Sự Thật Về Hóa Đơn Mà Kế Toán Cần Biết 

Thuế GTGT = (giá bán  – giá mua) x Thuế suất

Giá bán lấy ở đâu? Giá bán lấy ở sổ bán hàng? Kế toán không bao giờ ghi nhận bán hàng trên hóa đơn đâu?

Một câu hỏi đặt ra hóa đơn là của ai? Hóa đơn là của thuế, đừng có nghĩ hóa đơn là của kế toán, cho nên chúng ta nghĩ là toàn bộ quy định về hóa đơn bây giờ chuyển hết sang chế tài theo luật thuế.

Còn luật kế toán hoàn toàn không có đả động đến 1 từ về hóa đơn, trước đây luật kế toán cũ còn có. Nhưng đến luật kế toán mới chúng ta sẽ thấy toàn bộ nội dung về hóa đơn đẩy hết sang luật quản lý thuế.

Luật kế toán không còn tí nào hóa đơn nữa cho nên với kế toán không còn tí nào hoá đơn nữa, cho nên kể cả là ghi nhận về doanh thu kế toán cũng không ghi nhận hóa đơn.

Còn giá mua lấy ở đâu? Sổ giá vốn. Tại sao không phải sổ mua hàng mà là sổ giá vốn? Tại sao tôi không gọi là sổ mua hàng mà gọi là sổ giá vốn?

Giá vốn và sổ mua hàng khác hẳn nhau, giá vốn người ta sẽ sử dụng các phương pháp tính giá hàng tồn kho để tính, giá mua khác. Trong phần trích lập dự phòng tôi sẽ nói cái đó.

Quay lại với công thức: Thuế GTGT = (giá bán – giá mua) x Thuế suất, có cần căn cứ gì trên hóa đơn không? Không cần phải có hóa đơn, chúng ta vẫn có thể tính được thuế GTGT. Cách này người ta gọi là “phương pháp nộp thuế GTGT trên phần giá trị tăng thêm” và đây là cách 1.

Chúng ta thấy là với cách này không cần tí nào hóa đơn cả, nhưng cũng công thức này chúng ta khai triển ra thì chúng ta sẽ có công thức:

Thuế GTGT = giá bán x thuế suất – giá mua x thuế suất

Vậy giá bán x thuế suất lấy ở đâu? Lấy ở hóa đơn bán ra. Còn giá mua x thuế suất lấy ở hóa đơn mua vào . Tức là lúc này chúng ta sẽ căn cứ vào tổng hóa đơn đơn đầu ra – tổng hóa đơn đầu vào. Cách này người ta gọi là nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hay nguyên bản tiếng Anh là “Credit Invoice” – Phương pháp nộp thuế GTGT theo hóa đơn tín dụng. Nhưng khi mà dịch sang là hóa đơn tín dụng mình lại lái sang các khái niệm ngân hàng. Nên mượn từ hán việt dùng từ khấu trừ.

Để rõ hơn về vấn đề Hóa Đơn được dùng trong việc tối ưu chi phí thuế như thế nào? Bạn hãy xem video dưới đây:

Tại đây bạn hãy tham khảo các bài viết chất lượng khác tại TACA

Miễn phí tải về slide giáo trình kế toán thuế chuyên sâu
Lớp học Đại lý thuế chuyên sâu do thầy Nguyễn Ngoc Minh giảng dạy

Bài viết liên quan