Đề Thi CPA 2017 – Môn Kiểm Toán đầy đủ chi tiết các câu hỏi thi (Tổng hợp đề chẵn – lẻ)

Như bạn đã biết CPA là một chứng chỉ hành nghề của kiếm toán, có nghĩa là những kế toán viên công chứng được cấp phép. Dễ hiểu là những người hành nghề kế toán – kiểm toán được công nhận. Về phần thi thí sinh sẽ làm cả phần lý thuyết và thực hành ứng dụng. Nếu bạn thi lấy chứng chỉ hành nghề kế toán thì phải thi 4 môn: “Pháp luật kinh tế và luật DN”, Tài chính và quản lý tài chính nâng cao”, “thuế và quản lý thuế nâng cao”, “kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao”.

Bố cục đề thi được phân bổ đều 2 câu lý thuyết và câu bài tập tình huống ứng dụng, từng câu trong đề thi giúp bạn tổng ôn lại lượng kiến thức đã học, và chú ý phân bổ thời gian luyện đề. Tìm hiểu Chiến thuật Ôn thi chứng chỉ hành nghề kế toán chắc chắn đậu tại đây!

Còn nếu mục tiêu của bạn là chinh phục CPA thì là thi 7 môn là “Pháp luật kinh tế và luật DN”, Tài chính và quản lý tài chính nâng cao”, “thuế và quản lý thuế nâng cao”, “kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao”, “kiểm toán và dịch vụ bảo đảm nâng cao, phân tích hoạt động tài chính nâng cao, Ngoại ngữ trình độ C của 01 trong 05 ngoại ngữ thông dụng: Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức.

Dưới đây là đề thi môn “Kiểm toán & dịch vụ bảo đảm” để bạn dễ dàng ôn tập và luyện đề, hoàn thành giấc mơ chinh phục kỳ thi.

Đề Thi CPA 2017 – Môn “Kiểm Toán và Dịch Vụ Bảo Đảm” (Đề Lẻ)

HỘI ĐỒNG THI KIỂM TOÁN VIÊN ĐỀ THI VIẾT NĂM 2017 (ĐỀ LẺ)
VÀ KẾ TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ
NĂM 2017
MÔN THI:
KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ BẢO ĐẢM
————————- (Thời gian làm bài: 180 phút)

Câu 1 (2 điểm): Mô tả bản chất cúa vấn đề dẫn đến việc kiểm toán viên phải đưa ra ý kiến kiêm toán không phải là …

Anh/Chị hay nêu các loại ý kiến kiểm toán. Mô tả bản chất cúa vấn đề dẫn đến việc kiểm toán viên phải đưa ra ý kiến kiêm toán không phải là ý kiến chấp nhận xét đoán của kiểm toán viên vê tính chất. Ảnh hưởng của các vấn đề này đôi với báo cáo tài chính.

Câu 2 (2 đim): Nêu khái niệm “trọng yếu”, “mức trọng yếu…

Anh/Chị hãy nêu khái niệm “trọng yếu”, “mức trọng yếu”. Nêu một số tiêu chí mà kiêm toán viên có thê sử dụng để xác định mức trọng yếu đối với tông thể báo cáo tài chính.

Câu 3 (2 điểm): Bài tập tình huống về các thủ tục kiểm toán ở công ty vui vẻ…

Công ty Vui vẻ sản xuất các loại bánh kẹo và có năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2017. Anh/Chị phụ trách nhóm kiêm toán cho Công ty Vui vẻ.

Anh Chị ghi nhận một số thông tin như sau trong quá trình kiểm toán cuối năm tại Công ty:

 • Trong năm 2017, Công ty đã đâu tư nâng câp cũng như thay thế nhiêu máy móc sản xuất đề nâng cao chất lượng sản phẩm (0,6đ).
 • Công ty đà bố tri thêm một kế toán chuyên trách thu hồi nợ của đại lý mua hàng. Nhờ đó, tình hình trà tiền của đại lý đã tốt lên đáng kê. Công ty quyết định giâm tỷ lệ lập dự phòng cho nợ phải thu khó đòi trên 6 tháng từ 30% xuống còn 20%. Giả định ty lệ lập dự phòng là do Ban Giám đôc tự quyêt định và không bị ảnh hưởng bởi quy định về tài chính (0,4đ)
 • Dựa trên báo cáo bán hàng, loại bánh quy dành cho người ăn kiêng không được tiêu thụ tốt do không họp khâu vị người tiêu dùng và còn tồn trong kho khá nhểu. Trong thời gian tới, các đại lý không đăng ký mua thêm loại bánh này. (0,4đ)
 • Công ty dự định sẽ giảm bớt 5 cửa hàng bán lẻ do hoạt động không hiệu quả. Đê thay thế công ty dự định sẽ triền khai phần mềm bán hàng qua mạng. Dự tính công ty chỉ có thê bố trí công việc mới cho tôi đa 50% nhân viên của 5 cửa hàng này. Do đó, nhân viên của 5 cửa hàng được khuyến khích nghi việc và sẽ được hỗ trợ 2 tháng lương cho mỗi năm làm việc. Giám đốc Công ty đã gửi thông báo đến các nhân viên đề đăng ký nghỉ việc tự nguyện vào ngày 30 tháng 11 năm 2017. Các nhấn viên có 2 tháng đê hoàn thành việc đăng ký. Công ty hiện đang lập dự phòng thôi việc theo ty lệ 10% quỳ lương của 5 cửa hàng để trả cho các nhân viên tình nguyện nghỉ việc. (0.6đ)

Anh/Chị hãỵ mô tả các thủ tục kiểm toán chủ yếu cần thực hiện để thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp đối với các nội dung trên.

Việc tìm hiểu kiểm soát nội bộ đối với các quy trình có ảnh hưởng đến các khoản mục trên được thực hiện và đánh giá là hữu hiệu.

Câu 4 (2 điểm): Bài tập tình huống về công ty Hitech…

Công ty Hitech là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài cùa Nhật đà hoạt động tại Việt Nam được 6 năm. Công ty Hitech chuyên viết phần mềm trò chơi điện tử Online cho một đối tác ở Nhật – là một trong nhừng công ty phần mềm lớn nhất tại Nhật và có cùng chù đầu tư với Hitech. 90% doanh thu của Hitech đến từ đối tác Nhật này và, 10% còn lại là các hợp đồng nhỏ lẻ tại Việt Nam.Với chế độ đãi ngộ tốt, hiện Hitech đang sở hừu đội ngũ kỳ sư phần mềm được đánh giá là rất mạnh so với các công ty trong ngành. Tốc độ tăng trưởng về doanh thu bình quân cùa Hitech là 20% một năm và trung bình mỗi hợp đồng Hitech cần 3 tháng đê hoàn thành.

Vào tháng 6/2016, đối tác bên Nhật bị kiện vì rò rì thông tin thê tín dụng của khách hàng chơi điện từ Online, do đó cho đến 31/12/2016 họ không ký’ được thêm được bất kỳ họp đồng phần mềm trò chơi điện tử nào cả.Và cũng nhân sự kiện này, chính phũ Nhật vừa ra chính sách mới thắt chãt kiểm soát trò chơi điện tữ Online, bao gồm hạn chế quàng cáo trên các phương tiện truyền thông và yêu cầu đặt máy chũ trò chơi tại Nhật. Ước tính quy định này sẽ làm cho tốc độ tàng trưởng của ngành trò chơi điện tứ Online bị âm.

Do ảnh hường cùa những sự kiện trên mà doanh thu trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 của Hitech đà giảm từ 20 tỷ’ VXD năm 2015 xuống còn 12 tỷ VXD năm 2016 và chưa có họp đồng nào dành cho năm 2017 được ký kết.

Yêu cầu anh/chị:

 1. Hãy chỉ ra 4 yếu tố có thể dẵn đến nghi ngờ giả định hoạt động liên tục đối với Công ty Hitech không được đảm bào.
 2. Hãy nêu 4 thủ tục kiêm toán có thể sừ dụng đế đánh giá sự phù hợp cùa giả định hoạt động liên tục đối với Công ty Hitech.

Câu 5 (2 điểm): Các thủ tục kiểm toán bổ sung mà KTV cần thực hiện để thu thập đầy đủ bằng chứng thích hợp cho trường hợp tình huống công ty điện tử T

Công ty điện tử T là một nhà sản xuất và phân phối các sản phâm điện tử. Trong quá trình kiêm toán hàng tồn kho của công ty’ T, KTV ghi nhặn những tình huống sau:

 • Trong lúc chứng kiến kiêm kê, KTV nhận thấy có hai xe tải chứa san phâm đã được bốc xếp và chuân bị chở đi giao hàng, KTV tim hiêu và biết số hàng này không được tính vào hàng tôn kho cua công ty.
 • Cũng trong quá trình kiêm kê, KTV ghi nhận một số tương đối lớn san phâm mà bao bì đã cũ ở sâu trong góc kho hàng. Khi được phỏng vấn, khách hàng cho biết sân phâm vẫn còn hạn sừ dụng nên vẫn đẽ bán như các san phâm khác.
 • Qua trao đổi với Giám đốc, KTV đưọ’c biết gần đây, do lình hình cạnh tranh với các đỏi thu khác nên đơn vị phải giảm đáng kê san lượng san xuât so vói mức công suất bình thường. Tuy vậy, số sản phẩm sán xuàt trong kỳ cũng chỉ tiêu thụ được khoảng 50% sản lượng sản xuất.
 • Số liệu kiêm kê thực tế và số liệu trên sô chi tiết hàng tồn kho có chênh lệch đáng kê. Được biêt trong năm, đơn vị đà cài đặt một phần mềm theo dồi kế toán hàng tồn kho mới.

Yêu cầu: Anh/Chị hãy trình bày các thủ tục kiểm toán bổ sung mà KTV cần thực hiện để thu thập đầy đủ bằng chứng thích hợp cho mỗi trường hợp trên.

Đề Thi CPA 2017 – Môn “Kiểm Toán và Dịch Vụ Bảo Đảm” (Đề Chẵn)

HỘI ĐỒNG THI KIỂM TOÁN VIÊN ĐỀ THI VIẾT NĂM 2017 (ĐỀ CHẴN)
VÀ KẾ TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ
NĂM 2017
MÔN THI:
KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ BẢO ĐẢM
————————- (Thời gian làm bài: 180 phút)

Câu 1 (2 điểm):

Anh/Chị cho biết khi thực hiện kiềm toán năm đầu tiên, mục tiêu của kiêm toán viên và doanh nghiệp kiêm toán đôi với số dư đầu kỳ là sì? Kiêm toán Vlẻn phải đưa ra loại ý kiên kiêm toán nào cho mỗi trườns hợp sau đây:

 1. Kiểm toán viên không thể thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp liên quan đến số dư đầu kỳ;
 2. Kiểm toán viên kêt luận ràng sô dư đâu kỳ chứa đựng sai sót gây ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo của kỳ hiện tại. Và ảnh hưởng đó không được xử lý một cách thích hợp hoặc không được trình bày và thuyết minh đầy đủ.

Câu 2 (2 đim):

Anh/Chị nêu định nghĩa “Sai sót” và “Sai sót không được điều chỉnh”. Kiểm toán viên phải làm gì đối với các sai sót không được điều chỉnh.

Câu 3 (2 điểm):

Công ty Gối Xinh sản xuất chăn, ga, gối và có năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2017. Anh/Chị phụ trách nhóm kiêm toán cho Công ty Gôi Xinh và ghi nhận một số thông tin như sau trong quá trình kiêm toán cuôi năm tại Công ty.

 • Giám đốc của Công ty sẽ đi công tác nước ngoài hai tuần cuối năm. Toàn bộ hàng mua về trong giai đoạn từ ngày 15 đen 30 tháng 9 năm 2017 sẽ được ghi nhận vào tháng 10 năm 2017 vì phải đợi Giám đốc về phê duyệt trước khi cặp nhật vào sô kê toán?(0.8 đ)
 • Trong các năm trước, Công ty yêu cầu các đại lý phải trả tiền trước mới được lây hàng. Tuy nhiên trong năm 2017, đê tăng tính cạnh tranh, Công ty bắt đâu cho phép các đại lý tra chậm. Nhóm kiêm toán đã thực hiện thủ tục gửi thư xác nhận cho một số đại lý. Một số thư xác nhận chưa được trà lời hoặc trả lời nhưng có khác biệt với số liệu cùa Công ty. (0,6đ)
 • Công ty gặp phải cạnh tranh mạnh mẽ nên có kế hoạch chuyên hướng sang sản xuât rèm cửa. Việc chuyên hướng sản xuât dẫn đên việc Công ty phải đâu tư thêm máy móc, thiết bị, đào tạo lại tay nghề cho một sô nhân viên, thanh lý một số máy mócthông qua và phê duyệt tại cuộc họp đại hội đông cô đông bât thường vào tháng 9 nãm 2017. Công ty’ đã ghi nhận một khoan dự phòng tái cơ câu sản xuât trong báo cáo tài chính của nãm 2017. (0,6đ)

Anh Chị hãy mô tả các thử nghiệm cơ bản chủ yếu cần thực hiện để thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích họp đối với các nội dung trên.

Việc tìm hiều kiểm soát nội bộ đối với các quy trình có ảnh hưởng đến các khoản mục trên đã được thực hiện và đánh giá là hữu hiệu.

Câu 4 (2 điểm):

Công ty Vietfish là doanh nghiệp chế biến cá tra phi-lê xuất khẩu sang thị trường Mỹ đà hoạt động được 10 năm. Thị trường Mỹ là thị trường khắt khe nhất về chất lượng sân phẩm nhưng lại là thị trường xuất khẩu lớn nhất và có giá trị gia tăng cao nhất đối với các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản Việt Nam. Trong nhừng năm trước, vì tốc độ tăng trưởng ngành chế biến thuỷ sân rầt cao (trên 30% mỗi năm) nên đề đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào và ôn định giá thu mua, Vietíĩsh đã ký hợp đồng họp tác chiến lược với hai đơn vị nuôi thuỷ sàn lớn nhất khu vực Nam Bộ.Theo đó Vietíĩsh cam kết mua vào tối thiêu 300 tấn cá tra mỗi tháng với giá cố định có điều chỉnh biên độ không quá 10% và sẽ được xem xét gia hạn vào đầu mỗi năm. Họp đồng hợp tác chiến lược này đã mang lại khoản lợi nhuận rất tốt. với mức tăng trưởng lợi nhuận trên 30% mỗi năm cho Vietfish.

Tuy nhiên, do ành hường của việc áp thuế chống bán phá giá sản phẩm cá tra phi-lê từ Việt Nam vào Mỹ dẫn giá cá tra phi-lê nhập khẩu từ Việt Nam bị tăng giá 40% và cao hơn đối thù cạch tranh 20%. Hậu quả là từ cuối tháng 2 năm 2016, Vietíĩsh không thể xuất khẩu được cá tra phi-lê và hoạt động sân xuất bị đình trệ. Đe cứu vãn tình hình, từ tháng 5 nãm 2016 Vietíish phải chuyên sang hoạt động gia công các loại thuỷ sản khác. Vì A vậy, từ mức có lãi trong năm 2015 là 600 tỷ, năm 2016 Vietíìsh phải ghi nhận khoản lô 400 tỷ VNĐ, trong đó 16 là do đền bù cho họp đồng cam kết mua đâu vào đà gia hạn đầu năm.

Theo các chuyên gia kinh tế thì ít nhất trong 1 năm tới Mỹ sẽ vẫn giữ nguyên mức thuê chông bán phá giá đôi với các sản phẩm cá tra phi-lê và sẽ xem xét áp với các sản phâm thuỷ sản khác có nguồn gốc từ Việt Nam. Vì vậy, ngoài việc không xuât khâu cá tra phi-lê được thì hoạt động gia công các sản phàm thuỷ sản khác cùa Vietíìsh cùng bị đe doạ.

Yêu cầu anh/chị:

 1. Hãy chì ra 4 yếu tố có thê dần đến nghi ngờ giả định hoạt động liên tục đỏi với Công ty Vietíish không được đảm bao.
 2. Hãy nêu 4 thù tục kiêm toán cằn thiết để đánh giá sự phù hợp cùa giả định hoạt động liên tục đối với Công ty Vietfish

Câu 5 (2 điểm):

Đây là năm đầu tiên Công ty Z ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty Ngọc Mai. Kiêm toán viên Minh đang lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính cho năm kêt thúc ngày 31/12/X của cồng ty Ngọc Mai với một số thông tin chù yếu như sau:

Tại công ty Ngọc Mai, các nghiệp vụ mua và bán phát sinh rất nhiều. Đặc biệt công ty có quan hệ với rât nhiêu nhà cung câp. Các nhà phân phôi này bán chịu cho công ty Ngọc Mai với thời hạn thanh toán từ 30 đến 45 ngày. Tuy nhiên, họ luôn kiêm soát khá chặt chè tình hình công nợ đôi với công ty Ngọc Mai thông qua việc gửi thư thông báo nợ hàng tháng, và thực hiện đối chiếu công nợ 3 tháns một lần.                     _

Tình hình nợ phải thu của công ty Ngọc Mai là khá tốt vì chù yếu công ty bán hàng thu tiền mặt tại các cửa hàng, ngoại trừ việc bán chịu cho một vài siêu thị lớn. Số dư tiền cua công ty Ngọc Mai thường chiếm 25% cùa tông tài sản, trong khi nợ phái thu chỉ chiếm khoảng 5% tài sản ngắn hạn.

Tài san dài hạn cùa công ty Ngọc Mai chù yếu là các cửa hàng và xe tải, chiếm khoảng 35% tông tài sản. Tuy nhiên, công ty cũng đi thuê một số xe tai đê sừ dụng khi có những hợp đồng giao hàng lớn. Đe thực hiện mọi hoạt động kinh doanh cũa mình, Công ty Ngọc Mai chỉ sử dụng 18 nhân viên, nhân viên phòng kế toán thường xuyên thay đôi. Ngoài ra, để giảm nhẹ công việc, còng ty Ngọc Mai đang sử dụng phương pháp kiêm kè định kỳ đối với hàng tồn kho và áp dụng một chưomg trình kế toán trên máy.

Yêu cầu: Hãy nhận định các rủi ro tiềm tàng, rủi ro kiềm soát tại công ty Ngọc Mai? Nêu những thủ tục kiểm toán quan trọng kiềm toán viên Minh cần áp dụng?

 

Rate this post

Bài viết liên quan