Đáp án CPA 2018: Thuế và quản lý thuế nâng cao (đề lẻ)

Nhằm rút các bạn có thể ôn thi và hoàn thành kỳ thi một cách dễ dàng và hiệu quả TACA mang đến cho bạn đáp án các môn của CPA qua quá năm. Hy vọng tài liệu mà TACA cung cấp sẽ hữu ích với bạn.

Theo khảo sát của chúng tôi, nếu bạn làm được hết đến 80% đề thi của các năm, thì cũng đồng nghĩa với việc bạn đã nắm chắc trong tay chiếc “chìa khóa vàng” mở ra cánh cửa kỳ thi CPA!

> Tham khảo: Đề thi CPA 2018: Thuế và quản lý thuế nâng cao

Đề lẻ:

Câu 3: Dạng bài tập tổng hợp các loại thuế gián thu (XNK – TTĐB – GTGT)

Chỉ tiêu Thuế XNK Thuế TTĐB Thuế GTGT
I.                Đầu vào
Nhập khẩu 15000 lon bia 10000*15000*50% = 75000000 10000*15000*(1+50%)*65% = 146250000 10000*150000*(1+65%)*10% = 37125000
Mua bia nước từ cơ sở kinh doanh trong nước về sản xuất 130000000*10% = 13000000
Thuế GTGT trên hóa đơn GTGT mua HHDV được khấu trừ 17000000
II.             Đầu ra
Tiêu thụ 12000 lon bia nhập khẩu 12000*33000/(1+65%*65% = 156000000 12000*3300*10% = 39600000
Bán trong nước 60000 chai bia tự sản xuất 60000*16500/(1+65%)*65% = 390000000 60000*16500*10% = 99000000
Bán cho Minh Nam để xuất khẩu 9000*10000*10% = 9000000
Bán cho Minh Nam để xuất khẩu 165500*300*65%/(1+65%) = 1950000

Lưu ý:

(*) Giả sử bia nước là mặt hàng không phải chịu thuế TTĐB

(**) hàng bán cho cơ sở sản xuất nhưng không thực thì cơ sở sản xuất (Mainh Nam) sẽ phải chịu thuế TTĐB chứ cơ sở sản xuất không phải chịu.

(***) Hàng tiêu dùng nội bô không phải nộp thuế GTGT nhưng vẫn phải tính thuế TTĐB tham gia của sản phẩm cùng loại tương đương.

Thuế Nhập khẩu phải nộp: 75000000

Thuế GTGT phải nộp: 80475000

Tính thuế TTĐB phải nộp:

  • Tổng thuế TTĐB hàng nhập khẩu đã nộp 146250000
  • Số hàng đã nhập khẩu: 15000
  • Số hàng nhập khẩu đã được tiêu thụ trong kỳ: 12000
  • Tổng số thuế TTĐB đã nộp khi nhập khẩu được khấu trừ: 146250000*12000/15000 = 117000000
  • Thuế TTĐB còn phải nộp: 430950000

Câu 4: Dạng tính thuế TNDN

Chỉ tiêu Số tiền
(1) Tổng chi phí từ hoạt động kinh doanh 11671
Giá vốn hàng bán 7270
Vật tư dịch vụ mua ngoài khác 950
Chi phí tiền lương và bảo hiểm 568
Chi phí khấu hao TSCĐ 460
Chi phí tiếp khách 365
Lãi vay ngân hàng 452
Các khoản chi khác 36
Thuế xuất khẩu đã nộp 450
Thuế TTĐB đã nộp 1120
(2) Thu nhập từ hoạt động kinh doanh 22100
(3) Thu nhập chịu thuế từ HĐKD 10429
(4) Thu nhập khác 385
Thu nhập từ cho thuê TSCĐ 205
Chiết khấu thanh toán nhận được 50
Thu nhập từ hoạt động kinh doanh chứng khoán 150
Chi phí từ hoạt động kinh doanh chứng khoán 20
(5) Tổng thu nhập chịu thuế 10814
(6) Chuyển lỗ 250
(7) Thu nhập tính thuế từ HĐKD 10564
(8) Trích lập quỹ đầu tưu phát triển 10% 1056,4
(9) Thuế TNDN phải nộp 1901,52

Lưu ý:

  • Cách tính hàng vốn giá bán trong kỳ:

Giả sử doanh số mua của mặt hàng B 2500 triệu là sau khi trừ đi chiết khấu thanh toán được hưởng 50 triệu. Như vậy doanh số mua hàng của B trước chiết khấu phải là 2550 triệu vì chiết khấu thanh toán không được trừ vào giá gốc hàng tồn kho. Ta lập bảng tính giá vốn trong kỳ cho các mặt hàng như sau:

Chỉ tiêu Hàng A Hàng B Hàng C
Tồn kho đầu năm 350 480 120
Tồn kho cuối năm 270 390 70
Mua trong năm 1700 2550 2800
Giá vốn hàng bán 1780 2640 2850

Chúc bạn ôn thi hiệu quả và đạt kết quả cao trong kỳ thi tới.

[HOT]

  1. Đề thi CPA các năm 2011 đến 2019
  2. Khóa ôn thi CPA chắc đậu tại Hà Nội và TP HCM
  3. Sách luyện thi môn Phân tích hoạt động tài chính nâng cao bài tập có lời giải sát đề

TACA – Đào tạo ôn thi chứng chỉ hành nghề Kế toán – Kiểm toán!

 

Bài viết liên quan