Hướng dẫn soát xét hồ sơ khai thuế GTGT và kê khai điều chỉnh

Một trong các công việc cuối năm của kế toán là phải Soát xét lại hồ sơ khai thuế GTGT đã khai trong năm. Vậy, những công việc soát xét cụ thể là gì? Hướng dẫn soát xét hồ sơ khai thuế GTGT và kê khai điều chỉnh như sau:

Soát lại toàn bộ các chỉ tiêu trong các tờ khai và giữa các tờ khai với nhau.

Điểm qua 1 số chỉ tiêu cơ bản.
– [21] – Khi không phát sinh nghiệp vụ mua bán trong kỳ;
– [22] – Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang
Chỉ tiêu này được lấy từ chỉ tiêu [43] kỳ trước CHÍNH THỨC LIỀN KẾ.
– [25] – Thông thường, nếu công ty có tồn tại chỉ tiêu [26] thì chỉ tiêu [25] sẽ khác so với chỉ tiêu [24] do phải phân bổ thuế GTGT đầu vào dùng chung cho hoạt động chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT.
Lưu ý: Theo quy định tại điều 14, TT 219/2013/TT-BTC thì việc phân bổ thuế GTGT phải được thực hiện theo nguyên tắc:
+ Hàng kỳ, tạm phân bổ theo tỷ lệ doanh thu của kỳ đó;
+ Cuối năm: Phải tiến hành phân bổ lại 1 lần nữa theo tỷ lệ doanh thu của cả năm đề điều chỉnh số thuế GTGT đã tạm khấu trừ trong năm.
– [37], [38]: Chỉ dùng khi có làm tờ khai bổ sung điều chỉnh của các kỳ trước ảnh hưởng tới chỉ tiêu [43] hoặc các nghiệp vụ có vi phạm nguyên tắc khấu trừ thuế.
………

Soát xem hóa đơn đầu vào, đầu ra đã đảm bảo tính đúng, đủ chưa.

Lập bảng giải trình chênh lệch doanh thu giữa tờ khai thuế GTGT với doanh thu trên BCTC.

Việc làm này là cần thiết để chuẩn bị cho các cuộc quyết toán thuế về sau. Vậy những nguyên nhân chênh lệch thường có là gì?
– Thứ nhất: Công ty có những khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại
– Thứ hai: Có nghiệp vụ thanh lý TSCĐ
– Thứ ba: Công ty cung cấp dịch vụ thu tiền trước cho nhiều kỳ;
– Thứ tư: Công ty cho thuê tài sản thu tiền trước nhiều kỳ;
– Thứ năm: Công ty bán hàng có điều khoản trả lại……

Lập tờ khai bổ sung, điều chỉnh thuế GTGT

Sau khi rà soát lại, có những tờ khai thuế GTGT bị sai sót. Khi đó, kế toán cần tiến hành lập Tờ khai thuế GTGT bổ sung điều chỉnh cho đúng.
———————————————————————————
1. Nguyên tắc cơ bản:

– NT1: Chỉ tiêu [43] của kỳ này bằng chỉ tiêu [22] của tờ khai kỳ trước chính thức liền kề.
– NT2: Chỉ điều chỉnh vào 2 mốc: kỳ có sai sót và kỳ phát hiện ra sai sót mà không điều chỉnh lũy kế các tờ khai.
– NT3: Khi làm tờ khai bổ sung điều chỉnh, có ảnh hưởng tới chỉ tiêu [43] thì mới sử dụng mốc kỳ phát hiện sai sót.
– NT4: Chỉ tiêu [37], [38] của kỳ hiện tại = [43] sau điều chỉnh – [43] trước điều chỉnh.
– NT5: Trong trường hợp phát hiện hồ sơ khai thuế của nhiều kỳ có sai sót. Phải tổng hợp tất cả điều chỉnh tăng – đưa vào [38] kỳ phát hiện, điều chỉnh giảm – đưa vào [37] kỳ phát hiện
– NT6: Khi phát sinh tăng thuế GTGT phải nộp thì nộp bổ sung + tiền chậm nộp phần tăng đó. Khi giảm thuế GTGT phải nộp, số tiền nộp thừa sẽ bù trừ vào kỳ sau (tiền chậm nộp của phần điều chỉnh giảm không được điều chỉnh trên hệ thống quản lý nợ thuế của cơ quan thuế).
———————————————————————————
2. Cách kê khai bổ sung, điều chỉnh:

Cần khẳng định 1 vấn đề:
Tờ khai thuế GTGT trải từ chỉ tiêu [21] tới chỉ tiêu [43]. Dù có sai sót ở bất cứ chỉ tiêu nào thì về cơ bản cũng chỉ ảnh hưởng tới 2 chỉ tiêu là [40] và [43] hoặc không làm thay đổi 2 chỉ tiêu trên (trong 1 số trường hợp).
Hoán vị 2 chỉ tiêu trên sẽ cho 4 kết quả (được minh họa trong hình bên dưới).
———————————————————————————
Cùng lấy 1 ví dụ:
– Công ty Phát triển kế toán trong kỳ khai thuế tháng 6/2017 có phát hiện hồ sơ khai thuế GTGT của kỳ tháng 1/2017 có sai sót: Kê 1 hóa đơn đầu vào trị giá 30tr trước thuế, VAT = 3tr 2 lần. Đồng thời bỏ sót 1 hóa đơn đầu ra có giá trước thuế là 50trđ, VAT = 5trđ. Biết rằng, tờ khai chính thức tháng 1/2017 có số thuế GTGT được khấu trừ là 20trđ.

Phân tích:
B1: Xác định số tổng sau khi điều chỉnh:
– Kê thừa hóa đơn đầu vào => điều chỉnh giảm VAT khấu trừ: 3tr
– Kê thiếu hóa đơn đầu ra => điều chỉnh giảm VAT khấu trừ: 5tr.
=> Tổng cộng điều chỉnh: Giảm VAT khấu trừ 8trđ.
Sau điều chỉnh, [43] = 20 – 8 = 12trđ.

B2:
– Do ảnh hưởng tới chỉ tiêu [43] của kỳ sai sót => điều chỉnh vào chỉ tiêu [37] kỳ hiện tại = 8trđ.
– Việc điều chỉnh trên không tăng [40], do đó không phát sinh nghĩa vụ thuế phải nộp.

Từ những nguyên tắc và mô hình Hướng dẫn soát xét hồ sơ khai thuế GTGT và kê khai điều chỉnh trên, các bạn có thể giải quyết được hầu hết các trường hợp kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT.

Chi tiết hơn về cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT các bạn xem tại đây!

Phân biệt không chịu thuế, không kê khai nộp thuế và thuế GTGT 0%
Hướng dẫn kê khai bổ sung tờ khai thuế GTGT
Những lưu ý khi làm bài tập thuế GTGT chứng chỉ hành nghề đại lý thuế
Thời gian xuất hóa đơn và xác định thuế GTGT công trình xây dựng

 

Bạn có thể xem video liên quan đến thuế GTGT tại đây:

 

Chúc các bạn thành công!

Bài viết liên quan