Để có chứng chỉ Đại lý thuế bạn phải trải qua 02 môn thi là môn pháp luật thuếmôn kế toán. Việc ôn luyện cả 2 môn là rất nặng nề, lượng kiến thức lớn. Trong một số trường hợp do pháp luật quy định, có thể được được miễn thi 1 trong 2 môn hoặc miễn thi cả 2 môn. Tuy nhiên, nhiều trường hợp do không nắm được quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện miễn môn nên vẫn phải thi cả 2 môn. Trong bài viết này, TACA sẽ cung cấp cho các bạn thông tin, điều kiện để miễn thi môn kế toán – Những quy định mới nhất năm 2021: 

        Cơ sở pháp lý miễn thi môn kế toán – những quy định mới nhất năm 2021

          Điều kiện miễn thi môn kế toán được quy định tại:

          – Khoản 1 Điều 14 Thông tư 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 về hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

          – Khoản 6 Điều 1 Thông tư 51/2017/TT-BTC ngày 19/5/2017 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

       Điều kiện miễn thi môn kế toán- những quy định mới nhất năm 2021

         1. Điều kiện miễn thi môn kế toán

         Những người dự thi chứng chỉ hành nghề dịch vụ về thuế (Đại lý thuế) thuộc 1 trong 3 trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư 117/2012/TT-BTC được miễn thi môn kế toán:

          Trường hợp 1:

          Người đăng ký dự thi đã có chứng chỉ hành nghề kế toán, chứng chỉ kiểm toán viên do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của Bộ Tài chính.

          Trường hợp này bạn phải thoả mãn 2 điều kiện:

           – Có chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc kiểm toán viên còn giá trị hiệu lực

           – Do Bộ tài chính cấp

           Trường hợp 2: 

           – Đối tượng được miễn thi môn kế toán là: giảng viên môn học kế toán tại các trường Đại học, cao đẳng

           – Thời gian công tác tại trường: liên tục trong 05 năm

           – Điều kiện dự thi: Không còn là giảng viên( không thuộc trường hợp bị kỷ luật hoặc buộc thôi việc), và tham gia dự thi trong vòng 03 năm kể từ ngày có quyết định chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ việc.

          Trường hợp 3: 

          – Đối tượng miễn thi là người đã làm việc trong lĩnh vực kế toán tại các tổ chức sau: 

                 + Cơ quan quản lý Nhà nước

                 + Doanh nghiệp,

                 + Đơn vị sự nghiệp,

                 + Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội,

                 + Tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp 

          – Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: từ cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế toán hoặc kiểm toán 

           – Thời gian công tác trong lĩnh vực kế toán: liên tục từ năm (05) năm trở lên, trừ đối tượng là cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật.

          2. Điều kiện miễn thi hai (02) môn: Kế toán và pháp luật thuế

          Trường hợp miễn thi 2 môn kế toán và pháp luật thuế được quy định tại Khoản 6 Điều 1 Thông tư 51/2017/TT-BTC ngày 19/5/2017 quy định sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 14 của Thông tư 117/2012/TT-BTC có hiệu lực từu ngày 15/7/2017 như sau:

          Trường hợp 1:

          Người có Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kế toán do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của Bộ Tài chính.

          Trường hợp 2: Thỏa mãn các điều kiện sau:

          – Đối tượng: Công chức thuế, viên chức thuế có ngạch công chức, viên chức từ chuyên viên thuế, kiểm tra viên cao đẳng thuế, giảng viên trở lên

          – Thời gian công tác: liên tục trong ngành thuế từ năm (05) năm trở lên

          – Không còn công tác trong ngành thuế (không bao gồm trường hợp bị kỷ luật buộc thôi việc) trong thời hạn ba (03) năm kể từ ngày có quyết định chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ việc mà đăng ký với Tổng cục Thuế để xét cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế”.

          Trên đây là các quy định của pháp luật về điều kiện miễn thi môn kế toán năm 2021. Nếu bạn không thuộc những trường hợp trên thì để có thể sở hữu chứng chỉ Đại Lý thuế bạn vẫn phải thi môn kế toán.

           Bạn có thể tham khảo link ôn thi môn kế toán tại đây: https://taca.edu.vn/on-thi-dai-ly-thue/

          Hy vọng, các bạn có thể nắm bắt được những https://taca.edu.vn/on-thi-dai-ly-thue/thông tin hữu ích để làm hồ sơ dự thi Đại lý thuế 2021.

Nếu bạn vẫn cần thêm bất cứ thông tin gì, đừng ngần ngại, hãy liên lạc với TACA để được giải đáp và tư vấn hoàn toàn miễn phí.
hoặc gọi ngay Hotline 0946 511 911 – 0947 511 911 – 0962.511.911 để được tư vấn miễn phí bạn nhé!
TACA – KIẾN TẠO SỰ VƯỢT TRỘI !

Bài viết liên quan