Trọng tâm đề thi CPA năm môn thuế và quản lý thuế nâng cao tập trung vào những nội dung nào? Bạn cần nắm những nội dung sau trước khi bắt tay vào luyện đề, cũng như nâng cao hiệu quả khi tổng ôn hơn.
Cụ thể 1 đề thi CPA môn thuế sẽ có 2 phần: phần 1- lý thuyết(2 câu), phần 2 – bài tập tình huống( 3 câu).
Về phần lý thuyết thường tập trung về các dạng câu hỏi:
– Trình bày/ phân tích một vài nội dung của một sắc thuế, có thể yêu cầu kèm ví dụ minh họa
– Đưa ra tình huống và yêu cầu nêu ý kiến, cách xử lý
– Trình bày/ phân tích một nội dung liên quan đến 2 sắc thuế
Về phần bài tập tình huống có 6 dạng bài chủ yếu bao gồm:
– Dạng 1: Chỉ yêu cầu tính thuế GTGT
– Dạng 2: Chỉ yêu cầu tính thuế TTĐB
– Dạng 3: Yêu cầu tính thuế TTĐB và GTGT
– Dạng 4: Tổng hợp các sắc thuế XNK, TTĐB, GTGT, TNDN
– Dạng 5: Yêu cầu tính thuế TNDN
– Dạng 6: Yêu cầu tính thuế TNCN(đề thi năm nào cũng có)
Dưới đây là những dạng đề để các bạn tự ôn luyện.

CHIA SẺ

Sách ôn thi CPA môn Thuế và Quản lý Thuế nâng cao

 

Đề thi CPA 2018 Môn Thuế và Quản lý Thuế Nâng Cao (đề chẵn)

HỘI ĐỒNG THI KIỂM TOÁN VIÊN

        VÀ KẾ TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ             NĂM 2018

ĐỀ THI VIẾT

MÔN THI: THUẾ VÀ QUẢN LÝ THUẾ NÂNG CAO

                 (Thời gian làm bài 180 phút)

Câu 1. (2 điểm)

– Nêu đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân theo luật thuê ở Việt Nam.

– Nêu qui định xác định thuế thu nhập cá nhân đổi với thu nhập từ trúng thưởng của cá nhân cư trú.

Câu 2(2 điểm) Anh, chị hãy trình bày trường hợp nào người nộp thuê được gia hạn nộp thuế? Các trường hợp phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế? Cho ví dụ minh họa về trường hợp người nộp thuế được gia hạn nộp thuế và trường hợp phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế?

Câu 3 (2 điểm): Một doanh nghiệp sản xuất ô tô trong kỳ tính thuế có tình hình sau:

1. Tình hình nhập khẩu và mua nguyên liệu nội địa

– Nhập khâu 3000 bộ linh kiện, giá bán tại của khẩu xuất: 5 triệu đồng/bộ, chỉ phí vận tải và bảo hiểm quốc tế từ cảng xuất đến cảng nhập: 100 triệu đồng: chỉ phí vận chuyển từ cảng nhập dến kho doanh nghiệp thuê ngoài chưa có thuế GTGT: 40 triệu đồng.

– Mua nguyên liệu phục vụ cho sản xuất, trị giá mua vào chưa có thuế GTGI: 500.000 triệu đồng. Nguyên liệu mua vào có hóa đơn GTGT shi chép đúng quy định. thỏa mãn điều kiện thanh toán không dùng tiền mặt

– Mua nguyên liệu của một hộ kinh doanh, trị giá mua vào ghi trên hóa đơn bán hàng: 20 triệu đồng,

2. Tình hình sản xuất:

– Sản xuất _ 500 chiếc ô tô 5 chỗ ngồi

– Sản xuất 1.200 chiếc ô tô 16 chỗ ngồi

– Sản xuất 600 chiếc ô tô 29 chỗ ngồi

3. Tình hình tiêu thụ:

– Bán trong nước 400 chiếc ô tô 29 chỗ ngồi, giá bán chưa có thuê GTGT 800 triệu đồng/chiếc. – ,

– Bán cho doanh nghiệp chế xuất 200 chiếc ô tô 5 chỗ ngồi, giá bán tại cửa khâu xuất chưa có thuế GTGT 750 triệu đồng/chiếc

– Trực tiếp xuất khẩu 100 chiếc ô tô 5 chỗ ngồi, giá bản tại cửa khâu xuất: 510 triệu đồng/ chiếc

– Xuất cho đại lý bán đúng giá 500 chiếc ô tô 16: chỗ ngôi, giá giao chưa có thuế GTGT 770 triệu đồng/chiếc. Đến hết kỳ, đại lý tiêu thụ được 300 chiếc. Hoa hồng dại lý chưa có thuế GTGT: 15% trên giá giao chưa có thuế GTGT, đã thanh toáa căn cứ vào lượng hàng thực tế tiêu thụ.

Yêu cầu: Tính thuế nộp cho cơ quan hải quan và cho cơ quan thuế. Biết rằng:

– Thuế suất thuế nhập khẩu linh kiện 3

– Thuế suất thuế TTĐB ô tô 5 chỗ ngôi: 50%; ô tô 16 chỗ ngòi: 10%

– Thuế suất thuế GTGT: 10%

– Hàng hóa xuất khâu và hàng bán cho doanh nghiệp chế xuất có đủ hỗ sơ, chứng từ theo quy định.

– Doanh nghiệp có chúng từ nộp thuế ở khâu nhập khẩu.

Câu 4 (2 điểm)

Công ty A sản xuất, kinh doanh rượu, bia và nước giải khát, trong kỳ tính thuế có tình hình sản xuất kinh doanh trong tháng 11/2017 như sau:

– Bán 50.000 chai bia cho khách hàng B trong nước và thu tiền cược vỏ chai với mức 1.500 đ/vỏ. Tiền đặt cược vỏ chai sẽ được đối chiếu thanh toán cho kỷ mua hàng tháng tiếp sau. Giá bán không bao gồm thuế GTGT là 10.000 đ/chai.

– Công ty B đối chiếu công nợ tháng 10/2017, trong đó số vỏ chai không thu hồi được là 2000 chiếc. Công ty B phải thanh toán cho công ty A 3 triệu đồng tiền vỏ chai không thu hồi được theo phương thức giảm trừ tiền đặt cược.

– Mua 50.000 lon bia của một cơ sở sản xuất bia khác ở trong nước đề xuất khâu theo hợp đ đồng đã ký, giá mua 4.000 đồng/lon chưa bao gồm thuế GTGT. Công ty đã xuất khâu được 3.000 lon với giá, xuất khẩu 4.800 đồng/lon, số còn lại bán trong nước với giá bán 5.500 đồng/ lon đã bao gồm thuê GTGT 10%.

– Nhập khẩu 1.000 chai rượu 40 độ, giá CIF (đã quy đổi ghi trên hợp đồng ngoại thương) là 1.000.000 đồng/chai,

Yêu cầu: Căn cứ vào dữ liệu trên, hãy tính thuế TTĐB phải nộp trong tháng 11/2017 của công ty A.

Biết rằng: Thuế suất thuế TTĐB của mặt hàng bia năm 2017 là 60%; thuế suất thuế TTĐB của rượu 40 độ là 60%; thuế suất thuế nhập khẩu rượu 40 độ là 55%,

Câu 5 (2 điễm): Ông An có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội làm việc trong một doanh nghiệp liên doanh, trong năm tính thuế 2017 có tỉnh hình thu nhập nhận được như Sau:

1. Tổng tiền lương sau khi trừ các bảo hiểm bắt buộc trích theo quy định: 790 triệu đồng

2. Phụ cấp độc hại: 20 triệu đồng

3. Trợ cấp bệnh nghề nghiệp: 10 triệu đồng

4. Tiền làm thêm giờ: 120 triệu đông (mức tiên lương làm thêm giờ được chỉ trả 200%

Yêu cầu: xác định thuế TNCN ông An phả! nộp trong năm, biết rằng

 – Ông An kê khai người phụ Thuộc gồm 1 con dưới 18 tuôi và mẹ đẻ 70 tuổi.Trong năm mẹ đẻ trúng thưởng xổ số, trị giá giải thưởng 50 triệu đồng.

– Mức giảm trừ gia cảnh áp dụng đối với người nộp thuế 9 triệu đồng/ tháng; đối với người phụ thuộc 3,6 triệu đồng/người/tháng. – Thuế suất thuế TNCN đối với thu nhập từ trúng thưởng: 10%;

– Thuế suất thuế TNCN từ đầu tư vốn: 5%

– Tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động cho thuê tài sản là 5%

– Biểu thuế lũy tiễn từng phần áp dụng đối với thu nhập từ kinh doanh và tiền lương, tiền công như sau:

TACA – Đào tạo ôn thi chứng chỉ hành nghề Kế toán – Kiểm toán!

 

 

Bài viết liên quan