Mình chia sẻ cho các bạn đề cương ôn thi Đại lý thuế, bạn nào muốn ôn thi hoặc muốn tìm hiểu về thuế thì có thể dựa trên đề cương này nhé.

1. KIẾN THỨC CHUNG VỀ THUẾ & HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ
– Hồ sơ giao dịch với cơ quan thuế. Cách thức tính thời hạn thực hiện thủ tục hành chính về thuế
– Các quy định về khai thuế và tính thuế. Hồ sơ khai thuế quyết toán thuế trong các trường hợp tạm ngừng hoạt động, khi có miễn giảm thuế …
– Cách thức lập và sửa đổi các hồ sơ khai thuế, quyết toán thuế
– Xác định thời điểm, địa điểm và thủ tục nộp thuế và các khoản tiền phạt các hành vi vi phạm thủ tục về thuế, các thủ tục gia hạn nộp thuế
– Trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với các trường hợp xuất cảnh, giải thể, hợp nhất, và các thủ tục xác nhận nghĩa vụ thuế
– Miễn giảm, xóa nợ thuế
– Thời hiệu xử phạt và các chế tài xử lý các hành vi vi phạm các thủ tục về thuế
– Hóa đơn chứng từ, các tình huống liên quan đến xuất và điều chỉnh hóa đơn.

2. THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
– Xác định và phân biệt các đối tượng không chịu thuế, không phải kê khai nộp thuế GTGT
– Thời điểm xác định nghĩa vụ thuế GTGT và giá tính thuế
– Điều kiện khấu trừ thuế và các hồ sơ thuế cần thiết cho việc khấu trừ
– Hoàn thuế và các thủ tục hoàn thuế GTGT
– Khai thuế, điều chỉnh thuế GTGT.

3. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
– Phương pháp, thời điểm xác định thu nhập chịu thuế, doanh thu tính thuế
– Xác định chi phí được trừ và không được trừ khi tính thuế TNDN
– Phương pháp xác định các khoản thu nhập khác
– Điều kiện và thuế suất các hoạt động ưu đãi thuế TNDN. Phương pháp và cách thức tính thuế TNDN khi có hoạt động ưu đãi
– Khai thuế, quyết toán, và điều chỉnh sai sót trong hồ sơ khai thuế TNDN.

4. THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
– Thuế TNCN đối với cá nhân kinh doanh
– Phương pháp xác định đối tượng chịu thuế, các khoản thu nhập chịu thuế TNCN. Phân biệt sự khác biệt giữa các khoản thu nhập không chịu thuế và thu nhập miễn thuế
– Các khoản chi phí được trừ khi xác định thuế TNCN.
– Xác định các khoản giảm trừ gia cảnh, cách tính thu nhập chịu thuế từ thu nhập net
– Các thủ tục và phương pháp tính thuế TNCN
– Kê khai nộp thuế và thuế suất đối với trường hợp nộp thuế TNCN theo phương pháp trực tiếp.
– Cách thức xác định nghĩa vụ thuế đối với trường hợp cá nhân đã phát sinh các khoản khấu trừ thuế ở nước ngoài.
– Lập hồ sơ khai thuế TNCN

5. THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
– Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
– Xử lý các trường hợp mua bán, xuất khẩu các mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
– Phân biệt sự khác nhau giữa hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và nguyên liệu, bán thành phẩm chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

6. THUẾ NHÀ THẦU
7. THUẾ MÔI TRƯỜNG
8. THUẾ ĐẤT
9. PHÍ, LỆ PHÍ

P/s: Ảnh lớp ôn thi đại lý thuế đang ngồi trao đổi tình huống với thầy giáo 

Rate this post

Bài viết liên quan