Nội Dung

Trọng tâm đề thi CPA năm 2015 môn thuế và quản lý thuế nâng cao tập trung vào những nội dung nào? Bạn cần nắm những nội dung sau trước khi bắt tay vào luyện đề, cũng như nâng cao hiệu quả khi tổng ôn hơn.
Cụ thể 1 đề thi CPA môn thuế sẽ có 2 phần: phần 1- lý thuyết(2 câu), phần 2 – bài tập tình huống( 3 câu).
Về phần lý thuyết thường tập trung về các dạng câu hỏi:
– Trình bày/ phân tích một vài nội dung của một sắc thuế, có thể yêu cầu kèm ví dụ minh họa
– Đưa ra tình huống và yêu cầu nêu ý kiến, cách xử lý
– Trình bày/ phân tích một nội dung liên quan đến 2 sắc thuế
Về phần bài tập tình huống có 6 dạng bài chủ yếu bao gồm:
– Dạng 1: Chỉ yêu cầu tính thuế GTGT
– Dạng 2: Chỉ yêu cầu tính thuế TTĐB
– Dạng 3: Yêu cầu tính thuế TTĐB và GTGT
– Dạng 4: Tổng hợp các sắc thuế XNK, TTĐB, GTGT, TNDN
– Dạng 5: Yêu cầu tính thuế TNDN
– Dạng 6: Yêu cầu tính thuế TNCN(đề thi năm nào cũng có)
Dưới đây là những dạng đề để các bạn tự ôn luyện.

Đề thi CPA năm 2015 môn thuế và quản lý thuế nâng cao (đề chẵn)

HỘI ĐỒNG THI KIỂM TOÁN VIÊN ĐỀ THI VIẾT NĂM 2015 (ĐỀ CHẴN)
VÀ KẾ TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ MÔN THI: THUẾ VÀ QUẢN LÝ THUẾ
NĂM 2015 Thời gian làm bài 180 phút

Câu 1 (2 điển): Hãy chỉ ra các điều lên để toàn bộ thuế GTGT đầu vào của một doanh nghiệp phát sinh trong tháng được khấu trừ hết khi kê khai thuế GTGT phải nộp của tháng đó?

Câu 2 (2 điểm) Căn cứ pháp luật về thuế TNCN hiện hành, anh/chị hãy cho biết:

 1. a) Quy định về giảm trừ gia cảnh?
 2. b) Khái niệm về cá nhân cư trú? Sự khác biệt về xác định nghĩa vụ thuế giữa cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú?

Nêu ví dụ minh họa về xác định nghĩa vụ thuế đối với cá nhân cư trú.

Câu 3 (2 điểm): Trong kỳ tính thuế, Công ty sản xuất A và Công ty) xuất nhập khẩu B phát sinh các nghiệp vụ sau:

 • Công ty A ký hợp đồng bán 1 lô hàng 200 chiếc điều hòa nhiệt độ công suất 20.000 BTU (do côn A sản xuất) với giá có thuế GTGT là, 3triệu ‹đồng/chiếc cho Công ty B để xuất khẩu sang thị trường. Tuy nhiên do thay đổi kế hoạch nhập hàng, khách hàng nước ngoài chị nhập 150 chiếc với giá FOB là 3,5 triệu đồng/chiếc 50 chiếc còn lại công ty B bán trong nước với giá bán chưa có thuế GTGT là 4 triệu đồng/chiếc.
 • Công ty A xuất bán 100 chiếc điều hòa cho đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng với giá bán chưa có thuế GTGT là 3,8 triệu/chiếc.

Yêu cầu:

 1. Công ty & phải có hồ sơ gồm có những giấy tờ gì để chứng minh là hàng hóa đã thực tế xuất khẩu?
 2. Công ty A A hay công ty B phải kê khai nộp thuế TTĐB đối với 50 chiếc điều hòa mà công ty B xuất bán trong nước. Tính sô thuế phải nộp đối với lô hàng xuất bán trong nước này.
 3. Tính số thuế TTĐB mà công ty A phải kê khai, nộp thuế?

Biết rằng: Thuế suất thuế TTĐB của mặt hàng điều hòa nhiệt độ là 10%

(Ghi chú: số liệu tính toán làm tròn đến hàng đơn vị)

Câu 4 (2 điểm): Ông A là cá nhân cư trú có tình hình thu nhập và chi tiêu trong năm N như sau:

 • Tổng tiền lương cả năm chưa trừ các khoản nộp bảo hiểm bắt buộc là 240 triệu đồng, tiền thưởng là 40/triệu đồng.
 • Thu từ lãi tiền gửi tiết kiệm ngân hàng 34 triệu đồng.
 • Ông A có 1 ngôi nhà cho thuê và tiền thuê nhà thu được hàng tháng là 25 triệu đồng (chưa bao gồm VAT 10%).
 • Ông A đăng ký giảm trừ gia cảnh cho 3 người phụ thuộc (02 con dưới 18 tuổi và 1 mẹ già) có chứng từ theo đúng quy định.
 • Tổng số tiền phải nộp các khoản bảo hiểm bắt buộc gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là 25, 2 triệu đồng.
 • Trong năm N ông A đã đóng góp 30 triệu đồng cho quỹ khuyến học của địa phương (có chứng từ theo đúng quy định).
 • Yêu cầu: Hãy xác định nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân mà ông A phải nộp trong năm N. Biết rằng:

+ Mức giảm trừ gia cảnh áp dụng đối với người nộp thuế lầ 9)triệu đồng/tháng, đối với người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/người/tháng.

+ Thuế suất thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn là 5% 

+ Biểu thuế suất lũy tiến từng phần áp dụng đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công quy định như sau:

Câu 5(2 điểm) Công ty sản xuất kinh doanh rượu, bia và nước giải khát A, trong tháng 10, năm 2013 có tình hình sản xuất kinh doanh như sau:

 1. Công ty A bán 500.000 chai bia do công ty sản xuất cho khách hàng B trong nước và thu tiền cược vỏ chai với mức 1.500đ/vỏ. Tiền đặt cược vỏ chai sẽ được đối chiếu thanh toán cho ký mua hàng tháng sau.

          Giá bán 1 chai không bao gồm thuế GTGT là 10.000 đ/chai

 1. Công ty B đối chiếu công nợ tháng 9: trong đó số vỏ chai không thu hồi được là 2000 chiếc. Công ty B phải thanh toán cho công ty A 30 triệu đồng tiền vỏ chai không thu hồi được theo phương thức giảm trừ tiền đặt
 2. Công ty mua 50.000 lon bia của một cơ sở sản xuất bia khác trong nước đẻ xuất khẩu theo hợp đồng đã ký kết với giá mùa là 4.000 đồng/lon chưa có thuế GTGT

Công ty đã xuất khẩu được 30.000 lon. Giá xuất khẩu 4.800 đồng/lon. Số còn lại do không đủ tiêu chuẩn chất lượng nên phải tiêu thụ trong nước với giá bán đã bao gồm thuế giá trị gia tăng là 5.500 đồng/lon (thuế suất thuế GTGT là 10%)

 1. Công ty nhập khẩu 1.000 chai rượu 40 độ, giá CIF ghi trên hợp đồng ngoại thương là 1.000 000 đồng/chai.

Căn cứ vào dữ liệu trên, Anh/ Chị hãy tính thuế TTĐD đã nộp trong tháng 10 của công ty A. Biết rằng thuế suất thuế TTĐB mặt hàng bia trong năm 2013 là 50%

Thuế suất thuế TTĐB mặt hàng rượu 40 độ là 50%

Thuế suất thuế nhập khẩu rượu 40 độ là 55%.

Số liệu tính toán làm tròn đến hàng đồng

Đề thi năm 2015 môn thuế và quản lý thuế nâng cao( đề lẻ)

HỘI ĐỒNG THI KIỂM TOÁN VIÊN ĐỀ THI VIẾT NĂM 2015 (đề lẻ)
VÀ KẾ TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ MÔN THI: THUẾ VÀ QUẢN LÝ THUẾ
NĂM 2015 Thời gian làm bài 180 phút

Câu1 (2 điểm) Khi kiểm tra thuế tại một công ty cổ phần, cán bộ thuế đã loại 180 triệu đồng là chỉ phí tiền lương, tiền công ra khỏi tổng số chi phí được trừ do doanh nghiệp kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành về thuế TNDN, anh (chị) hãy chỉ ra những nguyên nhân dẫn đến tình hình trên. Nêu ví dụ minh họa.

Câu 2 (2 điểm): Hãy phân tích vai trò của thuế Tiêu thụ đặc biệt? Xăng là mặt hàng thuộc nhu cầu phổ biến của dân chúng và là một trong các yếu tố đầu vào của hầu hết cơ sở sản xuất kinh doanh, tại sao Luật lại quy định đánh thuế TTĐB vào mặt hàng Xăng và các chế phẩm dùng để pha chế Xăng?

Câu 3 (2 điểm):

Công ty cổ phần Phú Hòa là công ty sản xuất và kinh doanh thủy sản, kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế. Trong kỳ tính thuế tháng. 12/2014, Công ty có các số liệu như sau: :

 1. Bán 3 tấn cá basa nguyên con do Công ty mua của các hộ dân cho Công ty A với giá bán chưa có thuế GTGT là 15.000 đ/kg, Công ty A đã ứng trước 22.000.000 đồng bằng tiền mặt để đảm bảo thực hiện hợp đồng, số còn lại thanh toán đầy đủ qua ngân hàng.
 2. Xuất khẩu 4 tấn philê cá basa cho Công ty Naizu của Nhật Bản với giá bán chưa có thuế GTGT là 3,2 USD/kg. Hợp đồng có điều khoản thanh toán vào ngày 30/3/2015.
 3. Bán 5000 nổi cá basa kho tộ đã tầm ướp gia vị cho hệ thống siêu thị Coopmart với giá chưa có thuế GTGT là 23.000 đồng/nồi. Phía người mua mới thanh toán trước. 70.000.000 đồng, số còn lại sẽ thanh toán tiếp vào hợp đồng sau.
 4. Mua 50 tấn cá basa nguyên con của các hộ dân với giá 11.000 đồng/kg, đã thanh toán đầy đủ.
 5. Mua 3 tấn thức ăn cho cá của Công ty thức ăn thuỷ sản Hoài Nhơn, giá chưa có thuế GTGT là 2.500 đồng/kg, đã thanh toán đầy đủ cho người bán bằng tiền mặt.
 6. Thanh toán tiền điện qua ngân hàng cho Công ty điện lực, giá chưa có thuế GTGT là 225.000.000 đồng.
 7. Công ty mua thức ăn cho cá từ tháng 10/2014 nhưng do hoá đơn ghi sai số lượng dẫn đến phải điều chỉnh hóa đơn. Người bán là Công ty thức ăn thuỷ sản Hoài Nhơn đã lập hóa đơn điều chỉnh vào tháng 12/2014, ghi tăng số thuế GTGT là 1.100.000 đồng. Công ty đã thanh toán qua ngân hàng.
 8. Công ty mua vào nhiên liệu của Công ty xăng dầu Cửu Long từ tháng 11/2014 vớt giá chưa có thuê GTGT là 38.000.000 đồng, Công ty chưa kê khai, nay kê khai. Công ty đã thanh toán qua ngân hàng.
 9. Bán philê cá basa do Công ty tự nuôi cho Công ty B, giá chưa có thuế GTGT là 78.000.000 đồng.

Yêu cầu: Căn cứ vào các thông tin nêu trên, anh (chị) hãy tính toán chi tiết để xác định số thuế GTGT phát sinh trong kỳ tính thuế tháng 12/2014 của Công ty cổ phần Phú Hòa.

Biết rằng: Công ty không có số thuế GTGT còn được khấu trừ từ kỳ tính thuế tháng 11/2014 chuyển sang; Công ty không đề nghị hoàn thuế trong kỳ (nêu có); Hàng hóa, dịch vụ chịu thuê GTGT theo quy định hiện hành của Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 và Luật sửa đổi, bỗ sung một số điều của Luật thuế GTGT số 31/2013/QH 13 ngày 19/6/2013; Tỷ giá: 1 USD = 20.200 đồng.

(Ghi chú: số liệu tính toán làm tròn đến hàng đơn vị)

Câu 4 (2 điểm): Một doanh nghiệp sản xuất rượu A tại Hà Nội nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ trong tháng tính thuế có các số liệu sau:

 1. Nhập khẩu 4.500 lít rượu nước để sản xuất rượu chai theo định mức 0,75 lít rượu nước/chai rượu. Tông sô thuế TTĐB của rượu nước trên chứng từ nộp thuế ở khâu nhập khẩu là 90.000.000 đồng.
 2. Xuất kho tiêu thụ trong nước 3.000 chai rượu do doanh nghiệp sản xuất ra, giá bán chưa thuế GTGT 125.000 đồng/chai, trong đó: Xuất cho cửa hàng giới thiệu sản phẩm tại Hà Nội 1000 chai, xuất cho doanh nghiệp kinh doanh thương mại trên cùng địa bàn 2.000 chai. Trong tháng cửa hàng giới thiệu sản phẩm đã tiêu thụ được 500 chai.
 3. Dùng 500 chai rượu do doanh nghiệp sản xuất ra để khuyến mại cho các khách hàng lớn của doanh nghiệp theo đúng qui định của pháp luật thương mại.

Yêu cầu: Xác định thuế GTGT, thuế TTĐB doanh nghiệp phải kê khai và nộp trong kỳ, biết:

_ Thuế suất thuế TTĐB của rượu chai: 25%, Thuế suất thuế GTGT của rượu: 10%. Tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ trong tháng là 72.000.000 đồng.

_ Hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp mua vào, bán ra có hóa đơn GTGT hợp pháp và có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Rượu dùng để khuyến mại cùng loại với rượu xuất bán cho doanh nghiệp kinh doanh thương mại. Đầu và cưới tháng doanh nghiệp A không tồn kho rượu nước và rượu chai. Doanh nghiệp đã nộp thuế ở khẩu nhập khẩu.

 Cáu. 5{2 điểm): Tháng 2 năm 2014 chị A là trưởng phòng tại Công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp huyện Bát Xát, Lào Cai. Ngày 20/2/2014, Chị có thu nhập như sau:

1.Nhận lương tháng 13 của năm 2013 là 14 triệu đồng

 1. Nhận lương tháng 2 năm 2014 là 13 triệu đồng (sau khi công ty đã trừ khoản bảo hiểm bắt buộc của người lao động nộp).
 2. Nhận khoản phụ cấp trách nhiệm lãnh đạo 1 triệu đồng, phụ cấp khu vực miền núi 0,5 triệu đồng, tiền thưởng từ danh hiệu chiến sỹ thi đua tỉnh Lào cao là 3 triệu đồng .
 3. Chị đã đóng góp cho Mặt trận tổ quốc Huyện 2 triệu đồng ủng hộ gia đình bị lũ quyét (Có phiếu thu theo chế độ quy định)

Biết rằng:

– Cơ quan thuế đã cấp mã số thuế cho chị và cấp mã số thuế cho người phụ thuộc mà chị có nghĩa vụ nuôi dưỡng

– Hai con chị dưới 18 tuổi đang đi học phổ thông

– Chị trực tiếp nuôi dưỡng mẹ già. Mẹ của chị 60 tuổi, không có lương hưu nhưng có số tiết kiệm dài hạn, nhận lãi 1,5 triệu đ/tháng.

Yêu cầu: Anh chị hãy xác định thu nhập chịu thuế, không chịu thuế; các khoản giảm trừ gia cảnh, từ thiện nhân đạo vả tính tiền thuế TNCN phải tạm nộp (công ty A khấu trừ tiền thuế và tạm nộp vào NSNN) của chị A trong tháng 2 năm 2014 và giải thích cách tính toán.

Biết rằng: thuế TNCN được tính theo biểu thuế lũy tiến từng phần, cho thu nhập tính thuế theo tháng như sau:

TN đến 5tr: 5%

TN trên 5tr đến 10tr: 10%

TN trên 10tr đến 18tr: 15%

TN trên 18 tr đến 32 tr: 20 %……..

Xem thêm các bài viết chất lượng khác tại đây!

>>[HOT] Bộ đề thi CPA các năm được tổng hợp từ năm 2011 – 2018 giúp bạn đột phá trong kỳ thi CPA và chứng chỉ hành nghề kế toán

[Miễn phíTải về trọn bộ tài liệu ôn thi CPA & chứng chỉ hành nghề kế toán 2019 bí kíp đi thi

Chiến thuật thi chứng chỉ hành nghề kế toán 2019 

Đề thi CPA 2018 môn kế toán tài chính kế toán quản trị nâng cao

Trọng Tâm Đề Thi Chứng Chỉ CPA Chứng Chỉ Hành Nghề Kế Toán Môn Luật

Những điều cần biết về kỳ thi chứng chỉ kiểm toán viên CPA năm 2019

Đề Thi CPA 2017 Môn Tiếng Anh Trình Độ C Như Thế Nào?

Đề thi CPA 2017 môn kiểm toán và dịch vụ có đảm bảo nâng cao để áp dụng ôn luyện

Đề thi CPA 2017 môn tài chính và quản lý tài chính nâng cao

Đề thi CPA 2017 môn pháp luật về kinh tế và luật doanh nghiệp

Đề thi CPA 2017 môn thuế và quản lý thuế nâng cao

Đề thi CPA 2017 môn kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao

TACA kiến tạo sự nghiệp !

 

 

 

 

Rate this post

Bài viết liên quan