HÀNG VỀ TRƯỚC HÓA ĐƠN VỀ SAU NỖI LO CHO HỌ NHÀ KẾ 

Khi doanh nghiệp bạn xuất hóa đơn GTGT, DN bạn sẽ phải ghi nhận giá tính thuế GTGT, và ghi nhận doanh thu để tính thuế TNDN. Nhưng, doanh nghiệp bạn lại chưa thu được tiền của khách hàng, và vô hình chung, doanh nghiệp bạn trở thành người phải bỏ tiền túi ra để nộp thuế trước, và thu tiền của khách hàng sau. Nhiều nhà cung cấp nắm được điều đó, nên chờ đến khi nhận được tiền của DN bạn rồi mới xuất hóa đơn. Và doanh nghiệp bạn sẽ rơi vào trường hợp Hàng về trước, hóa đơn về sau.

Thực trạng này xảy ra rất nhiều với Doanh nghiệp xây dựng, khi xây dựng các công trình nhưng chưa nhận được tạm ứng của chủ đầu tư, không có tiền trả cho nhà cung cấp, nên nhà cung cấp không xuất hóa đơn. Đến khi nghiệm thu bàn giao công trình, nhận được tiền của chủ đầu tư, mới có tiền thanh toán cho nhà cung cấp, lúc này nhà cung cấp mới xuất trả hóa đơn, và ngày của hóa đơn đầu vào lại sau ngày của biên bản nghiệm thu bàn giao.

Và, cũng có những trường hợp kế toán muốn cân đối chi phí, nhưng tại thời điểm đó, chưa kiểm soát được, và đến cuối năm, mới cân đối, và lấy thêm chi phí. Nhưng, hóa đơn nhà cung cấp không thể xuất cho bạn vào đúng ngày bạn mong muốn, và DN bạn lại bị miễn cưỡng rơi vào trường hợp Hàng về trước hóa đơn về sau.

Khi gặp phải trường hợp hàng về trước hóa đơn về sau, kế toán băn khoăn, đắn đo, suy nghĩ:

Thuế đầu vào có được khấu trừ ?

 • Chi phí có được tính vào chi phí được trừ ?
 • Bên bán có bị ảnh hưởng gì hay không ?

Trong bài viết này, sẽ phân tích cho các bạn TẤT TẦN TẬT những vấn đề liên quan về HÀNG VỀ TRƯỚC, HÓA ĐƠN VỀ SAU

 Thứ nhất: Thuế đầu vào có được khấu trừ ?

Theo Khoản 10 điều 1 thông tư 26/2015/TT-BTC sửa đổi điều 15 thông tư 219/2013/TT- BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính)

Điều 15. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt

…..”

==> Theo đó, nếu các hóa đơn này có đủ điều kiện khấu trừ theo quy định thì bên mua được kê khai, khấu trừ và hoàn thuế đầu vào.

Tham khảo thêm tại công văn số 2104/TCT-KK ngày 06/06/2014 của Tổng cục thuế, công văn số 4803/TCT-KK ngày 30/10/2014 của Tổng cục thuế, công văn số 422/TCT-KK ngày 04/02/2015 của Tổng cục thuế.

 Thứ hai: Chi phí có được tính vào chi phí được trừ ?

Theo điều 4 thông tư 96/2015/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC)

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

 1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
 1. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
 2. Khoản chi đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
 3. Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

==> Theo đó, khoản chi đó sẽ được tính vào chi phí được trừ. Và bộ hồ sơ của Doanh nghiệp bạn trong trường hợp này bao gồm:

Hợp đồng

+ Biên bản bàn giao hàng hóa (để chứng minh nhà cung cấp có bàn giao hàng hóa cho bạn vào thời điểm đó nhưng hóa đơn chưa xuất vào thời điểm đó)

+ Phiếu nhập kho (nhập kho theo ngày trên biên bản bàn giao hàng hóa)

+ Hóa đơn (Bạn cần có hóa đơn tại thời điểm cơ quan thuế kiểm tra)

Thứ ba: Bên bán bị ảnh hưởng như thế nào ?

 • Lập hóa đơn:

Điểm a khoản 2 điều 16 thông tư 39/2014/TT-BTC quy định “Điều 16. Lập hoá đơn

……

 1. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hoá đơn
 2. a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hoá là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hoá cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

==> Theo đó, khi xuất hàng cho khách hàng, người bán phải lập hóa đơn giao cho khách hàng

Khoản 3 điều 11 thông tư 10/2014/TT-BTC quy định:

Điều 11. Hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ …..

 1. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

Lập hoá đơn không đúng thời điểm.

Thời điểm lập hoá đơn thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư của Bộ Tài chính về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

 • Phạt cảnh cáo nếu việc lập hoá đơn không đúng thời điểm không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ. Trường hợp không có tình tiết giảm nhẹ thì phạt tiền ở mức tối thiểu của khung hình phạt.

Ví dụ: Công ty C giao hàng cho khách hàng vào ngày 01/3/2018 (căn cứ vào phiếu xuất kho của Công ty C), nhưng đến ngày 03/3/2018 Công ty C mới lập hóa đơn để giao cho khách hàng. Việc lập hoá đơn như trên là không đúng thời điểm nhưng Công ty C đã kê khai, nộp thuế trong kỳ tính thuế của tháng 3/2018 nên Công ty C bị xử phạt ở mức 4.000.000 đồng (do không có tình tiết giảm nhẹ).

 • Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi khác lập hoá đơn không đúng thời điểm theo quy định.

==> Theo đó, lập hóa đơn không đúng thời điểm nhưng không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và không có tình tiết giảm nhẹ bị phạt mức 4 triệu. Nếu lập hóa đơn không đúng thời điểm và dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế bị phạt mức 4 triệu đến 8 triệu.

Thời điểm xác định thuế GTGT:

 Khoản 1 điều 8 thông tư 219/2014/TT-BTC quy định: “Điều 8. Thời điểm xác định thuế GTGT

 1. Đối với bán hàng hoá là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng

hàng hoá cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”

==> Theo đó, khi xuất hàng cho khách hàng, người bán phải ghi nhận để xác định thuế GTGT đầu ra. Nhưng kế toán thường chỉ xác định thuế GTGT đầu ra khi đã xuất hóa đơn GTGT. Trong trường hợp này, rất có thể người bán sẽ bị truy thu và phạt chậm nộp thuế GTGT, nếu đồng thời thỏa mãn:

Ngày giao hàng và ngày lập hóa đơn khác kỳ kê khai thuế GTGT 

+ Số Thuế GTGT đầu ra kế toán không ghi nhận khi tính quay ngược lại vào kỳ kê  khai thực tế xuất hàng nếu làm tăng số thuế phải nộp.

Ví dụ 4: Công ty A xuất một lô hàng trị giá 100tr, thuế VAT 10% vào ngày 05/02/2018. Ngày 03/04/2018, Công ty A mới xuất hóa đơn cho lô hàng trên. Biết rằng Công ty A khai thuế GTGT theo quý, và tại tờ khai thuế GTGT quý 1/2018, Công ty A còn được khấu trừ 2 triệu.

Theo ví dụ trên, nếu làm đúng theo quy định, tại ngày 05/02/2018 khi xuất bán lô hàng, kế toán phải xuất hóa đơn, và ghi nhận thuế GTGT đầu ra là 10 triệu, và khi đó, trên tờ khai thuế

GTGT quý 1/2018, sẽ không còn được khấu trừ 2 triệu, mà sẽ phải nộp thuế 8 triệu. Nhưng kế toán đã không ghi nhận, và chờ đến ngày 03/04/2018, khi xuất hóa đơn mới ghi nhận thuế GTGT đầu ra là 10 triệu và kê khai vào kỳ tính thuế quý 2/2018. Khi cơ quan thuế vào kiểm tra, cơ quan thuế sẽ yêu cầu tính số thuế đầu ra 10 triệu vào kỳ tính thuế quý 1/2018, dẫn tới truy thu số thuế GTGT đầu ra 8 triệu, và phạt chậm nộp = 8 triệu x 0.05% x số ngày chậm nộp.

Thời điểm xác định doanh thu: 

Điều 3 thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi khoản 2 điều 5 thông tư 78/2014/TT-BTC quy định

2. Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

 1. a) Đối với hoạt động bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho người ”

==> Theo đó, khi xuất hàng cho khách hàng, người bán phải ghi nhận để xác định doanh thu tính thuế TNDN. Nhưng kế toán thường chỉ xác định doanh thu tính thuế TNDN khi đã xuất hóa đơn GTGT. Trong trường hợp này, rất có thể người bán sẽ bị truy thu và phạt chậm nộp thuế TNDN, nếu đồng thời thỏa mãn:

Ngày giao hàng và ngày lập hóa đơn khác kỳ kê khai thuế TNDN

Số Thuế TNDN kế toán không ghi nhận khi tính quay ngược lại vào kỳ kê khai thực tế xuất hàng nếu làm tăng số thuế phải nộp.

Ví dụ 5: Công ty B xuất một lô hàng trị giá 100tr, thuế VAT 10% vào ngày 05/12/2018 (giá vốn của lô hàng là 80tr). Ngày 03/01/2019, Công ty B mới xuất hóa đơn cho lô hàng trên. Biết rằng tại tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2018 Công ty B phải nộp thuế 5 triệu.

Theo ví dụ trên, nếu làm đúng theo quy định, tại ngày 05/12/2018, khi xuất bán lô hàng, kế toán phải xuất hóa đơn, và ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN là 100 triệu, và khi đó, trên  tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2018, sẽ không phải là nộp thuế 5 triệu, mà sẽ phải nộp thuế là 5 triệu + (100tr – 80 tr)*20% = 9 triệu. Nhưng kế toán không ghi nhận, và chờ đến ngày 03/01/2019, khi xuất hóa đơn, mới ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN vào kỳ tính thuế năm 2019. Khi cơ quan thuế vào kiểm tra, cơ quan thuế sẽ yêu cầu ghi nhận doanh thu tính thuế

TNDN vào năm 2018, dẫn tới truy thu số thuế TNDN là 4 triệu, và phạt chậm nộp = 4 triệu x 0.05% x số ngày chậm nộp.

Kết Luận: Hàng Về Trước Hóa Đơn Về Sau

Đối với bên mua

 • Được khấu trừ thuế GTGT đầu vào tại thời điểm nhận hóa đơn.
 • Được tính vào chi phí được trừ (Chỉ cần có hóa đơn tại thời điểm CQT Kiểm tra)

 Đối với bên bán

 • Bị phạt về hành vi lập hóa đơn sai thời điểm
 • Bị truy thu và phạt chậm nộp thuế GTGT, và thuế TNDN nếu thỏa mãn đồng thời:

+ Ngày giao hàng và ngày lập hóa đơn khác kỳ kê khai thuế

+ Số thuế kế toán không ghi nhận khi tính quay ngược lại vào kỳ kê khai thực tế xuất hàng nếu làm tăng số thuế phải nộp.

 • THẢO LUẬN THÊM: Rất nhiều kế toán thực tế thì không xảy ra trường hợp HÀNG VỀ TRƯỚC, HÓA ĐƠN VỀ SAU, nhưng khi hạch toán số liệu, bị thiếu vật tư, nhưng không thể lấy hóa đơn tại thời điểm thiếu vào thời điểm hiện tại. Và kế toán đã rất thông minh khi TỰ XỬ LÝ bằng trường hợp HÀNG VỀ TRƯỚC, HÓA ĐƠN VỀ SAU. Khi cơ quan thuế vào kiểm tra, sẽ phát hiện ra vấn đề là bên bán đã không xuất hóa đơn khi giao hàng, và sang làm việc với bên bán, để phạt bên bán. Nhưng thực tế thì, bên bán không hề xuất hóa đơn sau, mà đây là do kế toán các bạn tự biên, tự diễn. Và đương nhiên, cháy nhà mới ra mặt chuột, rủi ro sẽ thuộc về bên bạn, các bạn hết sức lưu ý nhé.

Nguồn: Nguyễn Biên Cương

Tại đây bạn hãy tham khảo các bài viết chất lượng khác tại TACA

Miễn phí tải về slide giáo trình kế toán thuế chuyên sâu
Làm thế nào để thăng tiến trong nghề kế toán
Kiểm tra thuế như thế nào cho đúng
Kế toán trưởng tập đoàn lớn họ làm gì?

TACA – KIẾN TẠO SỰ NGHIỆP!

Bài viết liên quan