Hồ sơ dự thi đại lý thuế bị loại đều mắc phải 7 lỗi sai không đáng có