Tại sao ông chủ không quan tâm đến báo cáo tài chính?

Nếu bạn làm báo cáo tài chính cho ông chủ đọc mà ông chủ có vẻ như không hiểu gì thì không hẳn là ông chủ không hiểu gì .

Người ta chỉ nhìn có vẻ như không hiểu những gì người ta không quan tâm thôi . Các ông chủ dường như không quan tâm nhiều đến các thông tin trên báo cáo tài chính .

Lý do một phần cũng là vì những bất cập còn tồn tại trong việc trình bày trong các báo cáo tài chính mà các bạn chắc cũng đã biết .

Còn một lý do khác .

Họ quan tâm đến báo cáo quản trị và các chỉ số phi tài chính hơn .

Các chỉ số tài chính trên báo cáo tài chính liên quan nhiều đến quá khứ và hiện tại của doanh nghiệp , và nó không dự báo được gì nhiều trong tương lai , đặc biệt là trong bối cảnh mọi thứ thay đổi chóng mặt như hiện nay .

Báo cáo quản trị và Các chỉ số phi tài chính nói về tương lai của doanh nghiệp , có giá trị với khách hàng và cổ đông , nó quyết định giá trị của doanh nghiệp ngay tức thì và hứa hẹn giá trị doanh nghiệp trong tương lai .

Người giỏi kiếm tiền là người biết ưu tiên cái gì quan trọng hơn . Còn cái ít quan trọng hơn mà cần thiết thì họ thuê người khác làm .

Nếu ông chủ bạn là người giỏi kiếm tiền , thì họ rất giỏi về tài chính đấy . Thật !

Hạnh Trang

Rate this post

Bài viết liên quan