Nội Dung

Đề Thi CPA 2017 Môn Tài Chính – Đầy đủ chi tiết các câu hỏi thi (Tổng hợp đề chẵn – lẻ)

Như bạn đã biết CPA là một chứng chỉ hành nghề của kiếm toán, có nghĩa là những kế toán viên công chứng được cấp phép. Dễ hiểu là những người hành nghề kế toán – kiểm toán được công nhận. Về phần thi thí sinh sẽ làm cả phần lý thuyết và thực hành ứng dụng. Nếu bạn thi lấy chứng chỉ hành nghề kế toán thì phải thi 4 môn: “Pháp luật kinh tế và luật DN”, Tài chính và quản lý tài chính nâng cao”, “thuế và quản lý thuế nâng cao”, “kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao”.

Bố cục đề thi được phân bổ đều 2 câu lý thuyết và câu bài tập tình huống ứng dụng, từng câu trong đề thi giúp bạn ôn lại lượng kiến thức đã học, và chú ý phân bổ thời gian luyện đề.

Còn nếu mục tiêu của bạn là chinh phục CPA thì là thi 7 môn là “Pháp luật kinh tế và luật DN”, Tài chính và quản lý tài chính nâng cao”, “thuế và quản lý thuế nâng cao”, “kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao”, “kiểm toán và dịch vụ bảo đảm nâng cao, phân tích hoạt động tài chính nâng cao, Ngoại ngữ trình độ C của 01 trong 05 ngoại ngữ thông dụng: Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức.

Đề thi CPA 2017 môn tài chính, giúp bạn hình dung ra bố cục đề thi, các dạng bài có cấu trúc khác gì nhiều so với các năm khác. Dưới đây là đề thi môn “Tài chính & Quản lý tài chính” để bạn dễ dàng ôn tập và luyện đề, hoàn thành giấc mơ chinh phục kỳ thi.

Đề Thi CPA 2017 – Môn Tài Chính Và Quản Lý Tài Chính (Đề Lẻ)

HỘI ĐỒNG THI KIỂM TOÁN VIÊN ĐỀ THI VIẾT (ĐỀ LẺ)
VÀ KẾ TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ
NĂM 2017
MÔN THI:
TÀI CHÍNH VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH
—————————– Thời gian làm bài: 180 phút

Câu 1: (2 điểm)

Trình bày về mô hình chiết khấu dòng cổ tức và mô hình PE khi định giá cổ phiếu phố thông của doanh nghiệp. Cho ví dụ đối với mỗi phương pháp. Nêu hạn chế của từng phương pháp.

Câu 2: (2 điểm)

Khi xem xét hai doanh nghiệp trong ngành sản xuất cùng một loại sản phâm cho thấy: Cả hai doanh nghiệp cùng đạt được sản lượng sản phẩm tiêu thụ như nhau với giá bán sản phẩm giống nhau, nhưng doanh nghiệp A có đòn bây kinh doanh lớn hơn doanh nghiệp B, từ đó có thể rút ra những nhận xét gì (về khía cạnh tài chính) khi so sánh hai doanh nghiệp này với nhau?

Câu 3: (2 điểm)

Công ty PMT chuyên sản xuất banh bóng chuyền bãi biên có các thông tin như sau:

 • Sản lượng tiêu thụ hàng năm là 30.000 trái banh.
 • Chỉ phí hoạt động biến đổi là 84.000 đồng/trái banh.
 • Đơn giá bán là 100.000 đồng/trái banh.
 • Tổng chỉ phí hoạt động cố định là 280.000.000 đồng/năm
 • Công ty phải trả lãi vay hàng năm là 60.000.000 đồng.
 • Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25%.

Yêu cầu:

 1. Hãy xác định sản lượng hòa vốn, doanh thu hòa vốn, thời gian hòa vốn (tính theo 1 năm có 360 ngày) và cho biết công ty có nên sản xuất sản phẩm này hay không; thu nhập trước thuế và lãi vay (EBIT) mà công ty dự kiến đạt được là bao nhiêu?
 2. Hãy xác định độ nghiêng đòn bẩy kinh doanh (DOL), độ nghiêng đòn bây tài chính (DFL) và độ nghiêng đòn bây tổng hợp (DTL) cho công ty.
 3. Hãy cho biết nếu doanh thu tăng 10% (do sản lượng tiêu thụ) thì thu nhập trước thuế và lãi vay của công ty (EBIT) và thu nhập trên một cô phần (EPS) thay đổi như thế nào?

Câu 4 (2 điểm):

Doanh nghiệp A đang cân nhắc một dự án mua dây chuyển sản xuất mới, được tài trợ 100% từ vốn chủ sở hữu. Thời gian hoạt động dự kiến của dự án là 6 năm. Giá trị đầu tư vào thiết bị là 1500 triệu VNĐ, được bỏ ra 1 lần vào năm 0. Vốn lưu động thường xuyên được bỏ ra 2 lần trong 2 năm đầu thực hiện dự án (năm 0 và năm l), với mức tương ứng là 300 triệu VNĐ và 100 triệu VNĐ. Vốn lưu động thường, xuyên được thu hồi toàn bộ 1 lần khi kết thúc dự án (năm 6). Dây chuyền sản xuất dự kiến được khấu hao đều trong 6 năm, với giá trị thanh lý không đáng kê.

Doanh thu thuân dự kiên của dự án qua các năm như sau (đơn vị: triệu đồng):

Năm 1 2 3 4 5 6
Doanh thu 860 920 1050 1200 880 820

 

Chi phí biên đổi là 40% so với doanh thu thuân. Chi phí cô định không kê khâu hao là 250 triệu mỗi năm. Thuế TNDN có thuế suất 20%. Lãi suất chiết khấu doanh nghiệp chọn là 15%/năm.

Xác định NPV của dự án. Nếu lựa chọn dự án theo tiêu chí NPV thì dự án có được chấp thuận hay không?

Câu 5: (2 điểm)

Anh An năm nay 22 tuổi, đang lập một kế hoạch tiết kiệm để mua 1 căn nhà trong 30 năm nữa (vào năm 2047). Để thực hiện kế hoạch này, anh dự tính sẽ đầu tư 6 triệu đồng/tháng vào một tài khoản cổ phiếu (stock account) với tỷ suất sinh lợi kỳ vọng sẽ là 1 1%/năm. Đồng thời, anh còn dự tính đầu tư 3,5 triệu đồng/tháng vào một tài khoản trái phiếu (bond account) với tỷ suất sinh lợi kỳ vọng sẽ là 6%/năm.

Nếu vào năm 2047 anh An ký hợp đồng với một công ty kinh doanh bất động sản để mua 1 căn nhà với trị giá bằng với số tiền anh đã đầu tư nói trên. Nếu số tiền trả trước cho công ty bất động sản là 20% giá trị căn nhà. Một ngân hàng thương mại sẽ giúp anh An đầu tư số tiền còn lại (80% giá trị) vào một tài khoản có lãi suất là 8%/năm và vào cuối mỗi tháng sẽ rút một khoản tiền đều đặn để trả góp cho công ty kinh doanh bất động sản, thời hạn 20 năm. Yêu cầu:

 1. Tính toán xem giá trị căn nhà anh An dự tính mua vào năm 2037 là bao nhiêu?
 1. Số tiền anh An trả góp hàng tháng cho công ty bất động sản là bao nhiêu?

Đề Thi CPA 2017 – Môn Tài Chính Và Quản Lý Tài Chính (Đề Chẵn)

HỘI ĐỒNG THI KIỂM TOÁN VIÊN ĐỀ THI VIẾT (ĐỀ CHẴN)
VÀ KẾ TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ
NĂM 2017
MÔN THI:
TÀI CHÍNH VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH
—————————– Thời gian làm bài: 180 phút

Câu 1: (2 điểm) Trình bày phương pháp PI khi thâm định dự án, nêu ưu và nhược điểm của phương pháp này….

Trình bày phương pháp PI khi thâm định dự án, nêu ưu và nhược điểm của phương pháp này. Nêu cách xử lý của nhà quản trị tài chính khi đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư trong trường hợp nguồn vốn của doanh nghiệp bị giới hạn. Cho 01 ví dụ minh họa.Câu 1: (2 điểm)

Câu 2: (2 điểm) Trình bày khái niệm, đặc điểm của vốn luân chuyên (vốn lưu động)

Anh (Chị) hãy trình bày khái niệm, đặc điểm của vốn luân chuyên (vốn lưu động) đồng thời phân tích ưu điểm và nhược điểm các mô hình tài trợ vốn luân chuyên (vốn lưu động) của các doanh nghiệp.

Câu 3: (2 điểm) Bài tập tình huống về công ty cổ phần An Bình

Công ty cổ phần An Bình có tổng giá trị thị trường vào ngày 1/1/N là 5.000 triệu đồng. Kết cấu nguồn vốn hiện tại được coi là tối ưu, trong đó vốn vay: 2.000 triệu đồng, vốn chủ sở hữu: 3.000 triệu đồng (không có cổ phần ưu đãi). Nã m trước công ty trả lợi tức cổ phần thường cho cổ đông là 6.000 đồng/cổ phần, tỷ lệ cố tức cổ phần dự kiến tăng đều đặn í tầng ñăm là 5%. Giá thị trường biện bàn:h của một cê phần thường là 60.000 đồng. Dự kiến trong năm số lợi nhuận sau thuế là 405 triệu đồng. Giả sử công ty đang có một dự án đầu tư 5 năm với số vốn đầu tư bỏ ngay một lần là 800 triệu đồng. Dòng tiền thuần hàng năm của dự án đều nhau dự kiến 233 triệu đồng. Công ty có thể huy động vốn như sau:

– Nếu vay vốn từ đồng 1 đến 300 triệu đồng thì sẽ phải trả lãi suất là 10%/năm. Nếu số vôn vay trên 300 triệu đông thì sẽ phải trả lãi suât là 12%⁄năm (trả lãi vào cuối năm, gốc trả vào thời điểm đáo hạn).

– Nếu công ty phát hành cổ phần thường đến 600 triệu đồng thì tỷ lệ chỉ phí phát hành so với giá phát hành cỗ phần dự kiến là 10%. Nếu phát hành với số vốn trên 600 triệu đồng, thì tỷ lệ chi phí phát hành sẽ là 15%. (Giá phát hành bằng giá hiện hành).

1. Tính chỉ phí sử dụng vốn của từng nguồn tài trợ?

2. Xác định điêm gây và chi phí sử dụng vôn cận biên cho từng khoảng vốn huy động?

3. Tính IRR của dự án và cho biết công ty có nên thực hiện dự án đầu tư không? Biết rằng doanh nghiệp phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 20%.

Câu 4 (2 điểm):

Doanh nghiệp A đang cân nhắc một dự án mua dây chuyền sản xuất mới được tài trợ 100% từ vốn chủ sở hữu. Thời gian hoạt động dự kiến của dự án là 6 năm. Giá trị đầu tư vào thiết bị là 5.400 triệu VNĐ, được bỏ ra 1 lần vào năm 0. Vốn lưu động thường xuyên được bỏ ra 2 lần trong 2 năm đầu thực hiện dự án (năm 0 và năm 1), với mức tương ứng là 500 triệu VNĐ và 200 triệu VNĐ. Vốn lưu động thường xuyên được thu hồi toàn bộ 1 lần khi kết thúc dự án (năm 6). Dây chuyền sản xuất được khấu hao đều trong 6 năm, với giá trị thanh lý không đáng kể.

Doanh thu thuần dự kiến của dự án qua các năm như sau (đơn vị: triệu đông):

Năm 1 2 3 4 5 6
Doanh thu 3500 3800 4000 4500 4500 3000

 

Chi phí biến đôi là 45% so với doanh thu thuần. Chi phí cô định không kể khấu hao là 1300 triệu mỗi năm. Thuế TNDN có thuế suất 20%. Lãi suất chiết khâu doanh nghiệp chọn là 123⁄2⁄năm.

Xác định NPV của dự án. Nếu lựa chọn dự án theo tiêu chí NPV thì dự án có được chấp thuận hay không?

Câu 5 (2 điểm)

Công ty cổ phần Sông Thu đã phát hành 1 đợt trái phiếu có kì hạn 30 năm, lãi suất coupon là 6,2% và lợi tức được chỉ trả 6 tháng 1 lần. Trái phiếu trên đã được phát hành cách đây 7 năm. Hiện nay trái phiếu trên được giao dịch với giá thị trường bằng 108% mệnh giá trái phiếu. Nếu thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 35% thì:

 1. a) Chi phí sử dụng nợ trước thuế là bao nhiêu?
 2. b) Chỉ phí sử dụng nợ sau thuế của công ty là bao nhiêu?
 3. c) Công ty nên áp dụng phương pháp tính chi phí sử dụng nợ trước thuế hay sau thuế khi sử dụng nguôn vôn trái phiếu? Tại sao?

Tham khảo thêm các bài viết liên quan tại đây:

Đề thi CPA 2018 môn pháp luật kinh tế và luật doanh nghiệp 
Đề thi CPA 2018 môn kế toán và tài chính & kế toán quản trị nâng cao
Đề thi CPA 2017 môn pháp luật về kinh tế và luật doanh nghiệp

TACA – KIẾN TẠO SỰ NGHIỆP!

Đề Thi CPA 2017 Môn Tài Chính Và Quản Lý Tài Chính Đầy Đủ Chi Tiết
5 (100%) 1 vote[s]

Bài viết liên quan