Một trong những công việc mà kế toán doanh nghiệp phải làm theo định kỳ tháng, quý, năm là kê khai và quyết toán thuế. Để không gặp bất cứ vấn đề gì với cơ quan thuế, các kế toán doanh nghiệp nên nắm rõ quy định và chuẩn bị thật tốt, thật kỹ càng cho hồ sơ khai, quyết toán thuế như sau.

1, Sổ kế toán – File excel (gửi mail)
– Xuất tất cả sổ cái từ loại 1 đến loại 9, cân đối phát sinh, công nợ năm thanh kiểm tra thuế ra excel => gửi vào mail bên thuế
– In toàn bộ sổ sách ra excel đóng quyển và đóng thùng carton => mang lên đội kiểm tra thuế hoặc kiểm tại doanh nghiệp tùy theo từng chi cục/ cục

2, Bảng kê mua vào, bán ra – File excel (gửi mail)
– Mua vào bán ra từ năm thanh kiểm tra thuế ra excel gộp các năm/ cùng 1 file
– Lọc tất cả những hóa đơn đơn lớn hơn 20 triệu, ghi chú ngày thanh toán và số tiền thanh toán

*Ghi chú: nên lưu riêng bộ hồ sơ công nợ: photo những hóa đơn > 20 triệu + Uỷ nhiệm chi photo hoặc gốc lưu thành bộ.

3, Bộ báo cáo quyết toán TNDN + BCTC năm thanh kiểm tra (photo 1 bản cho bên thuế khi họ kiểm tra)
– In bản mềm 01 bản lưu trữ sổ sách
– In 01 bản gửi cán bộ thuế
– Bao gồm: Quyết toán TNDN, TNCN, BCTC các năm

*Ghi chú: thường cán bộ thuế chỉ quan tâm bản cuối cùng doanh nghiệp đã nộp nếu trong các năm có làm KHBS bổ sung, vẫn phải lưu trữ bản gốc lần nộp đầu để khi hỏi kiểm tra vẫn có số liệu để giải trình.

4. Hóa đơn mua vào, bán ra (bản gốc) và tờ khai thuế hàng kỳ
– Hóa đơn kẹp theo tờ khai hàng tháng/ Quý
– Hóa đơn kẹp chứng từ: phiếu thu, chi, hạch toán, nhập kho ….

*Ghi chú:
– Sắp thành bộ theo tháng / quý của tờ khai thuế
– Sắp chứng từ và hóa đơn đầu ra theo thứ tự đã kê khai thuế
– Sắp chứng từ và hóa đơn đầu vào theo thứ tự đã kê khai thuế
– Tờ khai thuế nào mất thì làm công văn lên thuế xin sao y trích lục lại

Đăng ký ngay “lò” đào tạo kế toán – kiểm toán – đại lý thuế thực chiến nhất Hà Nội – Học viện TACA – với tỷ lệ đỗ Kỳ thi Đại lý thuế hàng năm lên đến 90%

5. Sổ phụ ngân hàng + Ủy nhiệm chi bản gốc (Liệt kê các hóa đơn mua vào lớn hơn hoặc bằng 20 triệu, ghi rõ ngày thanh toán)
– Kẹp Uỷ nhiệm chi vào các hóa đơn lớn hơn 20 triệu để dễ kiếm và tra cứu
– Có thể là bản photo để 1 bản riêng hoặc bản gốc riêng, bản photo kẹp chứng từ sổ sách

*Ghi chú: Đối chiếu bảng tổng hợp công nợ và công nợ chi tiết với bảng kê excel xem chênh lệch công nợ thanh toán với công nợ khách hàng là bao nhiêu

Nếu kiểm tra phát hiện Ủy nhiệm chi nào bị mất thì làm công văn lên ngân hàng xin sao y trích lục nếu không kịp có thể lấy giấy báo Nợ + sao kê chi tiết khoanh tròn đánh dấu lại để giải trình và xin bổ sung chứng từ sau.

*Tìm hiểu tại các văn bản pháp lý về thuế GTGT (đi từ TT06 – Luật Thuế GTGT số 13- NĐ209 – TT219 …)

6. Hợp đồng lao động + bảng lương (bản gốc)
– Hợp đồng lao động kẹp chứng minh thư
– Bảng chấm công đầy đủ
– Quyết định tăng lương, và phụ lục hợp đồng lao động
– Quyết toán thuế TNCN đầy đủ
– Ký tá đầy đủ

*Ghi chú: các khoản chi lương và phụ cấp theo lương không có trong văn bản sau thì sẽ bị loại trừ không được tính vào chi phí hợp lý: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

*Tìm hiểu tại các văn bản pháp lý về thuế TNDN (đi từ TT130 – TT123 – NĐ218 – TT78 – TT96…)

7. Hợp đồng kinh tế
– Hợp đồng kinh tế đã ký kết, phụ lục hợp đồng, thanh lý hợp đồng, biên bản giao nhận….
– Hợp đồng đầu vào là hợp đồng nguyên tắc do việc mua bán là thường xuyên
– Hợp đồng mượn xe để hợp lý chi phí xăng dầu đã đưa vào

*Ghi chú:
– Lưu trữ theo bìa, công ty nào phát sinh nhiều có thể lưu riêng 1 bìa, nếu ít thì lưu chung nhưng có ghi chú bằng giấy note
– Mỗi công ty là 01 tập liền nhau để dễ tìm kiếm
– Đánh dấu bằng giấy note màu để dễ nhận biết
– Hợp đồng chứng từ nào mất thì liên hệ khách hàng để xin bản sao y lại hoặc bản gốc thì càng tốt

Ngân hàng đề thi ôn luyện và tài liệu download được để đạt Chứng chỉ hành nghề Đại lý thuế qua các năm do Học viện TACA chắp bút.

8. Giấy phép kinh doanh
– Photo sao y hoặc photo đóng dấu treo đều được
– Các chứng từ khác như đăng ký mẫu dấu….
– Điều lệ công ty
– Quy chế tài chính công ty

*Ghi chú:
– Quy chế tài chính công ty là một loại văn quan trọng nhất xuyên suốt trong quá trình thanh kiểm tra vì nó có mối liên hệ mật thiết đến những chi phí phát sinh trong doanh nghiệp như: tiền tiếp khách hàng, phòng nghỉ, máy bay,công tác phí khác, mượn xe, sữa chữa xe đi mượn, điện thoại…..
– Kiểm tra chi phí của doanh nghiệp sau đó soạn quy chế tài chính cho phù hợp với những chi phí đã phát sinh

(Nguồn: Chu Đình Xinh)

Bài viết liên quan