Lưu trữ Kiến thức kế toán - Trang 10 trên 10 - TACA - Training And Coaching Accounting
21/02/2018

Xây dựng KPIs cho năm mới

Nói về KPIs. Tiếp nối những gì chia sẻ hôm trước , hôm nay tôi chia sẻ về KPIs . Đây cũng là thời điểm mà […]
Xem chi tiết
12/01/2018

Kênh Download các video học tập tại Học viện TACA

Để chia sẻ kiến thức về kế toán – thuế – tài chính – quản trị đến các bạn kế toán được nhiều hơn, Học viện […]
Xem chi tiết
12/10/2017

KIỂM TRA HỒ SƠ, SỔ SÁCH DỰA TRÊN SỐ DƯ CÁC TÀI KHOẢN

Việc kiểm tra, đối chiếu số dư trước khi lên báo cáo tài chính là một việc rất quan trọng đối với kế toán. Tuy nhiên, […]
Xem chi tiết
05/10/2017

Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, chiết khấu thanh toán và khuyến mại

Trong thời gian qua nhiều doanh nghiệp có vướng mắc về các nội dung liên quan đến chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, chiết […]
Xem chi tiết