Lưu ý trọng yếu về chi phí nhân công trong công ty xây dựng

  • Thuê công ty khác làm thầu phụ. (Không phải làm quyết toán thu nhập cá nhân, không phải đóng BHXH, nhưng rủi ro rất lớn)  – Chi phí nhân công trong công ty xây dựng

+Bộ chứng từ bao gồm: Hợp đồng, biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành, chứng từ thanh toán hợp lệ, hóa đơn GTGT, thanh lý hợp đồng lao động.

+Hạch toán: Hạch toán chi phí: Nợ TK154 – Có TK331: (Chi tiết theo từng hạng mục thi công).
Thanh toán: Nợ TK331 – Có TK1111/1121: (Chi tiết theo đối tượng).

  • Khoán cho một cá nhân tự tổ chức đội thi công là cá nhân kinh doanh. (Không phải làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân không phải đóng BHXH. Nhưng cá nhân phải đóng thuế 7%. (Trong đó thuế GTGT là 5%, thuế TNCN là 2%) – Chi phí nhân công trong công ty xây dựng

+Bộ chứng từ bao gồm: Hợp đồng, biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành, chứng từ thanh toán hợp lệ, hóa đơn GTGT lẻ cơ quan thuế cấp, CMND/Thẻ căn cước, thanh lý Hợp đồng lao động).

+Hạch toán: Hạch toán chi phí: Nợ TK154 – Có TK331 (Chi tiết theo từng hạng mục thi công),
Thanh toán: Nợ TK 331 – Có TK 1111/1121 (Chi tiết theo đối tượng).

  • Khoán cho 1 cá nhân tự tổ chức đội thi công không kinh doanh (Không phải đóng BHXH, nhưng phải quyết toán thu nhập cá nhân và đóng 10% thuế TNCN).

+Bộ chứng từ bao gồm: Hợp đồng, biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành, chứng từ thanh toán hợp lệ, CMND/Thẻ căn cước, kê khai và nộp thuế TNCN 10%cho mỗi lần thanh toán, chứng từ khấu trừ thuế TNCN, thanh lý hợp đồng lao đồng.

+Hạch toán: Hạch toán chi phí:                 Nợ TK154 – Có TK331: Chi tiết theo từng hạng mục thi công.
Thanh toán:                           Nợ TK331 – Có TK1111/1121: Chi tiết theo đối tượng
Nộp thuế thu nhập cá nhân:  Nợ TK331 – Có TK 3335: Chi tiết theo đối tượng.

  • Ký hợp đồng lao động với từng cá nhân dưới 1 tháng. (Không phải đóng Bảo hiểm xã hội, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân nếu dưới mức được giảm trừ, phải quyết toán thuế Thu nhập cá nhân cho từng cá nhân).

+Bộ chứng từ bao gồm: Hợp đồng, bảng chấm công, bảng lương, chứng từ thanh toán hợp lệ, CMND/Thẻ căn cước, kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân 10% cho mỗi lần thanh toán (Nếu có chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo yêu cầu).

+Hạch toán: Hạch toán chi phí: Nợ TK154/622/627 – Có TK334.
Thanh toán:           Nợ TK334 – Có TK1111/1121
Nộp thuế TNCN:   Nợ TK334 – Có TK 3335

Để phục tốt hơn trong công việc Quyết toán bạn có thể tham khảo các bài chất lượng khác của TACA tại đây:

Lưu ý quan trọng khi quyết toán thuế TNDN 2018 – Kế toán và chủ doanh nghiệp phải biết
Hệ thống bộ hồ sơ chứng từ các khoản chi phí hợp lý hợp lệ cho doanh nghiệp
Công việc quyết toán thuế cuối năm gồm những gì?
Chi tiết cách lập và kiểm tra báo cáo tài chính năm 2018 (Phần I)

 Cảm ơn bạn đã đọc bài Những lưu ý trọng yếu về chi phí nhân công trong xây dựng.

Tác giả: Nguyễn Văn Chi

Bài viết liên quan