3 VĂN BẢN, 26 BÁO CÁO, VÀ 24 LOẠI GIẤY TỜ để tiếp các đoàn thanh tra (thuế, lao động, bảo hiểm)

Hệ thống Chi phí Quản trị Nhân sự đáp ứng các điều kiện luật đinh tức là phải có các văn bản luật yêu cầu và nội dung văn bản được cơ quan quản lý chấp nhận.

Nội dung sẽ được chia sẻ chuyên sâu tại Sự kiện HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ THEO LUẬT ĐỊNH sáng chủ nhật ngày 30/06/2019

Bạn đăng ký tham gia tại đây nhé!
 

3 Văn Bản, 3 Công Văn cần phải làm về mặt lao động khi thành lập công ty

1. Sổ quản lý lao động

NĐ Số: 03/2014/NĐ-CP: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động, người sử dụng lao động phải lập sổ quản lý lao động nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

2. Nội quy lao động

Điều 28 – Nghị định 05/2015 NĐ – CP: trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nơi đăng ký kinh doanh. Người sử dụng lao động sử dụng dưới 10 người lao động không phải đăng ký nội quy lao động.

3. Thang bảng lương:

Nghị định 49/NĐ – CP : Điều 10 – trách nhiệm tổ chức thực hiện: Doanh nghiệp tổ chức xây dựng hoặc rà soát sửa đổi bổ sung thang lương, bảng lương, định mức lao động và gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp để theo dõi, kiểm tra theo quy định tại Nghị định này.

26 báo cáo có điều luật quy định (hệ thống quản trị nhân sự)

– Báo cáo tổng hợp và tình hình tai nạn lao động cấp cơ sở hằng năm (2)
– Báo cáo y tế lao động của cơ sở lao động hằng năm (3)
– Báo cáo về công tác an toàn – vệ sinh lao động của doanh nghiệp hằng năm (4)
– Báo cáo về phòng, chống bệnh nghề nghiệp hằng năm (5)
– Báo cáo về tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp hằng năm (6)
– Báo cáo tình hình thay đổi về lao động 6 tháng đầu năm (7)
– Báo cáo tình hình tuyển dụng, sử dụng người lao động Việt Nam 6 tháng đầu năm (8)
– Báo cáo tình hình cho thuê lại lao động 6 tháng đầu năm (9)
– Báo cáo số lượng người lao động được tuyển chọn đi làm việc ở nước ngoài tại các địa phương 6 tháng đầu năm (10)
– Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động của cơ sở 6 tháng đầu năm (2)
– Báo cáo y tế lao động của cơ sở lao động 6 tháng đầu năm (3)
– Báo cáo kết quả hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động 6 tháng đầu năm

Báo tình hình sử dụng lao động

Báo tình hình sử dụng lao động

– Báo cáo về tình hình thay đổi lao động hằng năm (7)
– Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề hằng năm (11)
– Báo cáo tình hình tuyển dụng, sử dụng người lao động Việt Nam hằng năm (8)
– Báo cáo tình hình hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động hằng năm (12)
– Báo cáo kết quả hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động hằng năm12(*)
– Báo cáo kết quả hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động hằng năm (13)
– Báo cáo kết quả hoạt động quan trắc môi trường lao động hằng năm (14)
– Báo cáo tình hình cho thuê lại lao động hằng năm (9)
– Báo cáo số lượng người lao động được tuyển chọn đi làm việc ở nước ngoài tại các địa phương hằng năm (10)
– Báo cáo hàng năm về tình hình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài15(*)
– Báo cáo về công tác quan trắc môi trường lao động tại cơ sở hằng năm (16)
– Báo cáo tình hình tuyển dụng, sử dụng và quản lý người lao động nước ngoài (17)
– Thông báo tình hình biến động lao động làm việc tại đơn vị (nếu có) (18)
– Danh sách người lao động đi làm việc ở nước ngoài và Danh sách người lao động về nước hoặc ra ngoài hợp đồng (15)

24 loại giấy tờ cần báo cáo (hệ thống quản trị nhân sự)

1. Giấy phép đăng ký kinh doanh (bản chính và 06 bản sao)
2. Hợp đồng lao động (Hồ sơ người lao động)
3. Giấy phép lao động (nếu sử dụng lao động người nước ngoài)
4. Khai trình tình hình sử dụng lao động, báo cáo tăng, giảm lao động
5. Hồ sơ Bảo hiểm xã hội, hồ sơ chi trả các chế độ BHXH, hồ sơ cấp và quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.
6. Hồ sơ xử lý kỷ luật lao động, chấm dứt hợp đồng lao động đối với công nhân.
7. Hồ sơ thang, bảng lương của doanh nghiệp.
8. Danh sách ký nhận tiền lương hàng tháng của công nhân.
9. Bảng chấm công của doanh nghiệp
10. Quy chế trả lương trả thưởng
11. Nội quy lao động
12. Thỏa ước lao động tập thể
13. Hồ sơ khám sức khỏe cho người lao động
14. Báo cáo về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động theo mẫu tại phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2016 của Bộ LĐTBXH; Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động theo mẫu tại Phụ lục XII ban hành kèm theo Nghị định 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của chính phủ.

 

Hồ sơ báo cáo tình hình sử dụng lao động của doanh nghiệp

Hồ sơ báo cáo tình hình sử dụng lao động của doanh nghiệp


15. Hồ sơ đo kiểm môi trường lao động.
16. Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân (trang bị phương tiện, sổ theo dõi cấp phát, chủng loại và số lượng phương tiện bảo vệ cá nhân đã cấp phát).
17. Công tác huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động (số người được huấn luyện, số người được cấp thẻ).
18. Kế hoạch bảo hộ lao động.
19. Xây dựng nội quy, quy trình an toàn vệ sinh lao động cho các máy, niêm yết nội quy tại nơi làm việc.
20. Hồ sơ đăng ký, kiểm định các máy, thiết bị, vật tư yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn – vệ sinh lao động.
21. Sổ theo dõi, lý lịch máy móc thiết bị.
22. Chứng từ nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn.
23. Các quy định về dạy nghề.
24. Các văn bản quy định khác của doanh nghiệp.

Nguồn tài liệu: anh Hùng Cường

Nội dung sẽ được chia sẻ chuyên sâu tại Sự kiện HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ THEO LUẬT ĐỊNH sáng chủ nhật ngày 30/06/2019

Bạn đăng ký tham gia tại đây nhé!
 

Bạn có thể xem các bài viết chất lượng khác tại đây:

Thực trạng lương, bảo hiểm xã hội hiện nay và những rủi ro tiềm ẩn
Download bản mô tả công viêc phòng kế toán 
Miễn phí tải về slide giáo trình kế toán thuế chuyên sâu

TACA – KIẾN TẠO SỰ NGHIỆP!

Rate this post

Bài viết liên quan