Đề thi CPA 2019: Tài chính và quản lý tài chính nâng cao (đề lẻ)

Kỳ thi CPA 2019 thu hút hàng trăm ngàn lượt đăng kí chỉ trong một thời gian ngắn. 

Chứng chỉ CPA được xem là “đích đến” của các kiểm toán, kế toán viên chuyên nghiệp bởi nó sẽ là bằng chứng công nhận năng lực cũng như mở ra rất nhiều cơ hội về sự nghiệp trong tương lai. Vì vậy, đề thi CPA luôn rất hóc búa và dài, đòi hỏi thí sinh phải có kiến thức chuyên ngành, sâu rộng và toàn diện.

Nếu đã và đang có mong muốn giành được chứng chỉ CPA trong những kỳ thi tiếp theo, các bạn nên tham khảo đề thi năm 2019 để ôn luyện và thử sức mình.

Để hỗ trợ các sĩ tử, Học viện TACA xin chia sẻ đề thi môn Tài chính và quản lý tài chính nâng cao (mã đề lẻ). Chúng tôi cũng đã đăng tải đề chẵn của môn thi này.

Chúc các bạn thành công!

HỘI ĐỒNG THI KIỂM TOÁN VIÊN & KẾ TOÁN VIÊN NĂM 2019 

MÔN THI: TÀI CHÍNH VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH NÂNG CAO

Đề thi viết – Thời gian làm bài 180 phút

Câu 1 (2 điểm):

Thuê tài chính là gì? Thuê tài chính có những đặc điểm gì khác với thuê hoạt động? So với việc đi vay thông thường, việc sử dụng thuê tài chính trong doanh nghiệp có những ưu điểm gì?

Theo anh/chị, doanh nghiệp cần cân nhắc điều gì khi đi thuê tài chính so với việc đi vay?

Câu 2 (2 điểm): 

Một nhà đầu tư dự định phân bổ 40% vốn đầu tư vào Mega và 60% vào Nano để xây dựng danh mục đầu tư P. Thông tin về tỷ suất sinh lời của 2 cổ phiếu nảy ứng với các diễn biến khác nhau của nền kinh tế được ước tính như sau: 

Tình trạng kinh tế Xác suất xảy ra tình trạng kinh tế Tỷ suất sinh lợi của Mega Tỷ suất sinh lợi của Nano
Bùng nổ 30% 25% 8%
Bình thường 50% 15% 12%
Suy thoái 20% -8% 6%

a. Tính tỷ suất sinh lời kỳ vọng của danh mục đầu tư P.

b. Độ lệch chuẩn của danh mục đầu từ P là bao nhiêu? Biết hệ số tương quan giữa 2 chứng khoán trên là 0,41.

c. Nếu nhà đầu tư muốn rủi ro của danh mục ở mức thấp nhất thì nên chọn các chứng khoán có tỷ suất sinh lợi tương quan với nhau bằng bao nhiêu? Khi đó, tỷ suất sinh lợi kỳ vọng và độ lệch chuẩn của danh mục đầu tư sẽ là bao nhiêu?

Câu 3 (2 điểm):

Phòng tài chính của công ty Phú Bình đang dự báo nhu cầu tài chính cho năm 2020 biết rằng: năm 2019, công ty đạt doanh bằng 750 tỷ VND, lợi nhuận sau thuế bằng 15% doanh thu. Sang năm 2020,doanh thu dự tính tăng 15% so với năm trước. Sự gia tăng đó sẽ khiến tổng tài sản lưu động của công ty tăng thêm một lượng bằng 25% doanh thu (cùng năm đó) và các khoản phải trả, phải nộp ước tính cũng tăng thêm bằng 15% so với doanh thu năm 2020. Công ty dự định đầu tư thêm 130 tỷ VND giá trị tài sản cố định so với năm 2019. Công ty duy trì chính sách giữ lại 40% lợi nhuận sau thuế để tái đầu tư và không phát hành cổ phiếu mới.

a. Xác định nhu cầu đầu tư tổng tài sản tăng thêm của công ty Phú Bình vào năm 2020 so với năm 2019? Đề đáp ứng nhu cầu đầu tư mới, trong năm 2020 công ty cần huy động vốn thêm bao nhiêu?

b. Dựa trên kết quả tính được về nhu cầu vốn tăng thêm, công ty lập hồ sơ đề nghị vay vốn ngân hàng nhưng sau khi thẩm định hồ sơ, ngân hàng chỉ đồng ý cấp hạn mức cho vay đối với công ty là 100 tỷ VND, trong đó vay ngắn hạn chiếm 5%, còn lại là vay dài hạn. Để giữ nguyên nhu cầu đầu tư tài sản cho năm 2020 như kế hoạch và duy trì tỷ lệ giữa tài sản lưu động tăng thêm và nợ ngắn hạn tăng thêm bằng 1,5 lần, công Phú Bình cần tăng khoản phải trả, phải nộp ở mức bằng bao nhiêu % so với doanh thu năm 2020 và điều chỉnh tỷ lệ giữ lại lợi nhuận sau thuế để tái đầu tư cho năm 2020 là bao nhiêu % (vốn cổ phần thường không thay đổi)? 

Câu 4 (2 điểm):

Công ty DH có nhu cầu hàng năm đối với tắm nệm Rubberie là 3.600 tấm nệm và xem như tiêu thụ đều đặn trong năm. Chi phí cho mỗi lần đặt một đơn hàng mới là 31,25 $. Chi phí tồn trữ hàng năm là 20% trên giá trị hàng tồn kho. Giá mua một tấm nệm là 50$.

a. Sản lượng đặt hàng tối ưu Q* theo theo phương pháp tổng chi phí tối thiểu (EOQ) là bao nhiêu? Tổng chi phí tồn kho? Số ngày nhập kho cách nhau bình quân là bao nhiêu?

b. Nếu nhà cung cấp tấm nệm Rubberie đề nghị chiết khấu 2% hoặc 1$ cho mỗi tấm nệm nếu mỗi đơn đặt hàng mua tối thiểu 600 tắm nệm, DH có nên nhận chiết khấu không?

Câu 5 (2 điểm): 

Công ty PAC đang xem xét một đề xuất mua một hệ thống thiết bị phụ trợ. Giá mua là 107,5 tỷ đồng, chi phí vận tải và lấp G88 2 tỷ đồng, Thiết bị này có thời hạn sử dụng là 5 năm, theo phương pháp khấu hao tổng số năm, khi hết hạn sử dụng sẽ thu hồi với giá dự kiến là 8 tỷ. Thiết bị này còn yêu cầu khoản vốn luân chuyển là 5,2 tỷ đồng khi bắt đầu đầu tư. 

Dự án này không ảnh hưởng đến doanh thu nhưng chi phí hoạt động sẽ giảm 15 tỷ đồng mỗi năm (nhờ giảm mạnh chi phí nhân công trực tiếp). Công ty đã thực hiện đánh giá tính khả thi của việc sử dụng hệ thống thiết bị mới này là 1,5 tỷ đồng, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là là 20%, chi phí sử dụng vốn bình quân là 18%.

a. Xác định dòng tiền của dự án.

b. Tính NPV, IRR của dự án. Công ty PAC nên mua hệ thống thiết bị phụ trợ này không? Tại sao?

c. Nếu giá trị thanh lý thiết bị không đáng kể thì dự án có khả thì không? Cho biết giá trị thu hồi thiết bị tối thiểu là bao nhiêu thì dự án khả thi?

>> [HOT]  SÁCH TỰ ÔN THI TÀI CHÍNH VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH NÂNG CAO

Bài viết liên quan