HÓA ĐƠN BÁN HÀNG THÔNG THƯỜNG CÓ PHẢI KÊ KHAI TRÊN TỜ KHAI GIÁ TRỊ GIA TĂNG KHÔNG?

Không ít các bạn làm kế toán đang băn khoăn về việc có phải “kê khai hóa đơn bán hàng thông thường” trên tờ khai GTGT mẫu 01/GTGT không? Nào chúng ta cùng xem vấn đề này qua bài viết sau:

HÓA ĐƠN BÁN HÀNG THÔNG THƯỜNG LÀ GÌ?

Hóa đơn thông thường hay còn gọi là hóa đơn trực tiếp, là hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ trong nội địa dành cho các tổ chức, cá nhân khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp.

Theo điều 5 thông tư Số: 119/2014/TT- BTC ban hành ngày 25/08/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011. Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách. Đơn giản các thủ tục hành chính về thuế:

b) Hoá đơn bán hàng dùng cho các đối tượng sau đây:

– Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hoá, dịch vụ trong nội địa, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu (mẫu số 3.2 Phụ lục 3 và mẫu số 5.2 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).
– Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau. Trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan” (mẫu số 5.3 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).

=> Như vậy Hóa đơn bán hàng thông thường là hóa đơn do các đơn vị khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp. Điểm khác biệt cơ bản là trên hóa đơn không có chỉ tiêu thuế suất và tiền thuế GTGT.

CÓ PHẢI KÊ KHAI HÓA ĐƠN BÁN HÀNG THÔNG THƯỜNG TRÊN TỜ KHAI GTGT KHÔNG?

Hiện nay không có văn bản chính thức nào quy định cách lập chỉ tiêu số [23] và [24] trên tờ khai GTGT mẫu 01/GTGT (HTKK 3.8.4). Tuy nhiên dựa vào công văn của Tổng cục thuế hướng dẫn để làm căn cứ thực hiện cho doanh nghiệp.
Công văn số 3430/TCT-KK do Tổng cục thuế ban hành Ngày 21/08/2014: Trả lời công văn số 2046/CT-TTHT đề ngày 21/05/2014 của Cục Thuế TP. Đà Nẵng đề nghị hướng dẫn vướng mắc về kê khai hóa đơn bán hàng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc hướng dẫn “kê khai hóa đơn bán hàng thông thường”

Hóa đơn bán hàng thông thường (không phải là hóa đơn GTGT) không nên kê vào Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào (mẫu 01-2/GTGT) đối với người nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

Bạn có thể xem thêm một số bài viết liên quan tại đây:

30 Câu hỏi tình huống giải đáp về hóa đơn mà DN nào cũng gặp phải
Tất cả quy trình đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử lần đầu cho doanh nghiệp
Hóa đơn chỉ là 1 chứng từ kế toán, không phải lá bùa thần thánh
 Các sai sót kế toán thường gặp phải về lập và sử dụng hóa đơn

Để biết thêm về TACA cũng như để rõ hơn về chương trình “chuyên sâu về hóa đơn” thì bạn có thể ghé thăm các fanpage của TACA tại đây:

Link: TACA – Training And Coaching Accounting

Link: Taca Academy

Đây là công văn của Tổng cục thuế nên áp dụng trên phạm vi cả nước. Các bạn cứ yên tâm vận dụng nhé!

Cảm ơn bạn đã đọc bài Có phải “Kê khai hóa đơn bán hàng thông thường” trên tờ khai GTGT không?

Bài viết liên quan