XÂY DỰNG CẤU TRÚC PHÒNG KẾ TOÁN 

Để xây dựng được KPI “chỉ số đánh giá công việc” cá nhân các phòng ban, thường sẽ phải dựa trên bản mô tả công việc hoặc kế hoạch làm việc hàng tháng, nhà quản lý sẽ áp dụng các chỉ số để đánh giá hiệu quả của chức danh đó.

Như ở bài trước việc “xây dựng KPI” đã thực sự gieo ác mộng tại các doanh nghiệp, nó là nỗi ám ảnh khi các phòng ban phải làm việc theo các chỉ tiêu KPI, và đã thực sự vỡ trận dẫn đến gần như 96% không xây dựng nổi.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc xây dựng KPI thất bại là không có quy trình, quy định rõ ràng giữa các phòng ban với nhau. Thậm chí còn gây nên mất tính công bằng, xích mích cạnh tranh vì xây dựng KPI hỏng. Và bản mô tả công việc là một trong những then chốt để doanh nghiệp nói chung và phòng kế toán nói riêng định hướng được rõ ràng, định lượng được công việc mình làm, từ đó xây dựng nên chỉ tiêu KPI đúng với đặc thù mô hình của doanh nghiệp mình.

Ai cũng biết rõ công việc mình đang làm, nhưng để diễn đạt thành lời, thì không phải ai cũng biết diễn tả chính xác đầy đủ thông tin.

Một bản mô tả công việc đúng nó sẽ thể hiện được:

 • Mọi người biết họ cần phải làm gì.
 • Mục tiêu và tiêu chuẩn cho người làm nhiệm vụ đó.
 • Công việc không bị lặp lại do một người khác làm.
 • Tránh được các tình huống va chạm.
 • Mọi người biết ai làm và làm nhiệm vụ gì.

Tương tự dựa trên quy chuẩn trên đối với phòng kế toán. Khi bạn đã hiểu chức năng và nhiệm vụ của phòng kế toán rồi tiếp theo điểu bạn cần là một bản mô tả công việc cho phòng kế toán của mình, cụ thể:

Xây dựng bản mô tả công việc phòng Kế Toán

* Công việc kế toán trong Công ty gồm 02 phần là kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết.

+ Phần kế toán tổng hợp thể hiện bằng tiền phản ánh tổng quát tình hình tài sản và hoạt động của đơn vị.

+ Phần kế toán chi tiết vừa ghi giá trị vừa ghi số lượng hiện vật hoặc thời gian lao động để chi tiết hóa và minh họa cho phần kế toán tổng hợp.

* Nội dung công việc kế toán của mỗi phần hành

Bao gồm lập chứng từ kế toán, nhập liệu, ghi sổ kế toán, lập báo cáo kế toán, kiểm tra và phân tích số liệu, tài liệu kế toán, lưu trữ hồ sơ, tài liệu kế toán tùy theo yêu cầu của từng phần hành qui định.

Công việc này được chi tiết theo từng chức vụ hoặc phần hành kế toán như sau:

Kế toán trưởng:

 • Trách nhiệm:

 • Tổ chức công tác kế toán, thống kê và bộ máy kế toán phù hợp với công tác tổ chức sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu tồn tại và phát triển của Công ty.
 • Tổ chức ghi chép tính toán và phản ảnh chính xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ toàn bộ tài sản và phân tích kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
 • Xác định và phản ánh chính xác, kịp thời, đúng chế độ, kết quả kiểm kê tài sản hàng kỳ. Đề xuất xử lý các khoản hao hụt, mất mát, hư hỏng (nếu có).
 • Xét duyệt các báo cáo kế toán, thống kê và báo cáo tài chính của đơn vị trực thuộc. Lập, tổng hợp đầy đủ và gởi đúng hạn báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán tài chính của Công ty theo chế độ qui định.
 • Tổ chức kiểm tra kế toán trong nội bộ Công ty và các đơn vị trực thuộc (nếu có).
 • Nghiên cứu các chế độ chính sách trong lĩnh vực thuế, tài chính, thống kê, luật doanh nghiệp… của Nhà nước liên quan đến hoạt động của Công ty nhằm đưa ra cách thực hiện phù hợp.
 • Tổ chức phổ biến và hướng dẫn kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính, kế toán, thống kê hiện hành cho cấp dưới và các bộ phận liên quan.
 • Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán của Công ty.
 • Chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo tài chính kế toán trước Hội đồng thành viên, BTGĐvà các Cơ quan hữu trách.
 • Theo dõi phản ánh đúng tình hình tài chính của Công ty.

Quyền hạn:

 • Toàn quyền phân công và chỉ đạo trực tiếp tất cả nhân viên kế toán tại Công ty,.
 • Tham gia việc tuyển dụng (kiểm tra nghiệp vụ), thuyên chuyển, xét nâng lương, kỹ luật các nhân viên kế toán, kho trong phạm vi quản lý.
 • Có quyền yêu cầu tất cả các bộ phận trong Công ty cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu, số liệu cần thiết cho công tác kế toán, kiểm tra, thanh tra của Phòng hoặc Cơ quan hữu quan. Những người có nhiệm vụ lập, ký duyệt hoặc cung cấp các tài liệu, chứng liệu phục vụ cho việc ghi chép, hạch toán, lập báo cáo kế toán phải chịu trách nhiệm về những sai sót, không xác thực, không đúng qui định, không rõ ràng, không hợp lệ, không đúng hạn của tài liệu cung cấp.
 • Được quyền từ chối việc lập, ký hoặc duyệt các báo cáo, chứng từ, tài liệu không phù hợp với pháp luật hiện hành .

* Báo cáo:

Báo cáo tình hình tài chính kế toán liên quan Công ty với Tổng Giám đốc Công ty, Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty hoặc Hội đồng thành viên khi có lệnh.

Tiêu chuẩn

+ Kiến thức:

 • Tốt nghiệp Đại học Tài chính kế toán hoặc Kinh tế trở lên.
 • Có Chứng chỉ Kế toán trưởng.

+ Kỹ năng:

 • Có Kinh nghiệm trên 5 năm liên tục trong công tác kế toán viên hoặc trên 03 năm liên tục trong chức vụ Kế toán trưởng các doanh nghiệp.
 • Biết sử dụng các phần mềm phổ biến trên máy vi tính và phần mềm về Kế toán.
 • Có khả năng sử dụng ngoại ngữ (Tiếng Anh).

+ Đạo đức nghề nghiêp:

Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, nhanh nhạy, sáng tạo, có ý thức chấp hành nguyên tắc, chế độ tài chính của Công ty và Nhà nước.

Lịch sự, hoà nhã với mọi thành viên trong công ty

Xây dựng mô tả công việc cho từng vị trí

Nhiệm vụ của phòng Kế Toán Trưởng là hỗ trợ ban giám đốc xây dựng kế hoạch tài chính, ngân sách của công ty, điều hành và tổ chức thực hiện các hoạt động quản lý tài chính, kế toán quản trị, kế hoạch tài chính và hạch toán giao dịch chứng khoán đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và của công ty.

Tham khảo

Làm thế nào để trở thành Kế toán trưởng thực thụ


TACA – Đào tạo ôn thi chứng chỉ hành nghề Kế toán – Kiểm toán!

 

Bài viết liên quan