Ôn thi CPA và APC môn tài chính – Vai trò và mục tiêu của Quản trị tài chính doanh nghiệp

Quản trị tài chính doanh nghiệp là kiến thức nền tảng quan trọng trong kỳ thi cpa và chứng chỉ hành nghề kế toán (apc). Để tóm gọn kiến thức theo 1 hệ thống tiện cho việc ôn luyện. Mình xin chia sẻ tới các bạn về vai trò và mục tiêu của quản trị tài chính doanh nghiệp để giúp các bạn tổng ôn hiệu quả hơn cho kỳ thi sắp tới

1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp và quản trị tài chính 

– Tài chính doanh nghiệp là quỹ tiền tệ trong quá trình tạo lập, phân phối, sử dụng và vận động gắn liền với hoạt động của doanh nghiệp

– Quản trị tài chính là hoạt động đánh giá và lựa chọn các quyết định về mặt tài chính và tổ chức thực hiện nhằm tối đa hóa giá trị doanh nghiệp

– Các quyết định tài chính của DN bao gồm:

+ Nhóm quyết định liên quan đến việc huy động vốn cho hoạt động của DN: Bao gồm đầu tư vào tài sản cố định hay còn gọi là ngân sách vốn. Đầu tư vào tài sản hiện tại cũng là một phần của quyết định đầu tư được gọi là quyết định vốn lưu động.

+ Nhóm quyết định liên quan đến việc đầu tư và sử dụng vốn của DN: liên quan đến việc huy động tài chính từ nhiều nguồn lực khác nhau, sẽ phụ thuộc vào quyết định về loại nguồn vốn, chi phí tài chính và lợi tức lúc đó.

+ Nhóm quyết định liên quan đến việc phân phối lợi nhuận của DN:  Lợi nhuận ròng chia làm 2 loại là cổ tức cho cổ đông và lợi nhuận giữ lại. Người làm công tác quản lý tài chính phải đưa ra quyết định liên quan đến phân phối lợi nhuận ròng.

2. Vai trò và mục tiêu của quản trị tài chính

Vai trò của quản trị tài chính:

  • Ước tính các yêu cầu về vốn
  • Xác định thành phần vốn
  • Lựa chọn nguồn vốn
  • Đầu tư các quỹ
  • Quăng bỏ thặng dư
  • Quản lý tiền mặt
  • Kiểm soát tài chính

Mục tiêu của quản trị tài chính:

+ Đảm bảo nguồn cung cấp thường xuyên và đầy đủ đảm bảo hoạt động kinh doanh

+ Đảm bảo lợi nhuận đầy đủ cho các cổ đông sẽ phụ thuộc vào khả năng thu nhập, giá thị trường của cổ phiếu, kỳ vọng của cổ đông.

+ Đảm bảo sử dụng quỹ tối ưu, sử dụng tiền với hiệu quả tối đa và chi phí tối thiểu

+ Đảm bảo an toàn về đầu tư, có ý nghĩa là các quỹ cần phải được đầu tư vào các dự án an toàn để có thể đạt được tỷ lệ lợi nhuận đầy đủ.

+ Cần có sự quy hoạch để đảm bảo sự cân bằng giữa vốn chủ sở hữu và vốn tự có

3. Thị trường tài chính

+ Căn cứ vào thời hạn luân chuyển vốn: Gồm có thị trường tiền tệ và thị trường vốn

+ Căn cứ vào cơ cấu thị trường: Gồm có thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp

+ Căn cứ vào tính chất chuyên môn hóa của thị trường: Gồm có thị trường công cụ nợ, thị trường công cụ vốn và thị trường công cụ phái sinh

* Các công cụ tài chính: Do thị trường tài chính được chia thành thị trường vốn và thị trường tiền tệ, nên mỗi thị trường sẽ giao dịch các loại công cụ tài chính khác nhau.

– Thị trường vốn thường giao dịch các loại công cụ chủ yếu: Trái phiếu, cổ phiếu.

– Thị trường tiền tệ thường giao dịch các loại công cụ sau: Tín phiếu kho bạc, chứng chỉ tiền gửi, thương phiếu…

Các bạn có thể xem thêm các bài viết khác tại đây

>[Miễn phí] Tải về trọn bộ tài liệu ôn thi CPA và chứng chỉ hành nghề kế toán 2019 bí kíp đi thi

>[HOT] Bộ đề thi CPA các năm được tổng hợp từ năm 2011 – 2019 giúp bạn đột phá trong kỳ thi CPA và chứng chỉ hành nghề kế toán

Những dạng bài tập đề thi chứng chỉ CPA môn kế toán

Trọng Tâm Đề Thi Chứng Chỉ CPA Chứng Chỉ Hành Nghề Kế Toán Môn Luật

Những dạng bài tập đề thi chứng chỉ CPA môn kế toán

Lớp ôn thi chứng chỉ hành nghề kế toán 2020 chắc đậu

Ôn thi CPA 2020 – Nhận chứng chỉ hành nghề kiểm toán viên

Rate this post

Bài viết liên quan