LẬP BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG MỘT NỐT NHẠC

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp chi tiết theo từng hoạt động sản xuất kinh doanh (bán hàng và cung cấp dịch vụ; hoạt động tài chính và hoạt động khác).

Với những doanh nghiệp nhỏ, giám đốc thường hay chỉ quan tâm nhiều đến Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, vì nó thể hiện được doanh thu, chi phí, lợi nhuận của doanh nghiệp.

Để lập báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh rất đơn giản, có thể nói là đơn giản nhất trong các bảng biểu của bộ Báo cáo tài chính. Trong bài viết này. Sẽ hướng dẫn các bạn cách lập bảng báo cáo kết quả kinh doanh theo Thông tư 200/2014/TT-BTC để phục vụ cho mùa quyết toán thuế năm 2018 nhé.

 • Căn cứ lập báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh kỳ trước
 • Sổ cái, sổ chi tiết các tài khoản
 • Số liệu để lấy lên Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh là số phát sinh lũy kế của các tài khoản từ loại 5 đến loại 9.

           Hướng dẫn chi tiết lập các chỉ tiêu

Cách lập báo cáo kết quả kinh doanh theo thông tư 200

Cách lập báo cáo kết quả kinh doanh theo thông tư 200

Cách lập báo cáo kết quả kinh doanh theo thông tư 200

Cách lập báo cáo kết quả kinh doanh theo thông tư 200

Cách lập báo cáo kết quả kinh doanh theo thông tư 200

Cách lập báo cáo kết quả kinh doanh theo thông tư 200

Cách lập báo cáo kết quả kinh doanh theo thông tư 200

Cách lập báo cáo kết quả kinh doanh theo thông tư 200

Cách lập báo cáo kết quả kinh doanh theo thông tư 200

Cách lập báo cáo kết quả kinh doanh theo thông tư 200

Cách lập báo cáo kết quả kinh doanh theo thông tư 200

Cách lập báo cáo kết quả kinh doanh theo thông tư 200

Bạn có thể xem thêm một số bài liên quan:

Công việc quyết toán thuế cuối năm cần làm những gì?
Kinh nghiệm làm việc với đoàn kiểm tra
Sự khác biệt giữa doanh thu – chi phí kế toán – và doanh thu- chi phí thuế 
Cách lưu trữ chứng từ kế toán

 

 • Kiểm tra:
 • Nếu trong kỳ doanh nghiệp lỗ, số liệu trên chỉ tiêu mã 60: Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp bằng với số Dư bên nợ TK 4212.
 • Nếu trong kỳ doanh nghiệp lãi, số liệu trên chỉ tiêu mã 60: Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp bằng với số Dư bên có TK 4212.
 • Lưu ý:
 • Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo thông tư 200/2014/TT-BTC có 04 chỉ tiêu lập khác với báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC, bao gồm: Chỉ tiêu số 01, số 02, số 31, số 32. Để làm rõ vấn đề này, chúng ta cùng tôi làm 2 ví dụ sau nhé:

Ví dụ 1: Công ty A tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, tỷ lệ tính thuế là 1%. Trong kỳ có xuất bán một lô hàng trị giá 50.000.000, chưa thu tiền, kế toán hạch toán như sau

 • Bút toán 1: Khi bán hàng

Nợ TK 131: 50.000.000

Có TK 511: 50.000.000

 • Bút toán 2: Xác định số thuế GTGT phải nộp Nợ TK 511: 500.000

Có TK 3331: 500.000

Trong trường hợp này, kế toán lên báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo quyết định 15 và thông tư 200 như sau:

Cách lập báo cáo kết quả kinh doanh theo thông tư 200

Cách lập báo cáo kết quả kinh doanh theo thông tư 200


Ví dụ
2: Công ty B thanh lý TSCĐ, nguyên giá 1.000.000.000, hao mòn lũy kế: 700.000.000, giá thanh lý: 200.000.000, thuế VAT 10%, chưa thu tiền, kế toán hạch toán như sau:

 • Bút toán 1: Ghi giảm TSCĐ 

Nợ TK 214: 700.000.000 

Nợ TK 811: 300.000.000

Có TK 211: 1.000.000.000

 • Bút toán 2: Ghi nhận doanh thu bán TSCĐ

Nợ TK 131: 220.000.000 

Có TK 711: 200.000.000

Có TK 3331: 20.000.000

Trong trường hợp này, kế toán lên báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo quyết định 15 và thông tư 200 như sau:

Cách lập báo cáo kết quả kinh doanh theo thông tư 200

Cách lập báo cáo kết quả kinh doanh theo thông tư 200


NHẬN XÉT:

 • Qua 2 ví dụ trên, các bạn có thể thấy, Lập báo cáo KQHĐSXKD theo quyết định 15 và theo thông tư 200, tuy có 4 chỉ tiêu hướng dẫn cách lập khác nhau, nhưng kết quả cuối cùng không đổi. Xét về bản chất, thì lập theo hướng dẫn tại thông tư 200/2014/TT-BTC đúng về bản chất hơn. Các bạn lưu ý để lập đúng theo hướng dẫn nhé.

Để hiểu hơn về cách lập báo cáo kết quả kinh doanh cũng như cách lên BCTC. Các bạn có thể tham khảo khóa học “Kế toán thuế chuyên sâu” do TACA tổ chức với đầy đủ kiến thức liên quan đến phần hành kế toán và phần hành thuế chuyên sâu. Khóa học cung cấp đầy đủ cho bạn kiến thức để nhìn nhận rủi ro trên BCTC, cũng như cách phát hiện gian lận trên đó, và các tình huống xử lý về thuế và các nghiệp vụ khó trong DN. Cũng như để hệ thống kiến thức về kế toán và thuế, cập nhập các thông tư nghị định mới nhất thì bạn có thể tham khảo “giáo trình kế toán thuế chuyên sâu của TACA. Tài liệu kế toán thuế chuyên sâu sẽ cung cấp cho các bạn tình huống thực tế về kế toán và thuế hay xảy ra trong DN của bạn.

Cảm ơn bạn đã đọc bài “Cách lập báo cáo kết quả kinh doanh theo thông tư 200”

_Nguồn: Nguyễn Biên Cương_

Bài viết liên quan