DANH MỤC MỘT SỐ VĂN BẢN – LUẬT MỚI NHẤT DÀNH CHO KẾ TOÁN

Văn bản luật – nghị định thay đổi lia lịa khiến kế toán khó nắm bắt và cập nhập thông tin nhanh chóng. Dưới đây là một số danh mục về văn bản – luật mới nhất dành cho kế toán.

1. Luật thuế

 • Luật quản lý thuế (78/2006/QH11)

Quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật.

 • Thông tư (156/2013/TT-BTC)

Hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý thuế và nghị định 83/2013 NĐ – CP ngày 22/07/2013 của chính phủ.

 • Văn bản hợp nhất (03/VBHN – VPQH)

Văn bản hợp nhất số 03/VBHN – VPQH ngày 10/07/2014 do văn phòng quốc hội hợp nhất luật quản lý thuế.

 • Thông tư (111/2013/TT-BTC)

Hướng dẫn thực hiện thuế TNCN , luật sửa đổi,bổ sung một số điều  của Luật thuế TNCN. Và nghị định số 65/2013 NĐ-CP  của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN. Và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN.

 • Thông tư (92/2015/TT-BTC)

Hướng dẫn thực hiện thuế GTGT và thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 71/2014/QH13. Và Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

 • Văn bản hợp nhất (05/VBHN-BTC)

Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế TNCN , Luật sửa đổi , bổ sung một số điều cuả Luật Thuế TNCN và nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN.

 • Văn bản hợp nhất (13/VBHN-BTC)

Hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng, và Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành.

 • Thông tư (25/2018/TT-BTC)

Hướng dẫn nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Chính Phủ và sửa đổ bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 06 năm 2014 của BTC, TT số 111 /2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài Chính.

 • Văn bản hợp nhất (09/VBHN-BTC)

Hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

 • Thông tư (96/2015/TT-BTC)

Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính..

 • Thông tư (103/2014/TT-BTC)

Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

2. Luật Doanh Nghiệp 

Luật doanh nghiệp (68/2014/QH13) Luật Doanh nghiệp của Quốc hội 68/2014/QH13.

3. Luật Lao động

 • Luật lao động (10/2012/QH13) Bộ Luật Lao động.
 • Thông tư (47/2015/TT-BLĐTBXH)

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động.

4. Luật Kế toán (Luật số: 88/2015/QH13)

5. Chế độ Kế toán

 • Thông tư (TT200/2014/TT-BTC) Hướng dẫn chế độ Kế toán Doanh nghiệp.
 • Thông tư (133/2016/TT-BTC) Hướng dẫn chế độ Kế toán Doanh nghiệp Nhỏ và vừa.

6. Chuẩn mực Kế toán (Chuẩn mực Kế  toán Việt Nam)

26 chuẩn mực: 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30.

7. Hóa đơn 

 • Thông tư (39/2014/TT-BTC)

Hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

 • Thông tư (32/2011/TT-BTC)

Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

 • Nghị định (119/2018/NĐ-CP)

Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa cung cấp dịch vụ.

8. Luật BHXH (Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật việt nam)

 • Luật BHXH (58/2014/QH 13)
 • Thông tư (59/2015/TT-BLĐTBXH)

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về BHXH bắt buộc.

9. Công Đoàn

Quyết định (1910/QĐ-TLĐ) Ban hành Quyết định thu –chi về quản lý công đoàn cơ sở.

10. Các Văn bản khác (hệ thống văn bản quy phạm pháp luật việt nam)

 • Thông tư (45/2013/TT-BTC)

Hướng dẫn chế độ quản lý và trích Khấu hao TSCĐ

 • Nghị định (20/2017/NĐ-CP)

Quy đinh vè quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

 • Thông tư (41/2017/TT-BTC)

Hướng dẫn một số điều của NĐ số 20/2017/NĐ-CP về quản lý thuế đối với Doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

 • Nghị định (41/2018 NĐ-CP)

Quy đinh vè xử phạt hành chính trong lĩnh vực Kế toán , Kiểm toán độc lập.

 • Thông tư (228/2009/TT-BTC) Hướng dẫn trích lập các khoản dự phòng.

Xem thêm các bài chất lượng khác tại đây:

Miễn phí tải về slide giáo trình kế toán thuế chuyên sâu
Làm thế nào để thăng tiến trong nghề kế toán
Kiểm tra thuế như thế nào cho đúng
Kế toán trưởng tập đoàn lớn họ làm gì?

TACA – KIẾN TẠO SỰ NGHIỆP!

Nguồn: Tu Anh Dinh

 

Bài viết liên quan