Cấu trúc đề thi Đại lý Thuế môn Kế toán

Nhiều bạn bị trượt chứng chỉ hành nghề Đại lý Thuế do không qua được môn Kế toán. Vậy tại sao lại nhiều người không thể lấy nổi 5 điểm với môn Kế toán này? Phải chăng nó quá khó hay do sự ôn thi chưa hiệu quả? Chúng ta cùng tìm hiểu Cấu trúc đề thi chứng chỉ đại lý thuế môn kế toán ngay bây giờ nhé!

Cấu trúc đề thi môn kế toán gồm những phần nào?

Thông thường đề thi môn kế toán của chứng chỉ hành nghề đại lý thuế sẽ có 5 bài tập và chia thành 2 phần:

Phần I: Lý thuyết môn kế toán trong đề thi ĐẠI LÝ THUẾ

Phần này sẽ có 2 câu hỏi lý thuyết chủ yếu tập trung về:

 1. Đặt câu hỏi về chuẩn mực kế toán:

Ví dụ: 

 • Bạn hãy trình bày nguyên tắc kế toán giá gốc theo quy trình của chuẩn mực kế toán Việt Nam số 1 – “Chuẩn mực chung”. Cho ví dụ minh họa.
 • Hãy trình bày khái niệm doanh thu, điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và nguyên tắc xác định doanh thu theo chuẩn mực kế toán số 14 – “Doanh thu và thu nhập khác”
 • Trình bày khái niệm Bất động sản đầu tư. Nếu điều kiện ghi nhận bất động sản đầu tư theo quy định của chuẩn mực kế toán.

2. Các câu hỏi về hệ thống tài khoản, các quy định theo chế độ kế toán hiện hành (Thông tư 133/2016/TT-BTC và thông tư 200/2014/TT-BTC

Ví dụ:

 • Hãy trình bày nội dung và kết cấu của tài khoản 153 – “Công cụ, dụng cụ” Theo thông tư số 200/2014/TT-BTC?
 • Hãy trình bày nội dung và kết cấu của tài khoản 632 – “Giá vốn hàng bán” tại đơn vị kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Tham khảo:  Tài liệu ôn thi chứng chỉ đại lý thuế 2020 & bộ đề có lời giải

Phần II: Phần bài tập 

Sẽ có 3 bài tập trong phần bài tập đối với cấu trúc đề thi chứng chỉ Đại lý Thuế môn Kế toán. Do đó về giá thành và định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lập trình bày các loại báo cáo tài chính.

Thứ nhất: Bài tập tính giá thành

Các bạn cần nắm được các phương pháp tính giá thành sản phẩm:

 • Tính giá thành giản đơn (trực tiếp)
 • Tính giá thành theo hệ số.
 • Tính giá thành theo tỷ lệ.
 • Tính giá thành loại trừ giá trị sản phẩm phụ.
 • Tính giá thành phân bước (tổng cộng chi phí) có tính giá thành nửa thành phẩm.
 • Tính giá thành phân bước (tổng cộng chi phí) không tính giá thành nửa thành phẩm.
 • Tính giá thành theo đơn đặt hàng và phương pháp liên hợp.

Có rất nhiều phương pháp tính giá thành như thế này.

Thứ hai: Bài tập về định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh:

Đề bài sẽ đưa ra khoảng 5 nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại doanh nghiệp liên quan bất kỳ đến tất cả các mảng như: tài sản cố định, tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, trái phiếu, chiết khấu, nghiệp vụ mua bán trong nước hoặc nhập khẩu… Và yêu cầu các bạn định khoản các nghiệp vụ.

Thứ ba: Bài tập về tính toán, định khoản, lập các loại báo cáo tài chính.

Đề ra cho chúng ta số liệu về doanh thu bán hàng, giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp. Các số liệu khác về doanh thu và chi phí trong năm. Yêu cầu đặt ra là tính toán thuế TNDN phải nộp, định khoản và lập báo cáo tài chính như: báo cáo kết quả kinh doanh. Lưu ý có những năm đề bài sẽ yêu cầu lập các loại sổ kế toán (như sổ nhật ký chung). Do đó đòi hỏi thí sinh phải nhớ mẫu biểu.

Lưu ý:

 • Các bạn cần nghiên cứu kỹ Chuẩn mực kế toán số 17 – “Thuế thu nhập doanh nghiệp”
 • Đặc biệt lưu ý về doanh thu, chi phí. Luyện kỹ, hiểu bản chất như thế nào là “Chênh lệch tạm thời phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp”, “Chênh lệch tạm thời được khấu trừ”, “Thuế thu nhập hoãn lại phải trả”, “tài sản thuế thu nhập hoãn lại”, chi phí thuế TNDN…
 • Không quên các bút toán và cách kết chuyển cuối kỳ.

Nắm vững cấu trúc đề rất quan trọng trong để có thể ôn thi hiệu quả và làm bài thi một cách tốt nhất. Hy vọng thông tin mà TACA cung cấp sẽ giúp ích cho bạn. Chúc bạn ôn thi đạt kết quả cao!

Xem thêm: 

 1. Ôn thi đại lý thuế – Nhận chứng chỉ hành nghề 2020
 2. Những lưu ý khi đi thi Đại lý Thuế

 

Bài viết liên quan