Nội Dung

Đề Thi CPA 2018 – Đầy đủ chi tiết các câu hỏi thi (Tổng hợp đề chẵn – lẻ)

Như bạn đã biết CPA là một chứng chỉ hành nghề của kiếm toán, có nghĩa là những kế toán viên công chứng được cấp phép. Dễ hiểu là những người hành nghề kế toán – kiểm toán được công nhận. Về phần thi thí sinh sẽ làm cả phần lý thuyết và thực hành ứng dụng. Nếu bạn thi lấy chứng chỉ hành nghề kế toán thì phải thi 4 môn: “Pháp luật kinh tế và luật DN”, Tài chính và quản lý tài chính nâng cao”, “thuế và quản lý thuế nâng cao”, “kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao”. Bố cục đề thi được phân bổ đều 2 câu lý thuyết và câu bài tập tình huống ứng dụng, từng câu trong đề thi giúp bạn ôn lại lượng kiến thức đã học, và chú ý phân bổ thời gian luyện đề.

Còn nếu mục tiêu của bạn là chinh phục CPA thì là thi 7 môn là “Pháp luật kinh tế và luật doanh nghiệp”, Tài chính và quản lý tài chính nâng cao”, “thuế và quản lý thuế nâng cao”, “kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao”, “kiểm toán và dịch vụ bảo đảm nâng cao, phân tích hoạt động tài chính nâng cao, Ngoại ngữ trình độ C của 01 trong 05 ngoại ngữ thông dụng: Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức.

Đề thi CPA 2018 môn Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao

Đề thi CPA 2018 môn Pháp luật về Kinh tế và Luật Doanh nghiệp

Dưới đây là đề thi môn Kiểm toán và Đảm bảo dịch vụ nâng cao, giúp bạn dễ dàng ôn tập và luyện đề, hoàn thành giấc mơ chinh phục kỳ thi.

Đề thi CPA 2018 môn Kiểm toán và Đảm bảo chất lượng nâng cao (đề chẵn)

HỘI ĐỒNG THI KIỂM TOÁN VIÊN ĐỀ THI VIẾT NĂM 2018 (ĐỀ SỐ 02)
VÀ KẾ TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ

NĂM 2018

MÔN THI: KIỂM TOÁN VÀ ĐẢM BẢO DỊCH VỤ NÂNG CAO
————————- (Thời gian làm bài: 180 phút)

Câu 1: (2 điểm) Trách nhiệm của ICTV và công ty kiểm toán đối với hành vi không tuân thủ pháp luật

– Hãy nêu trách nhiệm của ICTV và công ty kiểm toán đối với hành vi không tuân thủ pháp luật và các quy định của đơn vị được kiểm toán trong cuộc kiểm toán báo cáo tài chính.

Hãy nêu các thủ tục kiểm toán khi phát hiện hoặc nghi ngờ đơn vị được kiểm toán có hành vi không tuân thủ pháp luật và các quy định.

Câu 2: (2 điểm) Anh/chị hãy nêu một số vấn đề mà kiểm toán viên có thể cần xem xét khi tìm hiểu về đặc điểm của đơn vị theo quy định của Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 315 – Xác định và đánh giá rủi ro có sai trọng yếu thông qua hiểu biết về đơn vị được kiêm toán và môi trường của đơn vị.

Câu 3: (2 điểm) Bài tập tình huống                                          

Trong quá trình kiểm toán BCTC cho Công ty TNHH Hoa Mộc Lan, Công ty kiểm toán Lộc Phát thu thập được những thông tin liên quan đến quy trình bán hàng – thu tiền như sau:

 1. Công ty Hoa Mộc Lan là công ty bán buôn các sản phẩm máy lọc nướcc thông qua vvebsite. Công ty phát triển khá tốt và có kế hoạch phát hành thêm co phiếu vào năm tới;
 2. Công ty Hoa Mộc Lan có ban hành bảng giá bán lẻ và được thông báo công khai trên website công ty. Ngoài ra, công ty có chính sách chiết khau cho đơn hàng lớn, mức chiết khấu và hạn mức tín dụng do các thành viên Ban giám đốc trực tiếp phê duyệt;
 3. Công ty Hoa Mộc Lan có chính sách bán chịu trong thời gian từ 1 đến 3 tháng, thời hạn bán chịu cũng do các thành viên Ban giám đốc trực tiếp phê duyệt;
 4. Công tỵ Hoa Mộc Lan tiến hành đối chiếu công nợ hàng quý với khách hàng.
 5. Thời hạn bảo hành các sản phẩm của công ty là từ 1 đến 3 năm.

Anh/Chị hãy:

(a) Giải thích những rủi ro có sai sót trọng yếu

(b) Mô tả các thủ tục kiểm toán chủ yểu cần thực hiện trong phần hành kiểm toán bán hàng, thu tiền.

Câu 4: (2 điểm) Bài tập tình huống 

Khi tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính cho niên độ kê toán kết thúc ngày 31/12/2017 của Công ty Sen Vàng, kiểm toán viên thu thập được các thông tin và tài liệu sau:

 1. Công ty tiến hành xuất kho một lô hàng hóa bán cho khách hàng tại ngày 02/01/2018, nhưng kế toán hạch toán nghiệp vụ bán hàng này vào ngày 29/12/2017 với giá bán chưa thuế GTGT là 500 triệu đồng (thuế GTGT 10%), giá vốn lô hàng bàng 70% giá bán chưa thuế GTGT, khách hàng chưa thanh toán (thời hạn thanh toán là 30 ngày sau khi nhận hàng).
 2. Công ty mua một lô hàng giá 800 triệu đồng chưa thuế GTGT (thuế GTGT 10%), hàng đã giao vào ngày 30/12/2017 tại kho người bán. Đến ngày 31/12/2017 hóa đơn đã về nhưng hàng chưa về kho, công ty chưa trả tiền cho người bán (thời hạn thanh toán là 30 ngày sau khi nhận hàng) và không ghì chép nghiệp vụ này vào năm 2017 mà chỉ phản ánh vào sổ kế toán khi hàng thực tế nhập kho ngày 02/01/2018.

(Công ty nộp thuế GTGT theo phương pháp khẩu trừ và áp dụng chế độ kê toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính, thuế suất thuế TNDN là 22%).

Yêu cầu: Anh/chị hãy:

 1. Phân tích các thông tin và tài liệu trên để chỉ ra sai phạm trong quá trình hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, Cho biết các sai phạm đó ảnh hưởng đến những cơ sở dẫn liệu nào?
 2. Cho biết các sai phạm trên ảnh hưởng đến những chỉ tiêu nào trên Báo cáo tài chính? Nêu các thủ tục kiểm toán để phát hiện các sai phạm trên.
 3. Đề xuất các bút toán điều chỉnh cho từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh (không kê các bút toán kết chuyển). Nếu công ty không chấp nhận điều chỉnh những sai phạm trên, kiểm toán viên có thể đưa ra ý kiến kiểm toán dạng nào trong báo cáo kiểm toán? (Giả sử không phát sinh vấn đề khác trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính cho niên độ kế toán kết thúc ngày 31/12/2017 của Công ty Sen Vàng).

Câu 5: (2 điểm) Bài tập tình huống

Anh/Chị đang kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Bất Động cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2018. Công ty Bất Động cung cấp văn ; phòng cho thuê và dịch vụ sửa chữa bảo trì cho các văn phòng này. Tài sản cố định của Công ty bao gồm các văn phòng cho thuê, phương tiện vận tài, thiết – bị văn phòng, thiết bị phục vụ dịch vụ sửa chữa. Công ty đầu tư vào văn phòng cho thuê bằng nguồn vốn vay ngân hàng với thời gian vay từ 5 đến 7 năm kèm theo các điều kiện đảm bảo cho khoản vay. Gần đây, Công ty gặp khó khăn cho việc tiếp cận các khoản vay mới do tình hình sụt giảm của thị trường bất động sản cho thuê.

Trong quá trình lập kế hoạch kiểm toán, Anh/Chị được yêu cầu thục hiện thủ tục phân tích để ước tính doanh thu cho năm 2018 dựa trên các thông tin sau.

Các thông tin này do ban lãnh đạo Công ty cung cấp trong buổi họp khởi động cho cuộc kiểm toán:

 • Công ty cho thuê văn phòng theo quý kết thúc vào các ngày 30 tháng 3, trong 30 tháng, 30 tháng 9 và 31 tháng 12. Nếu không thuê trong quý thì khách thuê vẫn phải trả tiền thuê cho cả quý đó.
 • Kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2017, Công ty Bất Động tăng phí dịch vụ lên 2% so với trước đây cho toàn bộ các hợp đồng đang có hiệu lực tại thời điểm này.
 • Nhờ nỗ lực chăm sóc khách hàng, Công ty giữ nguyên được các hợp đồng như năm 2017 ngoại trừ các hợp đồng sau:

Công ty bán bớt một khu văn phòng vào ngày 31 tháng 3 năm 2018. Khu văn phòng này trước đó được cho thuê với giá là 20 triệu/quý.

Doanh thu cho thuê vãn phòng theo báo cáo tàí chính đã được kiểm toán của năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2017 là 7.843.500.000 đồng và doanh thu theo báo cáo tài chính chưa được kiểm toán của năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2018 là 7.575.500.000 đồng,

Anh/Chị hãy:

 • Ước tính doanh thu của năm 2018 dựa trên phân tích độc lập của mình dựa trên các thông tin được cung cấp. cần trình bày rõ các bước tính.
 • Nêu các bằng chứng kiểm toán mà Anh/Chị cần thu thập để đảm bảo múc độ tin cậy cho các thông tin mà Anh/Chị sử dụng cho phần tính toán ở trên.
 • Dựa trên kết quả phân tích trên, Anh/Chị thấy cần phâi trao đổi với Công ty về các nội dung gì? Ghi rõ lý do tại sao cần các trao đổi này và các thông tin bổ sung mà Anh/Chị thấy cần thiết phải được Công ty cung cấp để hoàn thành cuộc kiểm toán.

Đề thi CPA 2018 môn Kiểm toán và Đảm bảo chất lượng nâng cao (đề lẻ)

HỘI ĐỒNG THI KIỂM TOÁN VIÊN ĐỀ THI VIẾT NĂM 2018 (ĐỀ SỐ 01)
VÀ KẾ TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ

NĂM 2018

MÔN THI: KIỂM TOÁN VÀ ĐẢM BẢO DỊCH VỤ NÂNG CAO
————————- (Thời gian làm bài: 180 phút)

Câu 1: (2 điểm) Các yếu tố cần xem xét khi sử dụng chuyên gia trong cuộc kiểm toán BCTC

 • Hãy nêu các yếu tố cần xem xét khi KTV và công ty kiểm toán sử dụng chuyên gia trong cuộc kiểm toán BCTC
 • Khi sử dụng chuyên gia trong cuộc kiểm toán BCTC, KTV có được dẫn chứng 

Câu 2: (2 điểm) Khái niệm và các thành phần của kiểm soát nội bộ

Anh/chị hãy nêu khái niệm kiểm soát nội bộ và trình bày các thành phần của kiểm soát nội bộ theo quy định của Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 315 – Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu thông qua hiểu biết về đơn vị được kiểm toán và môi trường của đơn vị.

Câu 3: (2 điểm) Bài tập tình huống

Trong quá trình kiểm toán BCTC cho Công ty TNHH Ngôi sao, Công ty kiểm toán Ngân Hà thu thập được những thông tin liên quan đen quy trình bán hàng – thu tiền
như sau:

 1. Công ty TNHH Ngôi Sao là công ty bán lẻ các sản phẩm điện tử thông qua website Công ty phát triển khá ổn định và không có nhu cầu mở rộng kinh doanh;
 2. Công ty có ban hành bảng giá bán lẻ và được thông báo công khai trên website công Tuy nhiên, trong thực tế công ty luôn bán dưới mức giá niêm yết để thu hút khách hàng. Mức chiết khấu tối đa lên đến 40% tuỳ vào số lượng hàng mua trên 1 đơn hàng;
 3. Quy trình bán hàng bắt đầu từ lúc khách hàng đặt hàng thông qua website. Nhân viên kinh doanh sẽ căn cứ vào đơn đặt hàng từ Website để gọi điện xác nhận đơn hàng trước khi tiến hành giao hàng. Khách hàng kiểm tra hàng và thanh toán khi nhận hàng (COD).
 4. Khách hàng đều có quyền trả lại sản phẩm trong vòng 28 ngày sau khi mua hàng,
 5. Thời hạn bảo hành của các sản phẩm là từ 1 đến 3 năm.

Anh/Chị hãy: (a) Giải thích (những) rủi ro có sai sót trọng yếu và (b) mô tả các thủ tục kiểm toán chủ yếu cần thực hiện trong phần hành kiểm toán bán hàng – thu tiền.

Câu 4: (2 điểm) Bài tập tình huống

Kiểm toán viên (KTV) An được phân công phụ trách kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) của Công ty Cổ phần Phương Đông cho năm tài chính kết thúc ngày 1/12/X3.
Công ty bắt đầu hoạt động từ 1/1/X1, nhưng đây là năm đầu tiên kiểm toán BCTC. Kiểm toán viên An đã phát hiện những vấn đề sau (đơn vị tính: triệu đồng):

 • Ngày 1/7/X1, Công ty ghi nhận đã vốn hóa chi phí phát triển và ghi nhận vào tài sản vô hình, số tiền là 240. Công ty đã thực hiện khấu hao tài sản này theo phương pháp tuyến tính với thời gian khấu hao là 4 năm và ghi nhận chi phí khấu hao vào chi phí quản lý hàng năm. Theo KTV An, toàn bộ chi phí này không đủ điều kiện vốn hóa.
 • Năm XI & X2 công ty áp dụng phương pháp tính giá xuất kho bình quân, năm X3 chuyển sang sử dụng phương pháp FIFO. Khi xem xét lại, KTV An nhận thấy nếu áp dụng phương pháp FIFO này từ khi hoạt động, thì giá trị hàng tồn kho vào ngày 31/12/X1 & 31/12/X2 sẽ giảm đi lần lượt là 500 và 750. Trên BCTC năm X3, công ty mới chỉ khai báo về việc đã thay đổi phương pháp tính giá xuất kho. Cho biết thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%. Yêu cầu:
 1. Với mỗi sự kiện nêu trên hãy cho biết: Những cơ sờ dẫn liệu nào của khoản mục nào trên BCTC bị ảnh hưởng? Bút toán điều chỉnh (nếu có).
 2. Giả sử đơn vị không đồng ý chỉnh sửa các sai sót nêu trên (trong khi các sai sót khác đã được điều chỉnh thích hợp). Theo chính sách của công ty kiểm toán, BCTC sẽ được coi là sai sót trọng yêu nếu tổng tài sản bị chênh lệch trên 1.600 triệu đồng (đối với Bảng cân đối kế toán) hoặc lợi nhuận sau thuế bị lệch trên 400 triệu đồng (đối với Báo cáo kết quả hoạt động kình doanh). Theo anh chị, ý kiến kiểm toán nào nên đưa vào báo cáo kiểm toán trong trường hợp này? Giải thích.

Câu 5: (2 điểm) Bài tập tình huống

Anh/Chị đang kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Siêu Sạch cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2018. Công ty Siêu Sạch cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp cho các nhà máy trong các khu công nghiệp/chế xuất.

Trong quá trình lập kế hoạch kiểm toán, Anh/Chị được yêu cầu thực hiện thủ tục phân tích để ước tính doanh thu cho năm 2018 dựa trên các thông tin sau, Các thông tin này do ban lãnh đạo Công ty Siêu Sạch cung cấp trong buổi họp khởi động cho cuộc kiểm toán:

Kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2017, Công ty Siêu Sạch tăng phí dịch vụ lên 5% so với trước đây cho toàn bộ các hợp đồng đang có hiệu lực tại thời điểm này. Công ty sẽ tính phí dịch vụ, xuất hóa đon vào cuối các tháng;

Nhờ nỗ lực chăm sóc khách hàng, Công ty giữ nguyên được các hợp đồng như năm 2017 ngoại trừ một hợp đồng với giá trị 45 triệu đồng/tháng đã hết hạn vào ngày 30 tháng 6 năm 2018 mà không được ký tiếp. Công ty cũng ký thêm được hợp đồng với một khách hàng mới với giá trị là 75 triệu đồng/tháng bắt đầu từ 1 tháng 3 năm 2018. Doanh thu theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2017 là 3.780.000.000 đồng và doanh thu theo báo cáo tài chính chưa được kiểm toán của năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2018 là 4.334.000.000 đồng. Anh/Chị hãy:

 • Ước tính doanh thu của năm 2018 dựa trên phân tích độc lập của mình dựa trên các thông tin được cung cấp. cần trình bày rõ các bước tính. (0,4đ)
 • Nêu các bằng chứng kiểm toán mà Anh/Chị cần thu thập để đảm bảo mức độ tin cậy cho các thông tin mà Anh/Chị sử dụng cho phần tính toán trên. (0,4đ)
 • Nêu ra các thủ tục kiểm toán mà Anh/Chị sẽ thực hiện khi tiến hành kiểm toán dựa trên kết quả phân tích trên (0,6đ)

Trên đây là bộ đề thi CPA 2018 môn Kiểm toán và Đảm bảo dịch vụ nâng cao. Chúc các bạn ôn thi CPA hiệu quả và đừng quên Tìm hiểu Chiến thuật Ôn thi chứng chỉ hành nghề kế toán chắc chắn đậu tại đây nhé  !

Hoặc tham gia Chương trìnhTACA tổ chức Tri ân các bạn học viên tại website: https://taca.edu.vn để ôn thi và theo dõi những cập nhật mới nhất về kì thi CPA 2019 nhé!

Các bạn tham khảo thêm bài viết tại đây:

Kinh nghiệm ôn thi chứng chỉ CPA Việt Nam 2019

Những dạng bài tập đề thi chứng chỉ CPA môn Kế Toán

Kinh nghiệm khi làm bài thi chứng chỉ hành nghề kế toán kiểm toán môn Thuế 

Kinh nghiệm ôn thi CPA môn Phân Tích Hoạt Động Tài Chính Nâng Cao

Trọng tâm đề thi chứng chỉ CPA chứng chỉ hành nghề kế toán môn Luật 

Thi chứng chỉ kiểm toán viên 2019 môn Tiếng Anh có thực sự khó không ? 

Trọng tâm đề thi CPA chứng chỉ kiểm toán môn Tài Chính 

TACA KIẾN TẠO SỰ NGHIỆP!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rate this post

Bài viết liên quan