Bạn đã biết cách Đọc và phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh theo góc nhìn quản trị?

Là kế toán trưởng chắc không ít lần bạn bị Sếp hỏi về kết quả kinh doanh ?

– Làm thế nào để tăng doanh thu?
– Làm thế nào để tăng lợi nhuận?

Theo xu thế thì các bạn kế toán sẽ tư vấn chung chung là phải bán được nhiều hàng hơn hoặc tăng giá bán trên sản phẩm hoặc cắt giảm chi phí. Nhưng như thế là chưa đủ cho sự kỳ vọng của một kế toán trưởng.

Trong thực tế có một công thức cực kỳ đơn giản mà nếu bạn chịu khó quan sát và tìm hiểu thì bạn sẽ tư vấn được đúng mong mỏi của Sếp. Công thức đó gồm 5 yếu tố được tính theo cấp số nhân:

1. Lượng khách hàng tiềm năng
2. Tỷ lệ chuyển đổi khách hàng
3. Số tiền mua trung bình
4. Số lần trung bình quay lại của khách hàng
5. Tỷ lệ lợi nhuận ròng mong muốn

Nhưng trước khi để kích được 5 yếu tố trên, bạn phải có đủ kiến thức và kinh nghiệm để đánh giá đúng từng biến số trong bối cảnh hiện tại của Công ty.

Lượng khách hàng tiềm năng: Biến số này thuộc bộ phận Marketing khai thác và truyền thông điệp tới thị trường mục tiêu.

Tỷ lệ chuyển đổi và Số tiền mua trung bình của khách hàng: Biến số này thuộc bộ phận Kinh doanh khai thác. Ví dụ: có 100 người bước vào cửa hàng bán lẻ nhưng chỉ có 10 người mua hàng. Vậy tỷ lệ chuyển đổi là 10% từ khách hàng tiềm năng thành khách hàng của cửa hàng. Trong 10 người mua hàng sẽ có người bỏ tiền ít và nhiều khác nhau, ta có thể tính số tiền mua trung bình bằng cách lấy tổng doanh thu chia cho 10 người mua hàng. Biết được số tiền mua trung bình rất quan trọng trong việc nâng cao lợi nhuận và cải tiến hoạt động bán hàng.


Số lần trung bình quay lại mua của khách hàng: Biến số này thuộc phòng chăm sóc khách hàng. Đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định thành công của DN. Một DN có số lượng khách hàng quay lại sẽ tạo ra một nguồn thu nhập ổn định trong tương lai. Nên vấn đề dịch vụ chăm sóc khách hàng cũ là cực kỳ quan trọng, tạo nên lợi thế cạnh tranh rõ rệt trong bối cảnh kinh doanh hiện nay.

Từ 4 yếu tố trên căn cứ theo Báo cáo kết quả kinh doanh quản trị bạn có thể đã trả lời được cho Sếp rằng, muốn tăng doanh thu Công ty phải tập trung vào:
– Tăng lượng khách hàng tiềm năng
– Tăng tỷ lệ chuyển đổi mua hàng
– Tăng số tiền mua trung bình
– Tăng số lần quay lại mua của khách hàng

Tỷ lệ lợi nhuận ròng: Là tỷ lệ mong muốn kỳ vọng của Ban quan trị trong kỳ kế hoạch. Ví dụ năm 2017 mong muốn Lợi nhuận tăng 20% so năm 2016.

Muốn chi tiết hơn thì bạn tiếp tục chia nhỏ biến số Báo cáo kết quả kinh doanh của từng bộ phận theo nhu cầu quản trị để lựa chọn yếu tố cần thay đổi theo một số mẫu báo cáo quản trị sau:

Mẫu Báo cáo kết quả kinh doanh quản trị theo sản phẩm

Mẫu Báo cáo kết quả kinh doanh quản trị theo sản phẩm

 

Mẫu Báo cáo kết quả kinh doanh quản trị theo phân khúc khách hàng

Mẫu Báo cáo kết quả kinh doanh quản trị theo phân khúc khách hàng

 

Mẫu Báo cáo kết quả kinh doanh quản trị phân tích tỷ lệ doanh thu giá vốn

Mẫu Báo cáo kết quả kinh doanh quản trị phân tích tỷ lệ doanh thu giá vốn

 

Trên đây là góc nhìn quản trị ngoài kế toán, các bạn kế toán trưởng có thể học thêm nhiều kiến thức khác từ kinh doanh, bán hàng và marketing để cùng ngôn ngữ với các bộ phận và Ban điều hành khi trao đổi thông tin. Vì số liệu kế toán là ngôn ngữ kinh doanh để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Tham khảo đề cương chi tiết và thông tin Khóa học Lập và Phân tích Báo cáo quản trị tại đây!

 

Bài viết tham khảo:

  1. Xây dựng bộ máy tổ chức kế toán trong Doanh nghiệp
  2. 09 bước xây dựng hệ thống kế toán quản trị
  3. Thiết kế hệ thống đo lường kế toán trong Doanh nghiệp
  4. Quản trị nội bộ: Những vấn đề cần lưu ý khi thay đổi hệ thống Doanh nghiệp
  5. Sự khác nhau giữa xử lý số liệu kế toán và phân tích số liệu kế toán
  6. Lập kế hoạch công việc theo chu trình PDCA
  7. Xây dựng KPI cho năm mới
  8. Những lưu ý khi cắt giảm chi phí trong Doanh nghiệp
  9. Sự biến động giữa Doanh thu và chi phí
Rate this post

Bài viết liên quan