Thời gian xuất hóa đơn và xác định thuế GTGT công trình xây dựng-Taca.edu.vn