Nội Dung

Những lưu ý khi làm bài tập thuế TNCN chứng chỉ hành nghề đại lý thuế, Bài tập thuế TNCN thường là bài tập dễ kiếm điểm trong kỳ thi chứng chỉ hành nghề Đại lý thuế. Sau đây là những điểm lưu ý khi làm bài tập này.

Lưu ý 1:
Đề bài thường yêu cầu tính thuế TNCN từ Tiền lương, tiền công và 2-3 khoản thu nhập: Từ kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng vốn, thưởng, quà tặng….

Thứ tự ưu tiên: Nên làm các khoản thu nhập khác trước, thu nhập từ tiền lương, tiền công sau để đạt điểm tối đa.

Lưu ý 2:

Các dạng bài tính thuế TNCN từ tiền lương, tiền công

1. Đối với dạng bài tập TNCN Trả lương Gross
Xuất phát từ công thức: Thuế TNCN = (TNCT – các khoản giảm trừ)*Thuế suất

Bước 1: Tính thu nhập chịu thuế (phương pháp kẻ bảng)
Trong bảng này, các bạn cần lưu ý học thuộc những khoản thu nhập không chịu thuế/thu nhập miễn thuế để loại ra khỏi thu nhập chịu thuế.
Lưu ý đề bài cho tiền nhà thì cần phải xác định Thu Nhập Cá Nhân chưa bao gồm tiền nhà => Xác định tiền nhà tính vào TNCT => Tổng thu nhập chịu thuế.

Bước 2: Xác định các khoản giảm trừ
– Giảm trừ bản thân
Phần này lưu ý với cá nhân là người nước ngoài.
Ví dụ, cá nhân đến từ tháng 3, tháng 11 về nước mà thỏa mãn là cá nhân cư trú thì phải giảm trừ từ tháng 1- tháng 11.

– Giảm trừ cho người phụ thuộc
Phần này lưu ý các điểm sau:
+ Đối tượng đó có thỏa mãn là người phụ thuộc không, thường xét trên 2 chỉ tiêu một là thu nhập không quá 1trđ/tháng (trừ con dưới 18 tuổi) và không có khả năng lao động (đối với người phụ thuộc đang nằm trong độ tuổi lao động).
+ Phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng trong khoảng thời gian nào?
+ Đã đăng ký MST đúng theo thời hạn chưa? (Bố, mẹ, con trước 31/3/N+1, còn lại phải trước 31/12/N)

– Các khoản giảm trừ BHBB, giảm trừ đóng góp từ thiện, NĐ.

Bước 3: Xác định thuế TNCN
Lưu ý khi xác định TNTT phải tính bình quân 1 tháng, sau đó áp vào PL 1, TT 111/2013 để tính thuế TNCN.

2. Đối với dạng bài tập TNCN Trả lương Net
Bước 1: Xác định TNCT của các nơi A, B
– Xác định các yếu tố chưa gồm tiền nhà
TN là căn cứ quy đổi => TNTT => TNCT => Tiền nhà tính vào TNCT
– Xác định yếu tố đã gồm tiền nhà
TN làm căn cứ quy đổi => TNTT => TNCT.

Bước 2: Xác định TNTT
TNTT = (TNCTA+ TNCTB)/12 tháng – các khoản giảm trừ

Bước 3: Xác định thuế Thu Nhập Cá Nhân

Những lưu ý khi làm bài tập thuế TNCN chứng chỉ hành nghề đại lý thuế

Tham khảo:

Những lưu ý khi làm bài tập thuế trong kỳ thi Đại lý thuế

Những lưu ý khi làm bài tập thuế GTGT chứng chỉ hành nghề đại lý thuế

Những lưu ý khi làm bài tập thuế TNDN chứng chỉ hành nghề đại lý thuế

Ôn thi chứng chỉ hành nghề đại lý thuế ở đâu tốt?

Chúc Anh/chị cùng chung vui ring chứng chỉ đại lý thuế về nhà !

Rate this post

Bài viết liên quan