CPA là một chứng chỉ hành nghề của kiểm toán viên do Bộ Tài chính cấp thông qua một kì thi được tổ chức ít nhất mỗi năm một lần vào quý III hoặc quý IV. Nội dung thi bao gồm cả phần lý thuyết và bài tập tình huống. 

Để chinh phục chứng chỉ CPA các bạn hãy cùng xem lại đề thi của các năm để có thể ôn luyện lại kiến thức của mình và làm quen với các cấu trúc đề thi, và được tiếp xúc với nhiều dạng bài, để có thể áp dụng trong kỳ thi cpa sắp tới này nhé. Với đề thi CPA 2016 môn tài chính và quản lý tài chính nâng cao. kết cấu đề thi thường có 2 câu lý thuyết và 3 câu bài tập như sau:

Bạn có thể tham khảo cấu trúc đề thi cụ thể trong cuốn Tài liệu ôn thi CPA môn Tài chính và Quản lý tài chính nâng cao

I.Đề thi CPA môn Tài Chính Và Quản Lý Tài Chính Nâng Cao (đề chẵn)

HỘI ĐỒNG THI KIỂM TOÁN VIÊN

VÀ KẾ TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ

NĂM 2016

ĐỀ THI VIẾT

MÔN THI: TÀI CHÍNH VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

NÂNG CAO

                                                                                      (Thời gian làm bài 180 phút)

Câu 1 (2 điểm): Hãy trình bày các nguyên tắc hoạch định dòng tiền cho một dự án đầu tư trong quy trình hoạch định ngân sách vôn đầu tư của doanh nghiệp. :

Câu 2 (2 điểm): Trình bày nội dung của 02 chính sách chỉ trả cổ tức phô biên trong doanh nghiệp là chính sách cỗ tức ổn định và chính sách thặng dư cổ tức và phân tích ưu, nhược điểm của từng chính sách.

Câu 3 (2 điểm) Đầu năm 2016,Công ty ABC vừa hoàn thành chương trình nghiên cứu tiếp thị 2 năm với chỉ phí 200.000$ cho một dự án đầu tư. Theo kết quả nghiên cứu, ước tính ABC sẽ tiêu thụ hàng năm ít nhất là 6.000 sản phẩm, trong suốt 5 năm tới, với giá 8.000/ sản phẩm. Biến phí đơn vị sản phẩm là  và tổng định phí hàng năm là 5,4 triệu chi phí ban đầu gồm 17,6 tr$ để  xây dựng nhà xưởng và mua máy móc thiết bị, đồng thời sẽ chi ra 1,4 triệu$ thuê đất và 4 triệu$ vốn luân chuyển cho nhu cầu của dự án tăng thêm. Công ty sử dụng phương pháp khấu hao theo đường thăng trong 5 năm. Vào năm cuối của dự án, các phương tiện (gồm cả đất đai) ước tính sẽ bán được với giá 4,5 triệu§. Giá trị của đất dự kiến không thay đổi trong suốt đời sống kinh tế của dự án ABC phải trả thuế suất thuế thu nhập DN là 20%. Chi phí sử dụng vốn bình quân của là 10%. Yêu cầu:

 1) Xác định dòng tiền của dự án

 2) Vẽ đồ thị NPV của dự án.

3) Tính toán NPV, PI của dự án. Cho biết quyết định đầu tư của anh (chị) vào dự án? Giải thích rõ tại sao ra quyết định như vậy?

4) Tính toán IRR, PP của dự án. Cho biết thời gian hoàn vốn mong đợi không vượt quá 3 năm. Đánh giá mức độ rủi ro của dự án?

_ Thí sinh không được sử dụng tài liệu trong phòng thi.

_ Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.

_ Thí sinh nộp lại đề thi cùng bài thi. 1 2 (23)

Câu 4.(2 điểm ) “Công ty X sử dụng vốn chủ để thực hiện dự án đầu tư dự kiến thời gian hoạt động của dự á án là 5 năm. Có thông tin về dự án như sau:

  1. Dự toán vốn đầu tư vào TSCĐ là 2.500 triệu đồng (bỏ vốn 1 lần). Tài sản cố định của công ty sử dụng trong 5 năm và khấu hao theo phương pháp đường thắng.
  2. Dự kiến doanh thu thuần hàng năm dự án mang lại:

3.Dự kiên chỉ phí sản xuất hàng năm của dự án như sau:

 – Chi phí cố định (chưa kể khấu hao): 300 triệu đồng

 – Chỉ phí biến đổi bằng 70% doanh thu thuần.

  1. Dự kiến vòng quay vốn lưu động của dự án 4 vòng/ năm. Số vốn lưu động sẽ được thu hồi dẫn khi quy mô của dự án thu hẹp, phần còn lại sẽ được thu hồi toàn bộ khi kết thúc dự án. Tài sản cố định của công ty khi kết thúc dự án có thể bán thanh lý với giá bán là 100 triệu đồng.

Yêu cầu:

1.Xác định tỷ suất doanh lợi nội bộ của dự án và cho biết công ty có nên thực hiện dự án không?

2.Xác định thời gian hoàn vốn có chiết khấu của dự án?

Biết rằng: Chỉ phí sử dụng vốn đề thực hiện dự án là 14%, công ty nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 20%.

Câu 5 (2 điểm): Giả sử bạn thu thập được các thông tin về tỷ suất sinh lời của 3 loại cô phiếu niêm yết gồm: SSI, HAG và REE tương ứng với 3 trạng thái của nền kinh tế như sau

Yêu cầu: 

1.Tính tỷ suất sinh lời kỳ vọng và độ lệch chuẩn của các cổ phiếu SSI, HAG, REE.

2.Xác định tỷ. suất sinh lời kỳ vọng và độ lệch chuẩn của :

– Danh mục đầu tư Á có câu trúc gồm 40% vốn đầu tư vào cổ phiếu REE và 60% vốn đầu tư vào cổ phiếu SSI

– Danh mục đầu tư B có câu trúc gồm 30% vốn đầu tư vào cổ phiếu ŠSI và 70% vốn đầu tư vào cỗ phiếu HAG

3.Cho biết danh mục nào trong hai danh mục đâu tư A và B kê trên rủi ro hơn, vì sao?

II.Đề thi CPA môn Tài chính và quản lý tài chính (đề lẻ)

HỘI ĐỒNG THI KIỂM TOÁN VIÊN VÀ

KẾ TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ

NĂM 2016

ĐỀ THI VIẾT

MÔN THI: TÀI CHÍNH VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

NÂNG CAO

                                                                                        (Thời gian làm bài 180 phút)

Câu 1 (2 điểm): Phương pháp định giá doanh nghiệp dựa trên tài sản thuần là gì? Nêu ưu, nhược điểm của trên phương pháp này. Nêu sự khác biệt của phương pháp này so với phương pháp chiết khẩu dòng tiên?

Câu 2 (2 điểm): Đòn bẩy tài chính là gì? Anh (Chị) hãy cho biết thu nhập của chủ sở hữu công ty được thể hiện ở chỉ tiêu nào? Các chỉ tiêu này được tính như thế nào? Nếu thu nhập của chủ sở hữu công ty đang ở mức thấp và nhà quản trị tài chính (Giám đốc tài chính) muốn cải thiện và làm gia tăng thu nhập của chủ sở hữu công ty, Anh (Chị) hãy phân tích việc gia tăng mức độ đòn bẩy tài chính sử dụng dưới hình thức vay nợ nhiều hơn sẽ mang lại tác động như thế nào cho thu nhập của chủ sở hữu công ty?

Câu 3 (2 điểm): Công ty cỗ phần Đại Dương hiện dang sử dụng một thiết bị đã mua và đưa vào sử dụng cách đây 2 năm với nguyên giá là 1050 triệu đồng, thời gian sử dụng hữu ích được xác định là 7 năm. Công ty đang cân nhắc việc mua thiết bị mới thay thế cho thiết bị này, thiết bị mới có nguyên giá là 1250 triệu, thời gian sử dụng của thiết bị này là 5 năm, giá trị thanh lý sau 5 năm sử dụng không đáng kể.

Việc thay thế thiết bị mới không làm tăng doanh thu so với thiết bị cũ nhưng sẽ tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu và lao động mỗi năm 225 triệu đồng. Khi thay thế thiết bị mới đòi hỏi công ty phải bổ sung thêm vốn lưu động thường xuyên là 250 triệu đồng, số vốn lưu động này được thu hồi toàn bộ cuối năm thứ năm khi kết thúc dự án.

Nếu thực hiện việc thay thế, thiết bị cũ có thê bán được ngay với giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng là 720 triệu đồng (chỉ phí nhượng bán không đáng kể).

Yêu cầu:

1.Xác định tỷ suất doanh lợi nội bộ của dự án đầu tư thay thế thiết bị cũ bằng thiết bị mới kê trên?

2.Nếu chỉ phí sử dụng vốn của dự án là 12%/năm thì công ty có nên thay thế thiết bị cũ bằng thiết bị mới hay không?

Biết rằng: Công ty phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 20% và nộp thuế thuế trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng.

Câu 4 (2 điểm):Công ty MTC có kế hoạch huy động một số vốn là 10.000 triệu đồng bằng cách phát hành trái phiếu. Mỗi trái phiếu phát hành có mệnh giá 100.000 đồng, lãi suất 10%/năm, thời hạn trái phiếu 5 năm. Hỏi:

1)Giá của trái phiếu là bao nhiêu nếu lãi suất kỳ vọng của thị trường đối với trái phiếu là 8%. S

2)Công ty phải phát hành bao nhiêu trái phiêu nêu lãi suât kỳ vọng của thị trường đối với trái phiếu của công ty là 8%. Chỉ phí trả lãi trái phiếu hàng năm của công ty là bao nhiêu?

3)Công ty phải phát hành bao nhiêu trái phiếu nếu lãi suất kỳ vọng của thị trường đối với trái phiếu của công ty là 11%. Chi phí trả lãi trái phiếu hàng năm của công ty là bao nhiêu? gân

4)Nếu giá bán TP là 100.000 thì số lượng TP phát hành là bao nhiêu? Nhân tố nào ảnh hưởng đến giá bán và lãi trái phiếu?

Câu 5 (2 điểm): Công ty cổ phần An Bình có tình hình như Sau:

1.Công ty hoạt động với cơ cấu nguồn vốn tối ưu là 30% vốn vay, 20% cỗ phần ưu đãi, 50% cỗ phần thường.

2.Cổ phiếu của công ty đang được giao dịch trên thị trường với giá là 50. đồng. Năm trước công ty chỉ trả cổ tức là 3. 000đồng/cỗ phần, tỷ lệ tăng trưởng cổ tức ôn định là 8%/năm.

3.Lợi nhuận sau thuế dự kiến là 4.000 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế chỉ trả cổ tức cô đông ưu đãi là 1.000 triệu đồng, hệ số chỉ trả cổ tức cổ phần thường là 50%.

4.Công ty đang có các cơ hội đầu tư (dự án đầu tư độc lập, có mức độ rủi ro tương đương) như sau:

Đề thực hiện các dự án đầu tư ngoài việc sử dụng lợi nhuận sau thuê tái đầu tư công ty có thể huy động vốn từ các nguồn:

-Vay nợ: công ty vay nợ tới 900 triệu đồng phải trả lãi suất 9%. Số vốn vay từ 900 triệu đồng đến 3.000 triệu đồng phải trả lãi suất 12%. Nếu công vay nợ trên 3.000 triệu đồng phải trả lãi suất 15%.

– Phát hành cổ phần ưu đãi: Công ty có thể phát hành cổ phần ưu đãi với giá phát hành 100. 000đồng/ cổ phân, cỗ tức cổ phần ưu đãi là 11.000đồng/ cổ phần. Chi phí phát hành 5.000đồng/cổ phần nếu quy mô huy động đến 1.500 triệu đồng và 8.000 đồng/cổ phần nếu quy mô huy động trên 1.500 triệu đồng. 

 – Phát hành cổ phiếu thường mới: công ty có thể phát hành cổ phần với giá phát hành bằng giá hiện hành của cổ phiếu, tỷ lệ chi phí phát hành bằng 10% nếu quy mô huy động đến 5.000 triệu đồng và 20% nếu quy mô huy động trên 5.000 triệu đồng.

 Yêu cầu:

1.Xác định điểm gãy của đường chi phí cận biên về sử dụng vốn? xác định chi phí sử dụng vôn cận biên?

2.Cho biết công ty có thể lựa chọn dự án nào? Vì sao? Quy mô huy động vốn tối ưu? Biết rằng: công ty nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 20%.

Trên đây là bộ đề thi CPA 2018 môn Pháp luật về Kinh tế và Luật Doanh nghiệp. Chúc các bạn ôn thi CPA hiệu quả!

Tham khảo bộ tài liệu ôn thi môn Tài chính và Quản lý tài chính tại đây!

TACA – Đào tạo ôn thi chứng chỉ hành nghề Kế toán – Kiểm toán!

Đề Thi CPA 2016 Môn Tài Chính Và Quản Lý Tài Chính Nâng Cao
5 (100%) 1 vote[s]

Bài viết liên quan