Vì sao hai người cùng làm một công việc giống nhau nhưng thu nhập có thể khác nhau 10 lần