Nên lựa chọn ứng dụng Power BI hay Excel khi lập một báo cáo quan trị?