TACA chia sẻ kho bài tập môn Thuế trong kỳ thi lấy chứng chỉ hành nghề kế toán 2020, giúp các bạn luyện tập thật nhiều và thi chắc chắn đậu.  Dưới đây là dạng bài tập tính thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Bài tâp:

Công ty TNHH A chuyên sản xuất hàng tiêu dùng, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Trong kỳ tính thuế tháng 9/2019 có tình hình sau:

1, Ngày 5/9/2019 mua 5 tấn bông thành phẩm của Công ty B, giá chưa có thuế GTGT là 250 triệu đồng.

2, Ngày 7/9/2019 mua 1 xe ô tô 7 chỗ ngồi của Công ty C, số thuế GTGT ghi trên hóa đơn là 200 triệu đồng.

3, Ngày 12/9/2019 mua 2 chiếc TV của Công ty D với giá mua chưa có thuế GTGT là 15 triệu đồng / chiếc.

4, Ngày 21/9/ 2019 mua 5 chiếc quạt điện của Công ty E với giá chưa có thuế GTGT là 1 triệu đồng / chiếc. Do ghi sai thông tin nên người bán tẩy xóa, sửa chữa trên hóa đơn. 

5, Tháng 6/2019, công ty mua của Công ty G mặt hàng bông sơ chế dùng cho sản xuất kinh doanh với trị giá chưa bao gồm thuế GTGT là là 50 triệu đồng.

Theo quy định, mặt hàng bông sơ chế thuế suất GTGT là 5% nhưng trên hóa đơn, công ty G đã lập với thuế suất 10%.

Hóa đơn này hợp pháp và các chỉ tiêu khác được ghi đầy đủ theo quy định. Công ty đã thanh toán qua ngân hàng và khai thuế GTGT đầu vào cho kỳ tính thuế tháng 6/2019.

Theo yêu cầu của Công ty A, ngày 7/9/2019, Công ty G đã gửi xác nhận của cơ quan thuế quản lý công ty G về việc công ty G đã kê khai thuế GTGT đầu ra của lô hàng trên theo thuế suất 10%.

6, Ngày 21/7/2019, công ty mua 10 tấn bông thành phẩm của công ty H với giá mua chưa có thuế GTGT là 500 triệu đồng.

Đến tháng 9/2019, công ty phát hiện có 3 tấn bông không đạt chất lượng nên trả lại cho công ty H, đồng thời lập hóa đơn xuất trả hàng ngày 12/9/2019 cho công ty H.

7, Ngày 11/9/2019, xuất khẩu 1 lô quần áo cho công ty Johua ở nước ngoài với giá FOB là 2 triệu USD.

8, Ngày 22/9/2019 bán cho công ty K 700 bộ quần áo với giá chưa có thuế GTGT là 1 triệu đồng / bộ.

Yêu cầu: 

Căn cứ vào các thông tin nêu trên, anh / chị hãy xác định số thuế GTGT phải nộp của Công ty A theo quy định hiện hành. Biết rằng:

– Số thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang: 50 triệu đồng.

– Mặt hàng bông sơ chế chịu thuế suất thuế GTGT 5%. Thuế suất thuế GTGT của các HHDV khác là 10%.

– Nghiệp vụ 3 công ty thực hiện thanh toán bằng tiền mặt; các nghiệp vụ khác được thanh toán qua ngân hàng và có chứng từ đầy đủ.

– Các HHDV công ty mua vào đều phục vụ cho hoạt động sản xuất hàng hóa chịu thuế GTGT.

– Trừ trường hợp đã nêu khác trong bài, hóa đơn mua hàng của doanh nghiệp là hợp pháp.

– Hàng hóa xuất khẩu có đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

– Doanh nghiệp nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế GTGT các kỳ tính thuế vào ngày 20 tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

– Công ty không có đề nghị hoàn thuế trong kỳ (nếu có)

– Tỷ giá mua vào theo hình thức chuyển khoản của ngân hàng thương mại mà công ty A có quan hệ giao dịch là 1 USD = 22.000 đồng.

Các bạn có thể giải thêm nhiều bài tập môn thuế tại đây.

Chúc các bạn ôn thi hiệu quả.

Rate this post

Bài viết liên quan