Hẳn là đã quá nhiều người quen với việc tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp là việc lựa chọn hình thức sổ sách kế toán nào, hình thức chứng từ gì, hạch toán ra sao, sử dụng công cụ phần mềm cụ thể nào, chế độ kế toán hiện hành, các quy định tín dụng ngân hàng, luật thuế và các văn bản hướng dẫn về thuế có hiệu lực. Tuy nhiên thực tế, tổ chức công tác kế toán phải là một bộ quy trình chuẩn nằm trong hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp, chi tiết đến từng giao dịch có thể phát sinh.

Để thiết lập công tác tổ chức bộ máy kế toán trong doanh nghiệp, người chịu trách nhiệm thiết lập cần phải:

1. Nắm được hệ thống kiểm soát nội bộ của Doanh nghiệp, các yêu cầu quản lý từ BGĐ. Từ đó thảo luận với các phòng ban liên quan như phòng mua hàng, bán hàng, hành chính nhân sự… để ghi nhận các giao dịch, những khó khăn cần hỗ trợ và những yêu cầu giao dịch sao cho khi vận hành việc tổ chức công tác kế toán không làm cản trở công việc của các phòng ban.

2. Ước tính khối lượng công việc của kế toán từ các giao dịch mua vào, bán ra, giao dịch nội bộ… để tính toán số nhân sự kế toán hiện cần có.

3. Hoạch định sợ bộ các vị trí kế toán trong 3 – 5 năm dựa vào mục tiêu của Doanh nghiệp theo quy mô và khối lượng công việc phát sinh cần hoàn thành

4. Viết bản mô tả công việc cho từng vị trí

5. Vẽ lưu đồ nghiệp vụ phục vụ cho quá trình kiểm soát

6. Cùng với BGĐ và các phòng ban để chốt các chỉ tiêu định mức, quy chế:
– Công tác phí, ăn ca, ăn trưa, đồng phục, chi ngày lễ …
– Định mức và hinh thức tạm ứng lương, công tác phí, mua sắm …
– Công nợ phải thu, phải trả, tồn kho tối thiểu, tồn kho tối đa
– Định mức chi phí phục vụ hoạt động gắn với kế hoạch tài chính và dòng tiền
– Dựa vào bảng tổng hợp các định mức ở các quy trình mua hàng, bán hàng, lương và các khoản trích theo lượng, thiết lập thành các quy chế: Quy chế tài chính, quy chế lương thưởng, quy chế chi trả…

7. Soạn thảo quy định, quy trình và quy chuẩn tổ chức công tác kế toán

8. Vẽ sơ đồ tổ chức và nghiệp vụ của phòng gán với các mã mô tả công việc và KPI

9. Tuyển dụng và bổ nhiệm nhân sự

10. Lựa chọn và cài đặt phần mềm kế toán, thiết lập bảng tính excel dạng mẫu

11. Vận hành và đánh giá hiệu quả cũng như các điểm cần hiệu chỉnh theo từng giai đoạn

Đây là nội dung công việc khó thực hiện, đòi hỏi quyết tâm cao của lãnh đạo và phòng kế toán cùng các phòng ban liên quan.

 

Học viện Taca luôn hy vọng và cam kết sẽ dành trọn trái tim của mình để tạo ra những Kế toán trưởng thực thụ mang lại giá trị thật sự cho doanh nghiệp, thông qua việc đào tạo, hỗ trợ và cung cấp thông tin số liệu phù hợp giúp đỡ các nhà lãnh đạo phản ứng linh hoạt trước những thay đổi trong thị trường ngày càng cạnh tranh.

Quan trọng nhất. Kế toán phải có giá trị, giá trị là điểm tựa cho sự coi trọng trong doanh nghiệp.

Đường link thông tin chi tiết Khóa học Kế toán trưởng thực thụ: https://taca.edu.vn/ke-toan-truong/

Taca- Nơi phát triển sự nghiệp kế toán của bạn!

 

Các bài viết chất lượng:

Xây dựng hệ thống doanh nghiệp bắt đầu từ đâu?

Xây dựng bộ máy tổ chức kế toán trong doanh nghiệp

Thiết kế hệ thống đo lường kế toán trong doanh nghiệp

Quản trị nội bộ: những vấn đề cần lưu ý khi thay đổi hệ thống doanh nghiệp

Những lưu ý khi cắt giảm chi phí trong doanh nghiệp

Bài viết liên quan