Một số vấn đề cơ quan thuế kiểm tra liên quan đến hàng tồn kho

Lưu ý về hợp đồng mua bán hàng hóa

Đối với các hợp đồng có giá trị lớn, thời gian dài cần làm hợp đồng kinh tế. Cơ quan thế khi kiểm tra doanh nghiệp mà không có hợp đồng đối với những hóa đơn có giá trị lớn thì sẽ nghi ngờ tính thực tế của giao dịch.

Giá trị trên hợp đồng không giống giá trị xuất hóa đơn:

Giá trị hợp đồng cao hơn giá trị xuất hóa đơn (Đối với bên bán).

Nếu không có phụ lục điều chỉnh hợp đồng. Cơ quan thuế sẽ ghi nhận doanh thu theo giá trị hợp đồng.

Giá trị hợp đồng thấp hơn giá trị trên hóa đơn (Đối với bên mua).

Chỉ chấp nhận phần chi phí tương ứng với chi phí trên hợp đồng nếu không có phụ lục hoặc hợp đồng điều chỉnh. (Cơ quan thuế sẽ nghi ngờ vấn đề gửi giá ở đây).

Quy định về thời điểm thanh toán trong hợp đồng: Hợp đồng phải có điều khoản thanh toán, nếu không có điều khoản thanh toán thì tức là thanh toán ngay tại thời điểm giao hàng. Trước đây cơ quan thuế có quyền không cho phép khấu trừ thuế GTGT tại kỳ quá hạn thanh toán. Nhưng từ 2015 trở đi, chỉ khi nào doanh nghiệp thanh toán bằng tiền mặt mới bị loại trừ phần khấu trừ.

Một số vấn đề thực tế: <những vấn đề cơ quan thuế kiểm tra về hàng tồn kho>

Định mức với doanh nghiệp sản xuất

Thông tư 96 (Hiệu lực từ 2015). Công ty không cần phải thông báo định mức sản xuất tại thời điểm đầu năm hoặc đầu chu kỳ sản xuất cho cơ quan thuế, chỉ được quyền loại các chi phí trong trường hợp nhà nước ban hành định mức.

Như vậy, trong trường hợp doanh nghiệp có vượt định mức tự xây dựng cơ quan thuế không có quyền loại trừ chi phí. Mà chỉ loại trừ chi phí nguyên vật liệu không đáp ứng được tiêu chuẩn chi phí được trừ. Nếu việc vượt định mức thực tế thì không được loại trừ.

Vấn đề lập bảng kê 01/TNDN <những vấn đề cơ quan thuế kiểm tra về hàng tồn kho>

Các trường hợp mua hàng được phép lập bảng kê 01 thay thế hóa đơn:

Mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra;

Mua sản phẩm thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, song, mây, rơm, vỏ dừa, sọ dừa hoặc nguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nông nghiệp của người sản xuất thủ công không kinh doanh trực tiếp bán ra;

Mua đất, đá, cát, sỏi của hộ, cá nhân tự khai thác trực tiếp bán ra;

Mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt;

Mua tài sản, dịch vụ của hộ, cá nhân không kinh doanh trực tiếp bán ra; (Cơ quan thuế không cấp hóa đơn cho trường hợp này).

Mua hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, hộ kinh doanh (không bao gồm các trường hợp nêu trên) có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (100tr đồng/năm).

Những lưu ý về những vấn đề cơ quan thuế kiểm tra về hàng tồn kho

Mua từ đối tượng trực tiếp sản xuất ra

Bảng kê cần có chứng minh thư của người bán

Không cần thanh toán không dùng tiền mặt (Do không có hóa đơn).

Thực tế một số doanh nghiệp mua của các thương lái thu gom hàng của hộ nông dân, về vấn đề này cơ quan thuế khá cứng nhắc khi chỉ cho phép mua người trực tiếp sản xuất ra. Cái này khó chứng minh.

Bảng kê mua hàng hóa, dịch vụ, không có hóa đơn

Bảng kê mua hàng hóa, dịch vụ, không có hóa đơn

Căn cứ vào số thực tế các mặt hàng trên mà đơn vị mua của người bán không có hóa đơn, lập bảng kê khai theo thứ tự thời gian mua hàng, doanh nghiệp ghi đầy đủ các chỉ tiêu trên bảng kê, tổng hợp bảng kê hàng tháng. Hàng hóa mua vào lập theo bảng kê này được căn cứ vào chứng từ mua bán giữa người bán và người mua lập trong đó ghi rõ số lượng, giá trị các mặt hàng mua, ngày, tháng, năm, địa chỉ, số CMTND của người bán và ký nhận của bên bán và bên mua.

Đối với doanh nghiệp có tổ chức các trạm nơi thu mua ở nhiều nơi thì từng trạm thu mua phải lập từng bảng kê riêng. Doanh nghiệp lập bảng kê tổng hợp chung của các trạm.

Xem thêm các bài viết chất lượng, cùng chủ khác tại đây:

Tổng hợp quy chế lương thưởng chế độ phúc lợi cho người lao động
Hàng về trước hóa đơn về sau được xử lý trọn vẹn như thế nào?
Làm thế nào để thăng tiến vượt trội trong nghề kế toán 
Kiểm tra thuế như thế nào cho đúng?

Bạn đã có tài liệu về kế toán thuế chuyên sâu về các phần hành kế toán cốt lõi, những tài liệu đúng về báo cáo tài chính chưa? Nếu chưa bạn hãy download tại đây để sở hữu chọn bộ slide giáo trình kế toán thuế.

Cảm ơn bạn đã đọc những vấn đề cơ quan thuế kiểm tra về hàng tồn kho

TACA – KIẾN TẠO SỰ NGHIỆP!

Bài viết liên quan