Nội Dung

Đề Thi CPA 2017 – Đầy đủ chi tiết các câu hỏi thi (Tổng hợp đề chẵn – lẻ)

Như bạn đã biết CPA là một chứng chỉ hành nghề của kiếm toán, có nghĩa là những kế toán viên công chứng được cấp phép. Dễ hiểu là những người hành nghề kế toán – kiểm toán được công nhận. Về phần thi thí sinh sẽ làm cả phần lý thuyết và thực hành ứng dụng. Nếu bạn thi lấy chứng chỉ hành nghề kế toán thì phải thi 4 môn: “Pháp luật kinh tế và luật DN”, Tài chính và quản lý tài chính nâng cao”, “thuế và quản lý thuế nâng cao”, “kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao”.

Bố cục đề thi được phân bổ đều 2 câu lý thuyết và câu bài tập tình huống ứng dụng, từng câu trong đề thi giúp bạn ôn lại lượng kiến thức đã học, và chú ý phân bổ thời gian luyện đề.

Còn nếu mục tiêu của bạn là chinh phục CPA thì là thi 7 môn là “Pháp luật kinh tế và luật DN”, Tài chính và quản lý tài chính nâng cao”, “thuế và quản lý thuế nâng cao”, “kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao”, “kiểm toán và dịch vụ bảo đảm nâng cao, phân tích hoạt động tài chính nâng cao, Ngoại ngữ trình độ C của 01 trong 05 ngoại ngữ thông dụng: Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức.

Dưới đây là đề thi môn pháp luật kinh tế và luật doanh nghiệp để bạn dễ dàng ôn tập và luyện đề, hoàn thành giấc mơ chinh phục kỳ thi.

Đề Thi CPA 2017 – Môn Pháp Luật Kinh Tế và Luật Doanh Nghiệp (Đề số 01)

HỘI ĐỒNG THI KIỂM TOÁN VIÊN ĐỀ THI VIẾT NĂM 2017 (ĐỀ SỐ 01)
VÀ KẾ TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ

NĂM 2017

MÔN THI: PHÁP LUẬT VỀ KINH TẾ

VÀ LUẬT DOANH NGHIỆP

————————- (Thời gian làm bài: 180 phút)

 

Câu 1 (2 điểm): Trình bày khái quát về báo cáo tài chính của doanh nghiệp theo quy định pháp luật về doanh nghiệp.

Câu 2 (2 điểm): Trình bày các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng trong kinh doanh, thương mại theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015.

Câu 3 (2 điểm): “Bài tập tình huống về tài sản góp vốn và định giá tài sản góp vốn”.

Công ty TNHH Ngọc Minh được thành lập với vốn điều lệ là 5 tỷ đồng. Các thành viên góp vốn bao gồm: Minh cam kết góp 2 tỷ đồng (mới góp 1 tỷ đồng tiền mặt), Hùng góp 1 tỷ đồng (gồm 1 chiếc ô tô và 400 triệu đồng tiền mặt), Ngọc góp 1 tỷ đồng (gồm 1 dây chuyền công nghệ sản xuất tôn hợp kim), Loan góp 1 tỷ đồng (là 1 căn nhà). Theo điều lệ công ty, Minh là chủ tịch hội đồng thành viên. Ngọc là giám đốc, là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Sau khi thành lập công ty, do không đủ 1 ty tiền mặt để góp, Minh đã nhượng lại phần vốn góp này cho Hồng bằng việc lập Họp đồng chuyển nhượng phần vốn góp, có công chứng. Sau đó, Minh ra quyết định cách chức đối với Ngọc và bổ nhiệm Hồng làm giám đốc của công ty. Ngọc khởi kiện ra tòa đề nghị bác tư cách thành viên của Hồng và không công nhận quyết định cách chức.

Yêu cầu:

 1. Tài sản góp vốn của các thành viên trong công ty có hợp pháp hay không?
 2. Định giá các tài sản góp vốn như thế nào?
 3. Việc Ngọc yêu cầu bác tư cách thành viên của Hồng có được chấp nhận không? Vì sao?
 4. Minh có thẩm quyền cách chức giám đốc không? Vì sao?

Câu 4: Bài tập tình huống về Pháp luật kinh tế và luật DN

Công ty TNHH Thăng Long kinh doanh sản phẩm Xi măng chịu mặn F cung cấp cho Doanh nghiệp K xây trụ để lắp đặt Tua bin phục vụ cho dự án “Vì Biển đảo Quê hương” trên biển Bình Thuận. Doanh nghiệp K đà ký hợp đồng mua 200 tấn xi mãng chịu mặn F của Công ty TNHH Thăng Long và thanh toán băng tiên hợp đông là (xxxxx) USD. Nhưng khi nhận hàng Doanh nghiệp K phát hiện thấy trong 200 tấn tấn xi mãng có bị lẫn 12 tấn xi măng Hoàng Thạch. Doanh nghiệp K yêu câu Công ty TNHH Thăng Long phải nhận lại 12 tấn xi măng Hoàng Thạch và cung cấp đủ 12 tấn xi măng chịu mặn F trong thời gian 5 ngày kê từ ngày Công ty TNHH Thăng Long nhận được Công văn của Doanh nghiệp I< có đính kèm Biên bản giao nhận và kiếm định hàng hóa . Hỏi:

 • Doanh nghiệp K có được yêu cầu bồi thường thiệt hại không? (0,5 diêm)
 • Doanh nghiệp K có được tuyên bố đơn phương hủy hợp đồng không?( 0,5 điểm)?
 • Hợp đồng đã ký’ kết có bị vô hiệu không? ( 0,5 điểm )
 • Việc cung cấp thiếu 12 tấn xi măng F đã làm chậm tiến độ bàn giao công trình “Vì Biển đảo Quê hương” 12 ngày thì Doanh nghiệp K có được áp dụng chế tài buộc thực hiện hợp đồng hay Chế tài phạt hợp đồng hay không? Vì sao ? ( 0,5 điểm )

Câu 5 (2 điểm): Bài tập tình huống về Công ty cổ phần Thành Phát

Công ty cổ phần Thành Phát ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với chị Yến từ năm 2014, với công việc là kế toán văn phòng. Trong thời gian làm việc, chị Yến nghỉ thai sản từ ngày 06/06/2016 đến ngày 09/12/2016 thì đi làm trở lại.

Ngày 11/12/2016, giám đốc ký quyết định chuyển chị Yến sang làm phụ trách quản lý kho rác với công việc “Theo dõi, thống kê, kiểm đếm và gửi bản tổng kết hàng ngày về tình trạng, số lượng rác theo từng loại; Trông coi, sắp xếp, vệ sinh kho rác”.

Chị Yến đà gửi văn bản nêu rõ ý kiến với công ty về việc không đồng ý thực hiện theo quyết định trên vì đang nuôi con nhỏ và không đảm bảo sức khỏe. Ngày 02/01/2017, chị Yến đề nghị chấm dứt họp đồng lao động nhưng không được công ty chấp chấp nhận. Đến 05/02/2017, công ty ra quyết định sa thải chị Yến với lý do tự ý nghỉ việc quá 5 ngày (từ ngày 02/01/2017 đến ngày 04/02/2017) mà không có lý do chính đáng.

Yêu cầu:

 1. Công ty điều chuyển công việc của chị Yến có phù hợp với quy định cùa Bộ luật lao động năm 2012 không? Vì sao?
 • Chị Yến có quyền đơn phương chấm dứt họp đồng lao động không? Vì sao?
 • Công ty ra quyết định sa thải chị Yến có hợp pháp không? Vì sao?
 • Nếu các bên có thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động, chị Yến có được hưởng trợ cấp thôi việc không? Vì sao?

Đề Thi CPA 2017 – Môn Pháp Luật Kinh Tế và Luật Doanh Nghiệp (Đề số 02)

HỘI ĐỒNG THI KIỂM TOÁN VIÊN ĐỀ THI VIẾT NĂM 2017 (ĐỀ SỐ 02)
VÀ KẾ TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ

NĂM 2017

MÔN THI: PHÁP LUẬT VỀ KINH TẾ

VÀ LUẬT DOANH NGHIỆP

————————- (Thời gian làm bài: 180 phút)


Câu 1 (2 điểm):
Trình bày các quy định cơ bàn về cổ phần ưu đãi theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Câu 2 (2 điểm): Trình bày, khái niệm, đặc điểm và phân loại hợp đồng theo quy định pháp luật về dân sự và thương mại.

Câu 3 (2 điểm): Bài tập tình huống về đại hội đồng cổ đông

Ngày 20/05/2016, nhóm cổ đông sở hữu 12% tồng số cổ phần phổ thông trong thời gian 6 tháng liên tục cùa Công ty cổ phần Tân Tiến yêu câu Hội đông quản trị triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhằm bầu lại Hội đông quản trị do Hội đồng quản trị hiện hành đã có sự vi phạm nghiêm trọng quyền của cồ đông.

Ngày 25/06/2016, do Hội đồng quản trị không triệu tập họp, Ban kiểm soát đã triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Tổng số cồ đông có mặt đại biêu đại diện cho 76% cồ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Đại hội đã tiến hành xong việc bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị mới và đang tiến hành kiểm phiếu với số phiếu bầu này thì các thành viên Hội đong quản tri cu và một sô cô đông bỏ ra vê. Cuộc họp còn lại các cổ đông đại diện 67% số cổ phần có quyền biểu quyết của cong ty. Kết quả kiểm phiêu xác định Hội đông quản trị mới với số phiếu thông qua là 67% số cổ phân có quyền biểu quyết, số phiếu thông qua này đều là của các cổ đông còn lại tại cuộc họp.

Yêu cầu:

 1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 25/06/2016 có được triệu tập một cách họp pháp không? Vì sao?
 2. Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 25/06/2016, số lượng cổ đông có đủ để tiến hành họp theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành hay không? Vì sao?
 3. Hình thức và tỉ lệ thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có họp pháp không? Vì sao?

Câu 4 (2 điểm): Bài tập tình huống về pháp luật kinh tế và luật doanh nghiệp

Ngày 10/9/2015 chi nhánh công ty s tại Hà Nội ( công ty S có trụ sở chính tại thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) được sự uỷ quyền của công ty đã ký hợp đồng số 02/HĐ/ TPĐ-SL với công ty T(trụ sở chính tại quận Hai Bà Trưng) về việc bán 500 chiếc tủ lạnh HITACHI model R-15A4BK, sản xuất tại Thái Lan, đơn giá 3tr/chiếc. theo hợp đồng bên mua phải thanh toán đầy đủ trong vòng từng hàng. Ngày 7/11/2015, bên bán đà giao đủ hàng cho bên mua, nhưng công ty T mới thanh toán 500 triệu. Ngày 25/3/16 sau nhiều lần khiếu nại không thành, bên bán quyết định khởi kiện. Hỏi:

 1. Xác định nguyên đơn, bị đơn trong tình huống trên
 2. Tòa án nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp? Vì sao?
 3. Yêu cầu của nguyên đơn bao gồm:
 • Buộc công ty T bồi thường các thiệt hại phát sinh do bên bán phải vay vôn ngân ỵ-hàng đê nhập hàng, tính theo lãi suất tiền vay ngân hàng là 1% tháng.
 • Phạt do vi phạm hợp đồng là 10% tồng gtrị hợp đồng là l,5tỳ X 10% = 150 triệu.

Nhận xét về yêu cầu của nguyên đơn.

Câu 5 (2 điểm):

Ngày 01/05/2016, theo đề xuất của trưởng phòng nhân sự và qua trao đổi trực tiếp, giám đốc công ty TNHH Nam Anh đã bổ nhiệm ông A làm trưởng phòng kỹ thuật, ông A được coi là nhân sự của công ty theo quyết định bổ nhiệm và giữa các bên không ký hợp đồng lao động.

Ngày 05/10/2016, công ty đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông A để phục vụ quá trình điều tra của cơ quan chức năng về việc mất cắp dữ liệu trong công ty.

Ngày 13/11/2016, công ty có gửi giấy báo trở lại làm việc nhưng ông A đà không trở lại làm việc. Đen ngày 1/12/2016, công ty ban hành quyết định cho thôi việc đối với ông A. ông A khởi kiện ra tòa yêu cầu bồi thường thiệt hại với lý do công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật.

Yêu cầu:

 1. Thỏa thuận làm việc của công ty với ông A được xác lập theo hình thức gì, cóhợp pháp hay? Vì sao?
 2. Quyết định cho thôi việc với ông A có đúng quy định của pháp luật không? Vì sao?
 3. Công ty có phải trả tiền lương cho ông A trong khoản thời gian từ lúc đình chỉ đến lúc có quyết định cho thôi việc không? Vì sao?

Chúc các bạn tổng ôn luyện đề hiệu quả!

Tham khảo thêm các bài viết liên quan:

Đề thi CPA 2018 môn pháp luật kinh tế và luật doanh nghiệp 
Đề thi CPA 2018 môn kế toán và tài chính & kế toán quản trị nâng cao

Nguồn: sưu tầm

TACA – KIẾN TẠO SỰ NGHIỆP!

Đề Thi CPA 2017 Môn Pháp Luật Về Kinh Tế Và Luật Doanh Nghiệp
1 (20%) 1 vote[s]

Bài viết liên quan