Những lưu ý thực hiện xác định thuế Nhà thầu nước ngoài

Tại sao giao dịch trên thực tế không có dịch vụ gì cả, nhưng khi cục thuế ‘sờ gáy’ thì doanh nghiệp vẫn phải trả thuế Nhà thầu nước ngoài?

Tại sao việc đăng ký một mã số thuế riêng để nộp thuế hộ Nhà thầu nước ngoài lại trở nên quan trọng với doanh nghiệp?

Kế toán cần chú ý những gì trong quá trình xác định Thuế Nhà thầu nước ngoài để doanh nghiệp không bị mất tiền oan?

Trong bài giảng của Chuyên gia Nguyễn Việt Dũng trong khóa Báo cáo tài chính và Thuế Chuyên sâu đã giải đáp đầy đủ những câu hỏi này.

  • Nguyên nhân doanh nghiệp phải trả thuế nhà thầu nước ngoài ‘oan’ trong khi giao dịch thực tế không phát sinh dịch vụ.

Đầu tiên, xét về mặt lý thuyết, tất cả các khoản doanh nghiệp trả cho nhà thầu nước ngoài đều phải chịu thuế nhà thầu. Đối với từng khoản trả ra kế toán cần dừng lại xem xét kỹ lưỡng xem khoản đó có được miễn thuế nhà thầu nước ngoài hay không?

Ví dụ, khi trả cho khoản nhập khẩu máy móc thiết bị thì kế toán nên để ý kỹ hợp đồng, xem có điều khoản nào trong hợp đồng mua bán thể hiện là có dịch vụ đi kèm hay không, hay đơn giản nó chỉ là CIF FOB, nếu chỉ là CIF FOB thì sẽ không có thuế nhà thầu nước ngoài.

Sự thật là có rất nhiều trường hợp trên thực tế không có dịch vụ gì cả, nhưng trong hợp đồng lại quên không xóa đi, mà không xóa đi thì hợp đồng lúc đó sẽ thể hiện là có dịch vụ ABC nào đó. Khi cục thuế kiểm tra mà nhìn thấy dịch vụ ABC đó thì doanh nghiệp sẽ phải nộp thuế theo đúng hợp đồng ghi, dẫn đến doanh nghiệp mất tiền oan. Vì thế nên bộ phận kế toán nên đọc và rà soát thật kỹ hợp đồng trước khi trình ký lên cấp lãnh đạo.

  • Chú ý 3 điều khoản quan trọng nhất trong hợp đồng sẽ ảnh hưởng lớn đến thuế nhà thầu nước ngoài.

Tránh mất tiền oan cho doanh nghiệp, trong quá trình đọc soát hợp đồng thì có 3 điều khoản quan trọng nhất kế toán cần đặc biệt chú ý:

  • Điều khoản về phạm vi công việc: nếu mà không có dịch vụ nào thì bỏ hết dịch vụ đi.
  • Điều khoản về giá: điều khoản này sẽ xác định thu nhập phải chịu thuế.
  • Điều khoản về thuế thanh toán: Để xác định Net – gross

Sau khi soát kỹ hợp đồng thì có thể tiến đến bước kê khai toàn bộ thuế cần đóng.

  • Về việc quản lý thuế nhà thầu nước ngoài.

Trong luật quản lý thuế có ghi rõ: doanh nghiệp sẽ cần đăng ký 1 mã số thuế để nộp thuế hộ nhà thầu. Mã số thuế này khác với mã số thuế của doanh nghiệp.

Việc đăng ký mã số thuế này nhằm mục đích: sau khi nhà thầu yêu cầu doanh nghiệp phải xác nhận cho họ số thuế mình đã khấu trừ và nộp hộ, nếu doanh nghiệp đã kê khai vào trong mã số thuế riêng rồi thì làm việc với cơ quan thuế sẽ dễ dàng hơn rất nhiều

Nếu không đăng ký thì khoản thuế đó sẽ bị lẫn vào mã số thuế của doanh nghiệp, sau này khi cần đối chiếu sẽ rất mất thời gian và dễ dẫn đến sai sót. Và thậm chí có thể bị phạt hành chính nếu doanh nghiệp không tuân thủ quy định về việc đăng ký mã số thuế nộp hộ nhà thầu.

Thời hạn kê khai thuế chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ (tức là ngày thanh toán tiền ra)

Nếu trong một tháng doanh nghiệp thanh toán nhiều lần quá thì bộ phận kế toán có thể đăng ký kê khai theo tháng. Trường hợp này khá tương đồng với thuế giá trị gia tăng, cứ khoảng ngày 20 của tháng sau là đến hạn nộp thuế.

Mặc dù khai quyết toán theo luật mới 156 đã bỏ khai quyết toán theo hợp đồng nhà thầu rồi. Nhưng trên thực tế có cục thuế yêu cầu có, có cục thuế lại không cần. Vậy nên chuyên viên kế toán nên trao đổi trực tiếp với cục thuế mà mình cần làm việc để làm theo yêu cầu của họ cho chính xác.

Để hiểu rõ ràng hơn về việc quản lý Thuế nhà thầu nước ngoài, giảng viên/chuyên gia Nguyễn Việt Dũng cũng chia sẻ thêm một số ví dụ về điều khoản trong hợp đồng với học viên của khóa Báo cáo tài chính và Thuế chuyên sâu.

Thông tin về khóa học Báo cáo tài chính và Thuế chuyên sâu tại TACA: https://taca.edu.vn/khoa-hoc-thue-chuyen-sau/

TACA – Kiến tạo sự vượt trội

Bài viết liên quan